Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DIP-mottakere

Nanodroner som redder liv

Flir UAS, med base i Hvalstad i Asker, utvikler verdens minste droner til det profesjonelle markedet. Kundene er primært militære, samtidig som høyteknologiske nanodroner også kan løse andre viktige oppgaver.

Nå ønsker selskapet å utvikle en drone som kan brukes av politi, brannvesen og andre redningstjenester. For å lykkes har Flir innsett at de må se på brukerens behov i et nytt lys, og til dette mottar de nå 480 000 kroner gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Sammen med designbyrået Halogen skal de utvikle en løsning som til tross for sin kompleksitet skal være særdeles enkel å bruke i redningsoperasjoner.

Vil løse storbyens transportknute

Sterk befolkningsvekst både i Oslo og andre byer gjør det tvingende nødvendig å utvikle mer effektive og miljøvennlige løsninger for mobilitet. I fremtiden er det nødvendig at flere innbyggere velger bort privat bileierskap, og da må alternativet være tilstrekkelig attraktivt.

Derfor går Hertz Bilpool, Oslo Bysykkel og Ruter nå sammen om et prosjekt som skal utforske mulighetene for sømløs interaksjon mellom ulike transportmidler. Til dette mottar Hertz-selskapet First Rent A Car Norway 620 000 i tilskudd gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

Plast har verdi

Vi bruker stadig mer plast, men fremdeles har vi en vei å gå når det gjelder gjenvinning og gjenbruk. Snøhetta mener det ligger en stor miljø- og samfunnsgevinst i å bruke mer gjenvunnet plast i arkitektur og design.

Nå får de 540 000 DIP-kroner for å samle tverrfaglig kompetanse om gjenvunnet plast, øke bevisstheten i bransjen og koble dette til reell produktutvikling. Arbeidet skal munne ut i en bokutgivelse samt en inspirasjonsutstilling i Oslo. 

Les mer om prosjektet til Snøhetta

Skal skape bedre proteseløsninger

I dag er det rundt 8 millioner mennesker på verdensbasis som har en hånd- eller armprotese. Mange proteser bruker en gummihanske som imiterer en ekte hånd. Dessverre er disse dyre og upraktiske, og de slites fort ut.

Derfor skal nå proteseutvikler Hy5 og K8 Industridesign i gang med et innovasjonsprosjekt for å utvikle et produkt som er rimeligere, enklere i bruk og som utfordrer etablerte sannheter om protesehansker. Prosjektet har fått tilslag fra DIP på 600 000 kroner i støtte.

Vil desentralisere helsetesting

Med en voksende befolkning i mange utviklingsland øker behovet for raskt og effektivt å kunne oppdage og behandle sykdommer. Skannex, et selskap som leverer avlesingsinstrumenter for diagnostisk testing, ser behovet for å flytte stadig mer av denne testingen ut av sentraliserte laboratorier og til der folk bor.

Sammen med K8 Industridesign skal Skannex nå utforske muligheten for å utvikle en avleser som er robust og rimelig nok til å kunne brukes til desentralisert testing. Dette prosjektet mottar 600 000 kroner i støtte gjennom DIP.

Helhetlig sunnhet

Helse og sunnhet er noe veldig mange er opptatt av i dag. Samtidig har vi aldri vært mer usunne enn vi er i dag, ifølge Orkla Health. Dette er utgangspunktet for et innovasjonsprosjekt som flytter fokus fra piller og pulver til forbrukeropplevelser. 

Sammen med Designit skal Orkla Health utforske og kartlegge kundereisen med utgangspunkt i områdene vekt, sport og magehelse. Målet er å gjøre det enklere å leve et sunt liv. Prosjektet får en bevilgning på 600 000 kroner.

Hologrammer i olja

Lysaker-baserte TechnipFMC er en internasjonalt ledende utvikler og installatør av utstyr til olje- og gassprosjekter på havdyp ned mot 3000 meter. Nedgangen i oljepriser gjør at bedriften trenger å øke effektiviteten og få ned kostnader knyttet til produksjon.

Derfor skal selskapet nå sammen med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo gå inn i en brukersentrert designprosess for å integrere digitale verktøy som Microsoft HoloLens i sitt daglige virke. Prosjektet mottar 570 000 kroner i DIP-støtte. 

Datafangst i landbruket

Automatiseringen av landbruket betyr mer effektiv gårdsdrift og frigir tid som bonden kan bruke på dyrene sine. Datafangst vil kunne danne grunnlag for proaktive tjenester og økt kunnskap om driften.

Derfor skal den Bryne-baserte bedriften, som blant annet produserer rundballekuttere, bruke designkompetanse fra EGGS Design for å utvikle en løsning for automatisk fangst av data som ligger i maskinene. Prosjektet mottar nå 510 000 DIP-kroner.

