Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om konferansen

Det blir to dager med spennende innhold og foredragsholdere både fra inn- og utland! Utgangspunktet for konferansen er to av DOGAs prosjekter som også formidles gjennom hver sin utstilling som åpner på ettermiddagen den 31. mai. Meld deg på utstillingsåpning her.

Les mer her om Levende lokaler og Reprogramming the City.

Program

Performance v/Glød Produksjoner
«ByMylder - Variasjoner»
Medvirkende: Morten Liene, Ida Camelia Siljedal og Kristine Norberg Musikk av: Lars Andreas Haug

31. mai: Hva er potensialet? Direktesendes fra kl. 14.00 

Dag én av konferansen vil vi lade opp til åpning av utstillingene Levende lokaler og Reprogramming the City. Vi har invitert ledende personer til å si noe om viktigheten av å tenke nytt rundt det vi allerede har, og hvordan vi kan bruke det.

14.00–14.15 Velkommen
Tor Inge Hjemdal, direktør for DOGA og Siri Holmboe Høibo, prosjektleder for Levende lokaler og konferansier for dagen

14.15–14.45 Rethink, reuse, recreate: placemaking for human scale 
Hans Karssenberg, founder and partner of STIPO (Netherlands)
                           
Through establishing several international networks, as well as founding the company STIPO, Karssenberg is one of the leading voices in Europe on placemaking. He will tell us about how the financial crisis forced Dutch cities to rethink urban development, placemaking as a tool and the value and potential of unutilized space.

14.45–15.05 Reprogramming the City. Doing more with what we have!
Scott Burnham, writer, urbanist and curator

Burnham is the curator behind the exhibition now opening at DOGA, but has already gathered a lot of examples and experience by doing the same program in several cities all over the world. Through this lecture he will tell us how Reprogramming the City serves as a catalyst to communicate very powerful lessons about urban resourcefulness, resiliency, addressing future urban needs by leveraging the assets we already have.

15.05–15.25 Hvordan byen kan utløse innovasjonspotensial
Gaute Hagerup, leder for Smarte samfunn, Innovasjon Norge

Smarte byer er ofte forbundet med teknologi og digitalisering. Men hva er egentlig en smart by? Som leder for Innovasjon Norges smarte samfunn-satsing, vil Hagerup dele noen tanker om hvorfor det er smart å ta i bruk byens ubrukte ressurser på nye måter, og hvordan det i seg selv kan utløse innovasjon gjennom nye ideer og samarbeid, som igjen kan føre til nyskapende resultat.

15.25–15.45 PAUSE

15.45–16.05 Fra sentrumsdød til sentrumsglød – Levende lokaler med et forskerblikk
Guri Mette Vestby, følgeforsker, NIBR OsloMet

Å tro at Levende lokaler handler om å fylle tomme lokaler er feil, mener Vestby. Helt siden oppstarten i 2016 har hun fulgt Levende lokaler-prosjektet med sitt forskerblikk. Gjennom hennes analyser vil vi i dette foredraget få et overblikk over de viktigste funnene, og hvordan prosjektet har fungert som en impuls til by- og stedsutvikling mer generelt.

16.05–16.40 Hvordan få levende lokaler? 
Anniken Romuld, Tromsø, Lisbeth Iversen, Arendal, Tone Boska, Lærdal

Levende lokaler-prosjektet har tatt utgangspunkt i arbeidet som har blitt gjort i tre pilotkommuner: Arendal, Lærdal og Tromsø. De har alle lykkes med å skape liv i sine sentrumsområder, men har hatt ulike innfallsvinkler til arbeidet. Gjennom korte foredrag vil vi her få innblikk i noe av det som har skjedd i disse tre kommunene, og hvordan de har jobbet. Mer om dette på dag to!

16.40–17.00 Med arkitektur som verktøy: Utvikling av en arkitekturstrategi med konkrete verktøy for et bedre samfunn
Maria Molden, byarkitekt i Bergen kommune

Arkitektur og byutvikling generelt, og metodene utviklet gjennom både Levende lokaler og RPTC spesielt, kan brukes til å oppnå en rekke politiske målsettinger. Norges eneste byarkitekt, Maria Molden, vil avslutte dagen med å dele sine refleksjoner rundt hvordan man jobbe med arkitektur som verktøy.

I forlengelse av første konferansedag inviteres alle til åpningen av, ikke bare én, men hele to separate utstillinger som vises på DOGA. Felles utstillingsåpning skjer kl. 17.30, meld deg på her. Det blir spennende gjester/program, og bobler følger med.

