Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Visuell identitet for Kulturhuset i Bergen

Hvem

Kulturhuset i Bergen AS
Reklamekollektivet

Hvor

Bergen

Fagdisipliner

Merkevare- og identitetsdesign

Tre plakater for Kulturhuset i Bergen som henger på en vegg.

"En distinkt visuell identitet har bidratt til at Kulturhuset i Bergen raskt har etablert seg som en attraktiv arena for byens kulturliv," skriver juryen i sin begrunnelse.

Kulturhuset i Bergen har plass til 1100 mennesker og syder av aktivitet alle dager og kvelder. Her er fire etasjer med tre scener, tre barer, restaurant, galleri, møtelokaler og mye mer. Dette dannet utgangspunkt for arbeidet med den visuelle identiteten.

Reklamekollektivet samarbeidet med En til En Arkitekter, husets eiere, initiativtakerne, daglig leder og andre nøkkelpersoner om å utvikle en merkevareplattform. Kjerneverdien ble definert som «uventet befriende», som også ble førende for arbeidet med å utvikle grafisk profil og visuell identitet.

Måler atmosfæren

Målet var at den visuelle kommunikasjonen skulle reflektere atmosfæren og innholdet i huset til enhver tid. For å oppnå dette ble det tatt i bruk innovativ teknologi (generativ design) som tar pulsen på atmosfæren og gjør om lyd til visuelle uttrykk.

Slik har Kulturhuset i Bergen fått en levende visuell identitet som stadig er i endring og fornyer seg i takt med skiftende aktiviteter og kulturuttrykk.

«Uventet befriende»

Da Kulturhuset i Bergen ble åpnet, var det fortsatt pandemi. Likevel klarte det raskt å etablere seg både som merkevare og arena. Fra første dag ble det fylt med aktiviteter, og oppslutningen om arrangementene har vært overveldende.

Det er derfor grunnlag for å si at bergenserne faktisk har fått et samlingssted der det «uventet befriende» faktisk foregår.

Den visuelle identiteten virker inkluderende ved at den favner så mange deler av kulturlivet, og den bidrar til å senke barrierer mellom ulike kultursjangre. De grafiske virkemidlene brukes til å vise vei gjennom byggets mange deler og etasjer. Til sammen utgjør paletten av analoge og digitale kommunikasjonsmetoder et avgjørende bindeledd mellom huset, innholdet og menneskene.

Atmosfæren og innholdet i kulturhuset skaper et skiftende visuelt uttrykk.

Juryen uttaler

Wow – vi blir inspirert av denne bruken av generativ design, som innebærer at uttrykket varierer med innhold og opplevelser. Kulturhuset i Bergen har ikke én visuell identitet, men et vekslende designsystem.

Formspråket har en klar og tydelig funksjon. Det understreker hva som skjer av aktiviteter til enhver tid, og vi synes det kler kulturhuset på en glimrende måte.

Kulturhuset i Bergen tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det bruker ulike deler av designfaget til å levendegjøre huset og skape en god møteplass. Designsystemet gjør kulturen tilgjengelig, virker inkluderende og hever Kulturhusets samfunnsverdi.

Design og arkitektur gir verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er to grunner til at dette prosjektet er et forbilde:

En attraktiv arena

En distinkt visuell identitet har bidratt til at Kulturhuset i Bergen raskt har etablert seg som en attraktiv arena for byens kulturliv.

Et godt utgangspunkt for mangfoldig kultur

Når identiteten i seg selv er fri, inviterer til frihet og inkluderer alle – skapes det et godt utgangspunkt for blomstrende, mangfoldig kultur.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.