Avfall må ta mindre plass

I dag er Tomra Systems i Asker en verdensledende leverandører av systemer for returemballasje. Nå ønsker de å ta eierskap til fremtidens returhåndtering, der en hovedutfordring er plass. Dagens returhåndtering vil rett og slett ikke være arealeffektiv nok for fremtidens metropoler. 

Sammen med Minoko Design mottar Tomra nå 300 000 kroner for å utforske hvordan neste generasjons innsamlingssystemer for returemballasje kan bli seende ut. Prosjektet skal ta for seg alt fra teknologi og infrastruktur, til transport, logistikk og ikke minst brukeratferd.

Robotslanger inn i havbruket

Autonome slangeroboter som inspiserer og vedlikeholder undervannsinstallasjoner er ikke lenger science fiction. Eelume, et spin-off-selskap fra NTNU, har allerede signert tunge avtaler med Kongsberg Gruppen og Statoil om å utvikle robotslanger til bruk i offshoreoperasjoner.

Imidlertid mener Eelume at teknologien også kan brukes i andre sektorer. Derfor skal selskapet benytte designkompetansen til EGGS Design for å utforske hvilke muligheter som ligger i å bruke autonome undervannsfarkoster til inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner i havbruket. Prosjektet har nå mottatt 410 000 kroner via DIP.

Skal lære oss å spise makrell

Den fete makrellen er en av de sunneste fiskene vi kan få i oss. Likevel spiser nordmenn bare om lag 10 000 tonn av de totalt 350 000 tonnene med makrell som vi fanger årlig. Det ønsker Pelagia, en markedsledende produsent av sild og makrell, å forandre på.

Derfor skal selskapet nå bruke designkompetansen til Knowit Experience Bergen for å utvikle konkrete idéer til hvordan makrellen kan foredles og bearbeides i Norge, for å bli mer attraktiv i det norske markedet. Nå mottar prosjektet «Makrell på menyen» 400 000 kroner i støtte gjennom DIP.

Dårlig stemning i gamle brakker

Mange bygg- og anleggsarbeidere er misfornøyde med forholdene de må bo under i dagens brakkerigger. Øksnes Entreprenør merker at dette kan føre til et dårligere arbeidsmiljø. 

Derfor skal selskapet nå bruke design- og arkitektkompetansen til Snøhetta for å utvikle et helt nytt konsept for brakkerigger. Dette konseptet, som har fått navnet «ØE Resort», skal løse en rekke behov: Kvalitet og trivsel, mobilitet og vedlikehold samt miljø og pris. Nå mottar prosjektet 500 000 kroner i DIP-støtte.

Bedre rutiner gir færre operasjonsfeil

I jobben som assistentlege har Knut Håkon Borch erfart at sikkerhetskulturen i kirurgien kan bli bedre. Derfor etablerte han oppstartbedriften Alfred Surgery i 2016. Målet er å heve kompetansen og kvaliteten på operasjonsstuen uten at det går på bekostning av effektiviteten.

Nå har Alfred Surgery mottatt 497 500 kroner i midler fra DIP. Sammen med EGGS Design skal selskapet nå bruke designmetodikk for å samle idéer og lage et helhetlig konsept knyttet til læring og risikominimering i kirurgien. 

Borch har fått med seg både Harstad Sykehus og Universitetet i Tromsø som samarbeidspartnere, og har også støtte fra Norsk Kirurgisk Forening. Tidligere i høst mottok prosjektet innovasjonstilskudd fra Helse Nord. 

Vil sy sammen hjelpemidlene

Hepro ønsker på sin side å gå mot strømmen i en konservativ og lite nytenkende hjelpemiddelbransje. Nå får de 390 000 kroner i innovasjonstilskudd gjennom DIP. 

Målet til Rognan-bedriften er å gå vekk fra teknologifokuset og heller utforske hvordan en rekke frittstående hjelpemidler kan sys sammen til en helhetlig brukerreise. For å få dette til skal Hepro og en ekstern designpartner involvere både eldre og funksjonsnedsatte samt NAV og kommunesektor.

Mer næringsrettet forskning

Ifølge Møreforskning, med avdelinger i Molde, Ålesund og Volda, anvender bedriftene i regionen i altfor liten grad resultatene av institusjonens forskning. Strenge akademiske krav og en tidshorisont som kan strekke seg over flere år harmonerer ikke alltid med næringslivets behov for raske resultater.

Nå skal Møreforskning bruke designkompetansen til Inventas for å utvikle en ny strategi for markedstilpassede forskningstjenester. Til dette mottar de 480 000 kroner gjennom DIP.

Målet er at prosjektet skal munne ut i nye og mer effektive prosesser og metoder som forskerne i Møreforskning kan bruke i sin dialog med næringslivet. Resultater og erfaringer fra prosjektet skal deles med andre forskningsinstitusjoner.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.