1. juni: Hvordan gjør vi det? Direkte fra kl. 09.00

På dag to av konferansen tar vi et dypdykk i metodene utviklet gjennom prosjektet Levende lokaler. Sammen med NIBR og pilotkommunene Arendal, Lærdal og Tromsø har vi utforsket nye metoder for å fylle sentrum og gråpapirkledde vinduer med nytt liv. To år etter er målet oppnådd: De tomme lokalene er fylt. Selv om alle de tre kommunene har hatt suksess, har de hatt vidt forskjellige innfallsvinkler til arbeidet, og har i tillegg ulik størrelse, geografi og utgangspunkt. Gjennom denne dagen vil pilotkommunene dele av sine erfaringer, og belyse sitt fokusområde gjennom interne og eksterne foredragsholdere. Målet er at de som deltar denne dagen skal dra hjem med både inspirasjon og konkrete verktøy i bagasjen.

09.00–09.30 Introduksjon: Hva er spesielt med Levende lokaler-metoden?
Guri Mette Vestby, følgeforsker, NIBR OsloMet og Siri Holmboe Høibo, prosjektleder DOGA

I denne introduksjonen vil Vestby og Høibo samtale om hva Levende lokaler-metoden er, og hvorfor dette er en metode for framtidens sentrums- og byutvikling.

09.30–10.30 Den lille byen: Hvordan kunst og design har blitt brukt som steds- og næringsutvikling

 • Introduksjon til Levende lokaler Lærdal-metoden. Hvordan og hvorfor ble denne brukt og utviklet akkurat her? Tone Boska, prosjektleder for Levende lokaler Lærdal
 • Hvorfor skal man bruke kunst som virkemiddel i stedsutvikling? Truls Ramberg, kurator, ansvarlig kommunale og fylkeskommunale prosjekter (KOM)
 • Hva har design med stedsutvikling å gjøre? Siv Støldal, klesdesigner, HAIK
 • Hvordan kan en slik kultursatsning bidra til næringsutvikling og verdiskaping i ei lita bygd? Arve Tokvam, daglig leder Lærdal Næringsutvikling

10.30–11.00 PAUSE 

11.00–12.00 Den mellomstore byen: Hvordan samskaping har blitt brukt som metode for innovasjon og inkludering  

 • Introduksjon til Levende lokaler Arendal-metoden. Hvordan og hvorfor ble denne brukt og utviklet akkurat her? Lisbeth Iversen, prosjektleder for Levende lokaler Arendal
 • Tilbake til landsbymodellen? Samskaping for kommune 3.0 i Danmark. Connie Skovbjerg, landdistriktskoordinator Sønderborg Kommune, Danmark
 • Samskaping i praksis: Hvordan barn og kunst kan åpne våre perspektiver for hva tomme lokaler kan fylles med. Kristine Nordberg, kunstner

12.00–13.00 LUNSJ i sola på brygga til måkeskrik og bølgeskvulp

13.00–14.00 Den store byen: Hvordan midlertidighet har blitt brukt for å skape et sentrum av og for innbyggerne

 • Introduksjon til Levende lokaler Tromsø-metoden. Hvordan og hvorfor ble denne brukt og utviklet akkurat her? Prosjektleder for Levende lokaler Tromsø, Anniken Romuld
 • Uttesting som metode for ny programmering av byen. Magne Amundsen, næringssjef, Tromsø kommune
 • Hvordan Levende Lokaler-prosjektet har bidratt til å få en mer tolerant by. Lisa Hoen, kultursjef, Tromsø kommune
 • Hva tenker eiendomsutviklere? Vibeke Pedersen, Total Eiendom
 • Hvordan kan midlertidighet brukes som et virkemiddel i byutvikling? Jesper Koefoed-Melson, Giv Rum (Danmark)

14.00–15.00 Samtale mellom prosjektledere og utvalgte foredragsholdere. Spørsmål og svar

Fra kl. 15.00 og utover blir det det feiring og fredagspils og gode muligheter for videre samtale i havet, på kaia eller i saunaen! Sjekk ut SALT Oslo her: http://salted.no/

Om prosjektene:

Levende lokaler
Levende lokaler skal bekjempe og forebygge sentrumsdød. Prosjektet drives av DOGA, i samarbeid med Arendal, Lærdal og Tromsø kommune, en faglig referansegruppe, følgeforskere fra NIBR og et nettverk av kommuner og aktører som jobber med sentrumsutvikling.
Les mer her

Reprogramming the city
Reprogramming the City er en eksperimenterende og kreativ tilnærming til byutvikling. Konseptet er utviklet av den amerikanske urbanisten Scott Burnham. Det tar utgangspunkt i strukturer, flater, gjenstander og systemer som allerede finnes i byen og gir det nye funksjoner. 
Les mer her

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.