Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Trygg, sikker og enkel videoløsning for nødsamtaler til 113

Hvem

Vestre Viken HF
NoA Ignite
Kind People AS
Bliksund
Public Intelligence

Hvor

AMK-sentralene i Vestre Viken, Innlandet, Vestfold-Telemark, Sørlandet og Oslo, og Drammen legevakt

Fagdisipliner

Interaksjonsdesign

Tjenestedesign

Design research

«Hadde vi bare sett» var lenge et hjertesukk blant de ansatte på AMK-sentralen i Vestre Viken. Så gikk de i gang med å utvikle en videoløsning.

Da NoA Ignite startet utviklingsprosjektet, var kriteriet at løsningen skulle være enkel å bruke for absolutt alle som har en fungerende smarttelefon med kamera.

AMK-ansatte ble hørt

Innledningsvis ble det gjort dybdeintervjuer med ti ansatte på akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), og utviklerne fikk lytte på nødsamtaler.

Utviklingen skjedde i tett samarbeid med oppdragsgiveren Vestre Viken HF. Underveis kom de ansatte på AMK-sentralen fortløpende med innspill og tilbakemeldinger, og dette ble avgjørende for suksessen.

Designere og utviklere jobbet tverrfaglig, undersøkende og fleksibelt fra begynnelse til slutt. NoA Ignite hadde to danske samarbeidspartnere, og det ble mange videokonferanser i en tid med pandemibegrensninger. Samtlige deltakere opplevde likevel at de utgjorde ett team, noe som bidro til at de lyktes med en sømløs og integrert løsning.

Video i gang etter 36 sekunder

Andre suksessfaktorer har vært grundig opplæring på AMK-sentralene og tilpasning av eksisterende rutiner til den nye videoløsningen.

Alt som ikke handler om å opprette og gjennomføre en videosamtale er underordnet i brukergrensesnittet. For innringeren er det bare én knapp for å slå på kameraet. I snitt er videosamtalen i gang etter 36 sekunder.

Mindre stress, bedre beslutninger

Redusert stress for innringeren er en av de viktigste effektene. For operatøren på 113 er det blitt mye enklere å forstå situasjonen på skadestedet, og dermed blir det gitt tydeligere instrukser når liv og helse står på spill. Operatøren har også fått bedre grunnlag for å vurdere hastegrad og ta beslutninger om hva som trengs av rådgivning på stedet.

Løsningen kan også bidra til bedre utnyttelse av ressursene i helsesektoren, som gir økt beredskap, og miljømessige fordeler.

Det er også større trygghet for borgerne, spesielt de som bor langt unna legevakt og sykehus, og løsningen gir større likhet i helsetilbudet. Førstehjelpen blir mer presis. Og de som ikke har språklig eller kognitiv kompetanse blir bedre ivaretatt.

Video kan bidra til at ulike etater får en likere situasjonsforståelse.

Juryen uttaler

Nå er det enkelt å ta i bruk mobilens videofunksjon når du ringer nødsamtaler til 113. 

Vi i juryen er imponert over hvor kompromissløst design- og teknologiselskapet NoA Ignite har jobbet for å utvikle en superenkel løsning. Vi mener den grundige, tverrfaglige prosessen med research, brukermedvirkning, produktutvikling og testing setter en ny standard for tjenestedesign og designledelse. 

Videoløsningen for nødsamtaler til 113 får DOGA-merket for design og arkitektur fordi det gir operatører og ambulansepersonell en ekstra sans og dermed enda større mulighet til å redde liv.

Design og arkitektur gir verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde:

Bedre utnyttelse av ressurser

Løsningen gir bedre utnyttelse av ressursene i helsesektoren, noe som igjen gir økonomisk gevinst og miljømessige fordeler.

«En ekstra sans»

Video og bilder i nødsamtaler gir helsepersonell en «ekstra sans» og bedre situasjonsforståelse. Når det står om sekunder, kan denne løsningen redde liv. 

Bedre kommunikasjon på tvers av nødetatene

Løsningen muliggjør bedre kommunikasjon på tvers av nødetatene, og fornyer hvordan man jobber tverrfaglig og sikrer et stort nettverk i en nødhjelpsammenheng. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.