Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for inkluderende design
  • Kategorivinner Produktdesign
  • Bedrift: Movu Mobility 
  • Design: Movu Mobility 
  • Samarbeidspartnere: Sunnaas Sykehus, Arba 

Her kan du lese mer om Innovasjonsprisen for inkluderende design og alle årets vinnere

Meld deg på frokosteminar om inkluderende design praksis: Oslotrikken SL18 og Movu 22. mai 2024

Utfordring: Bryte ned et stigma

Movu er en sammenleggbar trehjuling med mange smarte funksjoner.  Det stilige Vespa-lignende designet gjør at den skiller seg positivt ut i gatebildet. Men viktigst av alt fyller den et stort hull i markedet. 

Mange med nedsatt funksjonsevne, unge som eldre, isoleres ved at de kvier seg for å bruke rullator på grunn av stigma. Mange bruker det også feil. 

NAV delte ut 44 000 rullatorer i 2022. Behovet er anslått til å være 200 000. Kun 22 prosent takker ja til et tilbud som de trenger, og som er gratis. Vanlige rullatorer egner seg heller ikke til rehabilitering etter for eksempel kneoperasjoner eller amputasjoner. Bruk av krykker i disse tilfellene kan føre til andre belastningsskader. Mangel på nødvendig støtte kan gi fall- og belastningsskader, og muskel- og skjelettplager alene koster samfunnet 255 milliarder kroner.

Eldrebølgen utfordrer oss til å tenke nytt. Movu startet med en klar problemstilling om hvorfor så mange vegrer seg for å å bruke rullator, som man tross alt får gratis, og heller velger å bli hjemme i perioder de trenger denne type produkter. Det hjelper jo ikke om man får hjelpemidler gratis hos NAV hvis man ikke vil bruke dem.

Hvordan kan en helt ny løsning bidra til at flere kan oppleve mestring, natur og sosiale møteplasser i hverdagen – med større stolthet og frihet? 

Underkroppen på en mann med benprotese. Han står og holder i styret på en trehjuling.
Movu startet med en visjon om å bidra til et mer inkluderende samfunn. Dette ved å fremme positive verdier som «sporty», «moderne», «brukertilpasset» og «aldersnøytralt» i utviklingen av et produkt som både ungdom, voksne og eldre ønsker å bruke. 
Foto: Mats Holst
Nærbilde av hvit trehjuling med svarte sidevesker.
Det innovative ligger ikke minst i å lage en støttespiller som appellerer til alle. Movu Mobility har lagt vekt på de elegante detaljene – det moderne formspråket med rene flater og buet front.
Foto: Mats Holst

Tilnærming: Et produkt for alle 

Movu startet med en visjon om å bidra til et mer inkluderende samfunn. Dette ved å fremme positive verdier som «sporty», «moderne», «brukertilpasset» og «aldersnøytralt» i utviklingen av et produkt som både ungdom, voksne og eldre ønsker å bruke.  

De skulle ikke konkurrere med rullatorer, men utvikle en universell støttespiller i hverdagen for alle som skal bevege seg, uansett funksjonsvariasjon. Dette er Movu sitt springende punkt.  

En sentral brukergruppe for Movu er likevel de som har skader eller sykdommer som gjør at de blir isolert hjemme eller på institusjon. Med et sprekt og smart design skulle stigmaet brytes ned, og slik få flere til å komme seg ut på daglige turer. Det bidrar til bedre helse, psykisk så vel som fysisk.  

Bred brukertesting ga tydelig retning

Movu inviterer til bruk. Både for de som trenger en rullator, men takker nei fordi den virker stigmatiserende, og for alle andre som har lyst på en kul støttespiller neste gang de skal ut. Og dette er en betydelig brukergruppe – ca. 15 prosent av verdens befolkning vil få behov for litt støtte når de går grunnet skader, helseproblemer eller alderdom. Behovet øker gradvis i takt med eldrebølgen.  

Movu intervjuet og testet røffe prototyper på 20-, 30- og 90-åringer, på funksjonsfriske og personer med MS, slag, protesebrukere, i tillegg til yrkesgrupper som helsepersonell og designere. Målet var å finne smarte løsninger, gode detaljer og et moderne design som traff alles behov.  

Movu ventet ikke med testingen til de hadde et 95 prosent ferdig produkt – testingen var del av hele prosessen, fra de første prototypene. Verdien av å teste røffe prototyper viste seg å være stor når de gikk så bredt ut. Da sendte de ikke brukeren én vei, men holdt dørene åpne for unik innsikt. 

