Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

En barnehage utformet på barnas premisser

Hvem

Nordtvet gård barnehage
Pioner barnehager
MORFEUS arkitekter AS
Studio HP
Holo Design
Jo Morten Hagen AS
Oslotre

Hvor

Kalbakken, Oslo

Fagdisipliner

Arkitektur
Interiørarkitektur
Landskapsarkitektur

Da Pioner barnehager planla Nordtvet gård barnehage i Groruddalen, ønsket de seg rom som utfordrer barna motorisk og mentalt.

Plan- og bygningsetaten ville ha en barnehage som spiller på lag med naboen Nordtvet gård – men uten å likne en gårdsbygning. Alle ville ha sunne, bærekraftige materialer og et uteområde for allmenn bruk.  

Arkitektene i MORFEUS innledet et nært samarbeid med pedagogene i Pioner barnehager. Resultatet er blitt en barnehage med planløsning, rom og materialer som legger til rette for lek, læring og fysisk aktivitet.  

Rommet som tredje pedagog 

Prinsippet om «rommet som den tredje pedagog» var førende for sluttresultatet. Begrepet er hentet fra Reggio Emilia-barnehagene i Italia. Ideen er at det fysiske rommet skal bygge opp under det pedagogiske arbeidet ved å stimulere barnas trang til å utforske. 

Barnehagens fem avdelinger er organisert rundt hjertet av huset – «det grønne rommet» – organisert rundt et innvendig levende tuntre. 

Arkitektene har lagt stor vekt på sanselighet og atmosfære. I små og store rom kan barna utforske, gjemme seg, samles og aktivisere seg selv. Barnehagen har til og med et trikkerom med gjenbrukte møbler fra Sporveien. 

Bygningen er som et stort lekeapparat med gateløp og plassrom på taket. Det bor kaniner på taket og sauer og høns i uthuset. Det dyrkes grønnsaker, frukt og bær. Og uteområdene fungerer som en møteplass i nærmiljøet utenom barnehagens åpningstid. 

Frodig takhage med grønn bambus og blomster. Foto

Plan- og bygningsetaten ville ha en barnehage som spiller på lag med naboen Nordtvet gård – men uten å likne en gårdsbygning.

Foto: Ståle Felberg Morfeus

Fordeler med massivtre 

Barnehagen er robust bygget, med vedlikeholdsfri utvendig kledning i tre. Innvendige vegger er i massivtre, noe som gir et godt inneklima og lang levetid.  

En annen fordel med massivtre er at materialet egner seg godt for å lage alle bygningdeler direkte fra 3D-modeller. I tett samarbeid med  Oslotre ble det utviklet en så presis digital modell (BIM-modell) at den kunne eksporteres direkte til kuttemaskinene på fabrikken. Med dette oppnådde arkitektene den variasjonen de ønsket i bygget.  

Bygningsdelene ble montert på stedet som et byggesett, og barnehagen var reist i løpet av få uker. 

Under selve byggingen var det tett samarbeid med entreprenøren. Slik ble det tatt raske og gode beslutninger. Det ga besparelser i form av materialgjenbruk, og det ble funnet gode løsninger for å bevare vegetasjonen.  

Uteområde med lekeplass og trær foran. Foto

I uterommet dyrkes det grønnsaker, frukt og bær. Og uteområdene fungerer som en møteplass i nærmiljøet utenom barnehagens åpningstid. 

Foto: Ståle Felberg Morfeus

Forbildeprosjekt 

Nordtvet gård barnehage har fått mye omtale i fagmediene. Den er brukt av Oslo kommune som et forbildeprosjekt på grunn av materialvalg og formgiving – og fordi barna og de ansatte trives med naturlige materialer og lyse rom. 

Utvendig fasade av trehus. Foto

Barnehagen er robust bygget, med vedlikeholdsfri utvendig kledning i tre. Innvendige vegger er i massivtre, noe som gir et godt inneklima og lang levetid.

Foto: Ståle Felberg Morfeus

Juryens begrunnelse

Nordtvet gård barnehage bør være et forbilde for barnehageutbyggere landet over. Innenfor kostnadseffektive rammer, har de lykkes med å skape et funksjonelt barnehagebygg som beriker nærmiljøet. 

Vi vil berømme Nordtvet Gård Barnehage for en rikt utformet romlighet, god materialbruk, fin detaljering og kreativ utnyttelse av taklandskapet.  

Vi gleder oss videre over bærekraftig materialbruk og den innovative byggeprosessen som har bidratt til både redusert avfallsmengde og lavere kostnader. Barnehagens verdi strekker seg utover dens pedagogiske rolle. I tillegg til et sted for barns utdanning og vekst, tjener den som et samlingspunkt for ulike arrangement, fra sameiemøter til feiringer.  

Nordtvet gård barnehage tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi de har lykkes med å skape et vakkert, funksjonelt bygg, og en barnehage på barnas premisser. Heldige er de barna som får plass her!  

(Jurymedlem Christian Lodgaard var inhabil i vurderingen av Nordtvet gård barnehage) 

Design og arkitektur skaper verdi   

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Bygget på barnas premisser

Nordtvet gård barnehage er bygget som et stort lekeapparat med gateløp på taket, og et rikt antall ulike rom. Bygget omtales som «barnehagens tredje pedagog», og utfordrer barna både motorisk og mentalt.

I takt med dyr og natur

Barnehagens uteområde er designet for å minne mer om en hage enn en innhegning. Det er lagt til rette for dyrehold og variert vegetasjon. Barna deltar aktivt i dyrestell og dyrking av grønnsaker inne og ute.

Et tilskudd til nærmiljøet

Barnehagen er svært populær og har også blitt en identitetsmarkør og møteplass for lokalbefolkningen på Kalbakken. Utenom åpningstid blir bygget leid ut til ulike arrangementer.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.