Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Digital løsning for smittesporing

Hvem

Remin AS
Behalf AS
Deepinsight AS

Hvor

Ullensvang, Vestland

Oslo

Fagdisipliner

Interaksjonsdesign

Tjenestedesign

Design research

"Vi er forbløffet over hva som er mulig å få til når leger, utviklere og designere går sammen. På kort tid lyktes de med å utvikle det verktøyet for smittesporing og vaksinasjon som norske kommuner manglet da pandemien rammet dem," skriver juryen blant annet i sin begrunnelse.

Smittesporing er ressurskrevende arbeid. Likevel ble det mange steder brukt penn og papir, i beste fall Excel-ark, for å holde oversikt over økende smittetall. Uten opplæring ble helsesekretærer og fysioterapeuter kastet inn i nye oppgaver.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel var fortvilet over de uoversiktlige forholdene. Siden det ikke fantes noe tilgjengelig verktøy, tok han kontakt med IT-kyndige venner.

Stiftet firma etter tre uker

Bleidvin og vennene ble enige om å gå sammen om et utviklingsprosjekt. I april stiftet de selskapet Remin, og hentet inn flere ressurser. Byrået DeepInsight fikk ansvar for koding, lagring og sikkerhet, mens Behalf tok hånd om design, interaksjon og front end-utvikling.

Allerede i mai lanserte de første versjon av et webbasert verktøy som kunne brukes til å registrere smittetilfeller og nærkontakter.

Da basisfunksjonene var på plass, ble det satt i gang et større arbeid for å designe et verktøy som i stor grad kan brukes av innbyggerne selv. I denne fasen var det tett og nær kontakt med utvalgte kommuner som testet funksjonaliteten.

Klarspråk gir helsegevinst

Pandemien og smitteverntiltakene la premissene for utviklingen siden verktøyet først og fremst skulle dekke kommunehelsetjenestens behov. Samtidig la Remin stor vekt på å unngå fagterminologi i de delene av systemet som brukes av ikke-fagfolk. Klarspråk gjennomsyrer derfor løsningen.

I løpet av kort tid kunne Remin presentere et omfattende verktøy for smittesporing som ble tatt i bruk av over 200 kommuner. Mange kommuner valgte også å benytte moduler for vaksinasjon og timebestilling.

God oversikt gir bedre smittevern

Flere kommuner rapporterer at Remin har vært et avgjørende verktøy i arbeidet for å kartlegge og følge opp covid-tilfeller. Når kommunene har god oversikt overs smitten i samfunnet, kan de bedre prioritere smitteverntiltak og pasienthåndtering. Slik er trolig mange sykehusinnleggelser unngått. Og kommunene beregner at de har spart mer enn hundre tusen arbeidstimer i førstelinjetjenesten sammenlignet med gammeldags, manuell smittesporing.

At det er enkelt og brukervennlig er hovedforklaringen på suksessen. Det var også en nøkkelfaktor at selskapet samarbeidet med kommuner som forpliktet seg til å ta i bruk og betale for løsningen i en tidlig fase. Slik visste gründerne at de var på riktig spor, og det bidro til å sikre finansieringen.

Juryen uttaler

Vi hører ofte at det er kostbart og tidkrevende å lage digitale løsninger for helsektoren. Remin smittesporing er beviset på det motsatte.

Vi i juryen er imponert over dette enestående produktet fordi det har et intuitivt og enkelt brukergrensesnitt og baserer seg på klarspråk. Vi er forbløffet over hva som er mulig å få til når leger, utviklere og designere går sammen. På kort tid lyktes de med å utvikle det verktøyet for smittesporing og vaksinasjon som norske kommuner manglet da pandemien rammet dem.

Remin Smittesporing tildeles DOGA-merket for design og arkitektur for eksemplarisk bruk av interaksjons- og tjenestedesign til et samfunnsnyttig formål. Andre har mye å lære av Remins tydelige og enkle formspråk.

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde:

Treffsikker løsning utviklet i rekordfart

Prosjektet viser hvordan rask, designdrevet innovasjon kan bidra til å håndtere en krise. Over 800 000 personer er registrert med ett eller flere smittetilfeller, og over én million vaksinedoser er registrert i Remin.

500 000 timer spart for kommuene

Kommunene anslår at de sparer omtrent tre timer per smittetilfelle ved å bruke Remin. Med flere hundre tusen registrerte smittetilfeller, tilsvarer det en besparelse på mer enn fem hundre tusen timer for kommunene.

Infrastruktur med overføringspotensial

Med Remin har kommunene fått et effektivt og brukervennlig verktøy for smittesporing og organisereing av vaksinering. Dette er kritisk infrastruktur som vil kunne komme til god nytte også i andre sammenhenger.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.