Eksemplarisk og bred brukermedvirkning har gjort at Movu ivaretar sentrale behov hos mange brukergrupper. Det har også gjort at de har fjernet stigmaet forbundet med rullatorer. Movu er særlig ønsket av unge, og når Movu er attraktivt hos unge, kan også bestemor trille med stolthet. 

To eldre kvinner går bortover gaten med hver sin trehjuling av typen Movu.

Movu er særlig ønsket av unge, og når Movu er attraktivt hos unge, kan også bestemor trille med stolthet. 

Foto: Morten Brun

Resultat: Tre hjul og et ratt – det er Movu 

Innspillene fra brukermedvirkningen ga tydelige retninger, og noen grunnprinsipper ble stående: Det store forhjulet og rattet.

Det var ikke gitt at Movu skulle ha ratt. Designerne prøvde seg frem med et sykkelstyre og et joystick-element – et designgrep som skulle passe godt til det moderne, nesten litt futuristiske, utseendet.

Men møtet mellom Movu og hånden viste seg å være helt sentral, og joystick ble til ratt. Movu gikk grundig til verks for å finne et godt ratt som møter anatomien i hånden på en god måte, enten man skal ta seg for eller lene seg mot det mens man venter på bussen. Rattet er nå en tydelig, gjenkjennbar detalj som gjør Movu til Movu. 

Movu har tatt et annet smart grep: Den består av et stort hjul foran og to mindre hjul bak. Det er ikke tilfeldig, og det har vært en klar og ønsket differanse fra hjelpemidler som rullatorer.

Designerne fikk tidlig høre at rullatoren, med sine fire små hjul, er Guds gave og Fandens forbannelse. Rullatoren oppleves som utrygg og ustø når man skal opp og ned fortauskanter.

Med Movu har man full kontroll. Det store hjulet gir god kontroll, og du triller elegant opp. Med Movu går du rett og naturlig og du slipper å bære tungt. Riktig avlastning kan også forebygge fall- og belastningsskader. 

De innovative detaljene 

Movu fyller et viktig behov som et attraktivt produkt som fjerner stigma. Nye og smarte funksjoner bidrar til mobilitet uavhengig av alder og funksjonsnivå.  

Et sentralt innovasjonselement i Movu er bremsesystemet. Der et resultat av grundig testing og basert på hensynet til brukerne. Movu har laget smarte og ergonomiske bremser på begge sider av rattet, men hvor man bare trenger å betjene én av dem for å kunne bremse.  

Ønsket om å lage enhåndsbremser på hver side av rattet ble spesielt tydelig under en brukertest med en person med MS som hadde nedsatt følsomhet i én hånd. Enhåndsbremsen ble løsningen – en løsning som fungerer godt for personer med nedsatt følsomhet og gripeevne, og hvis du bare skal gripe etter mobilen når du bremser. 

Det innovative ligger ikke minst i å lage en støttespiller som appellerer til alle. Movu Mobility har lagt vekt på de elegante detaljene – det moderne formspråket med rene flater og buet front. Å sammenligne Movu med den tidløse Vespaen oppleves som en heder til produktet. 

Den utvidede appellen ligger også i valgfriheten Movu gir. Vi kan lett gi vår egen Movu en personlig touch. Man kan velge mellom ulike farger, supplere med praktisk tilleggsutstyr – som bager, sete og lys – alt etter hva hver enkelt trenger. 

Nærbilde av styret på en trehjuling. To hender holder i styret.
Etter en brukertest med en person med MS, kom ønsket om å lage enhåndsbremser på hver side av rattet – en løsning som fungerer godt for personer med nedsatt følsomhet og gripeevne, og hvis du bare skal gripe etter mobilen når du bremser.
Foto: Morten Brun
Designdetalj som viser hjulet på en trehjuling.
Størrelsene på hjulene og plasseringen en triangel, gjør trehjulingen stødig og god, også opp og ned fra fortauskanter.
Foto: Mats Holst

Gevinst: Miljømessig, sosial og verdiskapende bærekraft 

Et viktig mål for Movu har vært å utvikle et produkt med lang levetid. Produktet er enkelt å montere og reparere, og alle slitedeler kan skiftes ut. De har valgt å bruke kvaliteter av aluminium og plast som egner seg å resirkulere.

