Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Et rekreasjonsområde og miljøprosjekt som hindrer spredning av miljøgifter.

Hvem

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune, Asplan Viak, Veidekke og SWECO

Hvor

Langøyene i indre Oslofjord

Fagdisipliner

Landskapsarkitektur
Naturrestaurering
By- og stedsutvikling

Sjøen mellom Nordre og Søndre Langøy ble brukt som Oslos avfallsdeponi i 40 år frem til 1948. Etter at sundet var fylt opp, ble det dekket over med jord og anlagt gresslette og badeplass.

Langøyene var lenge et populært utfluktsmål for barnefamilier, teltturister og badeglade oslofolk.

Miljøgifter lekket ut 

I 2013 ble Langøyene midlertidig stengt for publikum. Miljøtekniske undersøkelser viste høye konsentrasjoner av miljøgifter både under gressletta og på sjøbunnen omkring. Lekkasjer fra det nedlagte deponiet forurenset Oslofjorden.  

Noe måtte gjøres. 

Oslos politikere besluttet å gjennomføre et større prosjekt for å stoppe forurensningene, verne naturen og restaurere landskapet. Veidekke ble valgt som entreprenør og Asplan Viak fikk oppdraget med prosjekteringen og naturrestaureringen. SWECO var ansvarlig for geoteknikk.

Benker i tre med utsikt mot havet. Foto
Målet for prosjektet var å gjenskape en attraktiv badeøy. Prosjektet skulle videre bevare rødlistet og sårbar vegetasjon og skape nye attraktive rekreasjonsområder.
Foto: Kirsti Mørch
Åpent og overbygd venteskur med utsikt mot havet. Foto
Arkitekter og landskapsarkitekter i Asplan Viak tegnet nytt kaianlegg og venteareal for fergeanløp.
Foto: Kirsti Mørch

Gjenskape og bevare 

Målet for prosjektet var å gjenskape en attraktiv badeøy. Prosjektet skulle videre bevare rødlistet og sårbar vegetasjon og skape nye attraktive rekreasjonsområder. 

Gjennom grundige analyser og undersøkelser jobbet landskapsarkitektene seg frem til en ny disponering av området. Sletten og strandsonen ble utviklet som en moderne publikumsdestinasjon.

Strandpromenade og badeanlegg 

Arkitekter og landskapsarkitekter i Asplan Viak tegnet nytt kaianlegg og venteareal for fergeanløp, nye fasilitetsbygg, nye gangveier og en strandpromenade med langsgående sitteamfi ved sandstranden mot sør. Utenfor stranden ble det anlagt en bølgebryter som fungerer som badebrygge. Og det ble bygd et eget badeanlegg tilpasset besøkende med nedsatt funksjonsevne.   

Dronebilde av badeanlegget. Foto

Utenfor stranden ble det anlagt en bølgebryter som fungerer som badebrygge. Og det ble bygd et eget badeanlegg tilpasset besøkende med nedsatt funksjonsevne.

Foto: Jostein Thorvaldsen

Miljøtildekking 

En rekke fagfolk bidro med sin ekspertise for å hindre spredning av miljøgifter fra deponiet. De utviklet et spesialdesignet dekke bestående av ulike lag som både forsegler deponiet og sikrer nødvendig ventilasjon av gasser som utvikles i nedbrytingen av det gamle avfallet.  

Fordi de fortjener de

Prosjektet har tydelig vist at kortsiktige løsninger med å grave ned avfall og forurensninger er kostbart for fremtiden – med tanke på både helse, miljø og økonomi.

Prosjektet er også et godt eksempel på hva som er mulig å få til når landskapsarkitekter og spesialister fra ulike fagfelt samarbeider om nye løsninger. 

Når Oslofolk reiser ut til Langøyene for prisen av en bussbillett, kan de tenke at de virkelig fortjener det. Oslo kommune har nemlig fullfinansiert prosjektet, og halvparten av kostnadene til selve miljøsikringen er finansiert gjennom renovasjonsgebyret i Oslo, altså av Oslofolket selv.  

Stor gressslette i strandsonen med volleyballbane. Foto

Gjennom grundige analyser og undersøkelser jobbet landskapsarkitektene seg frem til en ny disponering av området. Sletten og strandsonen ble utviklet som en moderne publikumsdestinasjon.  

Foto: Kirsti Mørch

Juryens begrunnelse

Nye Langøyene er et kinderegg innen landskapsrestaurering. Her har Asplan Viak og Oslo kommune skapt et attraktivt og lett tilgjengelig friluftsområde for befolkningen. Samtidig har de stoppet miljøforurensning og bidratt til å bevare sårbar natur. Med på kjøpet har vi fått nye kunstopplevelser.   

Nye Langøyene tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi landskapsprosjektet viser hvor vellykket det kan bli når enkelhet får være rettesnor for formgivningen. Kombinert med robust, ujålete materialbruk gir dette et vakkert, attraktivt og inkluderende landskap som på få år har rukket å bli en favoritt for solhungrige Oslo-folk.  

Vi håper å se flere slike restaureringsprosjekter som tilbakestiller naturen og legger til rette for rekreasjon på plasser som tidligere har vært dominert av industri og avfall. 

Design og arkitektur skaper verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Landskapsreparasjon til etterfølgelse

Å rydde opp etter oss og reetablere en sterk natur vil være svært relevante problemstillinger i tiden fremover. Ny Langøyene demonstrerer hvordan dette kan gjøres teknisk og økonomisk effektivt, og samtidig skape gode og inkluderende sosiale arenaer. 

Rekreasjonsområde for alle

Langøya ligger rett utenfor Oslo sentrum og er et lavterskeltilbud som enkelt kan nås med kollektivtransport. Øya er utformet universelt tilgjengelig, og fasilitetene er tilpasset mennesker med nedsatt bevegelighet.

Mindre giftlekkasje

Utslippet av miljøgifter til luft og vann er redusert til et minimum. Det foretas kontrollmålinger av gass i gassnedbrytningssonene og av vannkvalitet utenfor tildekkingsområdene i sjø. Målingene viser at tiltaket er svært effektivt. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.