Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Levende lokaler

Sammen med By- og regionforskningsinstituttet NIBR og kommunene Arendal, Lærdal og Tromsø har DOGA utforsket nye metoder for å fylle tomme sentrumslokaler med nytt liv. To år etter er målet oppnådd; alle de tomme lokalene er fylt. Samtidig har prosjektet også fungert som en impuls til by- og stedsutvikling generelt, og skapt store ringvirkninger både for kommunenes måter å jobbe på, innbyggere og næringsliv.

Utstillingen Levende lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød, vil gi deg både inspirasjon og verktøy til å gjøre det samme. Kuratorene fra Eriksen Skajaa arkitekter har i samarbeid med DOGA laget en inspirerende, lærerik og ikke minst lekker utstilling.

Utstillingen er åpen i sommer på disse stedene:

  • Flekkefjord Kultursenter Spira, Elvegaten 1
  • Arendal, Lilandgården, Torvgaten 10 
  • Lærdal Kulturhus, Øyraplassen, 14 
  • Oslo, DOGA, Hausmanns gate 16

Etter sommeren vil den også kunne oppleves her:

  • Hamar: fra august
  • Moss: fra 10. august
  • Bergen: fra 4. september
  • Tromsø: fra 5. oktober

Les mer om utstillingen her

Utstilling i din kommune?

Vi har også et stort ønske om at andre kommuner skal vise utstillingen i sine tomme lokaler, og slik være med på et felles krafttak mot sentrumsdød sammen med DOGA.

DOGA tilbyr ikke en tradisjonell vandreutstilling, men en utstilling som skal produseres lokalt av hver enkelt kommune og dermed bli deres eie. På denne måten kan vi sammen skape et nasjonalt momentum ved å vise utstillingen i samme tidsperiode over det ganske land. Vi ønsker at de fleste setter opp utstillingen innenfor perioden 15. juni til 1. oktober. 

Trenger du inspirasjon til faglig sideprogram, se her: BYGlød! Om steder, mennesker og de ubrukte ressursenes verdi. 

Kurator: Eriksen Skajaa Arkitekter
Prosjekteier: Design og arkitektur Norge (DOGA)
Økonomisk bidragsyter: Sparebankstiftelsen

Klikk her for å finne mer informasjon om utstillingen og om hva som skal til for å sette den opp i din kommune. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.