Tekstilprodukter er utviklet i RPET med C0-membran som beskytter mot vann og søle. For å forbedre vedlikehold og sikre riktig avfallshåndtering, er alle limforbindelser erstattet med mekaniske innfestninger.  ´ 

De har store ambisjoner om skalering og jobber fokusert med å utvide produktporteføljen for å nå enda flere. Ambisjonene er en sirkulær forretningsmodell gjennom langsiktig investering i bærekraftig drift av hele verdikjeden. 

Movu bidrar til sosial bærekraft ved å gi mennesker økt selvstendighet i egen hverdag.

Den nyskapende mobilitetsløsningen gir de som opplever isolasjon i eget hjem eller på institusjon muligheten til å bevege seg fritt utendørs og opprettholde et sosialt liv.

Den egner seg også spesielt godt for mennesker med behov for bevegelse og rehabilitering hvor det i dag ikke finnes reelle alternativer.   

Oppstartsbedriften jobber med en helhetlig tilnærming til verdiskapning og samarbeider for eksempel med Arba, som har ansvaret for monteringen av Movu. Arba har en viktig samfunnsoppgave med å bidra til at flere som står utenfor arbeidslivet kan utvikle seg gjennom arbeid. 

Hvit trehjuling med ratt mot rustrød vegg.
Gjennom bred brukertesting har Movu Mobility AS laget smarte løsninger som kommer alle til gode, pakket inn i en stilig trehjuler – en aldersnøytral støttespiller i hverdagen.
Foto: Mats Holst
Hvit trehjuling med ratt som er slått sammen og klar til å bæres med seg.
Designet er basert på innsikt og ikke antakelser. Reell innsikt fra ekte mennesker og deres behov og perspektiver har vært rettesnoren gjennom hele designprosessen.
Foto: Mats Holst

Grundig innsikt var nøkkelen til suksess 

Designet er basert på innsikt og ikke antakelser. Reell innsikt fra ekte mennesker og deres behov og perspektiver har vært rettesnoren gjennom hele designprosessen. Dette har gitt mange aha-opplevelser og nye retninger som har ledet Movu frem til produktet slik det er i dag. 

I det ligger viljen til tørre å stille «dumme» spørsmål til brukerne – i søken etter å løse den store utfordringen: Hvordan lage et ikke-stigmatiserende fremkomstmiddel som appellerer til alle?

Åpenheten mot testbrukerne har gitt dem unik innsikt, og derfra har de justert og justert igjen, og brukt den tiden det tar. Slik blir et godt produkt skapt.  Gjennom bred brukertesting har Movu Mobility AS laget smarte løsninger som kommer alle til gode, pakket inn i en stilig trehjuler – en aldersnøytral støttespiller i hverdagen.

Arverekken er snudd på hodet: bestemor kan arve fra barnebarnet sitt. Akkurat det kan vi ikke si om mange produkter. Movu bidrar til et mer inkluderende samfunn ved at flere kan gå dit de vil, når de vil. Når 100 av 100 testpersoner i innsiktsfasen velger å sette seg på kjøpslisten for en ny Movu, vet de også at de har lykkes.  

Personer og organisasjoner involvert i prosjektet

Movu Mobility:  

Øyvind Gedde, CEO/Founder 
Thore Grüner Bjerke, CTO 
Trine Gedde Celius, Design Lead 
Jon Celius, Designer 

Samarbeidspartnere:  

Sunnaas Sykehus 
Arba 
Morten Brun (Foto/video) 
Impact Startup 
Studenter ved OsloMet 

Juryens begrunnelse

Juryen er fascinert over denne stilige trehjulingen som gir mestringsfølelse hos både eldre og yngre. Designerne har lykkes i å utvikle et nyskapende produkt som appellerer til brukere på tvers av generasjoner og behov. 

Gjennom en grundig og innovativ innsiktsfase og testing har Muvo blitt en fleksibel støtte for daglig mobilitet. Den gjør  gåturen og treningen til en lek med stolt og naturlig gangstilling også for de av oss med nedsatt muskelkraft i overkroppen.

Start-upen Movu Mobility har lykkes med å lage et produkt som er like kult som en sparkesykkel, men mer stabilt og fleksibelt, slik at flere opplever glede, mer mestring og mindre stigmatisering når de skal bevege seg.

Movu vinner Innovasjonsprisen for inkluderende design 2023 i kategorien Produktdesign for å ha laget et produkt som tetter et hull i markedet, og som inviterer til bruk for flere.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.