Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om utstillingen

I tillegg til denne utstillingen kan du se Reprogramming the City-utstillingen i samme lokale.

Sammen med By- og regionforskningsinstituttet NIBR og kommunene Arendal, Lærdal og Tromsø har DOGA utforsket nye metoder for å fylle tomme sentrumslokaler med nytt liv. To år etter er målet oppnådd; alle de tomme lokalene er fylt. Samtidig har prosjektet også fungert som en impuls til by- og stedsutvikling generelt, og skapt store ringvirkninger både for kommunenes måter å jobbe på, innbyggere og næringsliv.

Utstillingen Levende lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød, vil gi deg både inspirasjon og verktøy til å gjøre det samme. Kuratorene fra Eriksen Skajaa arkitekter har i samarbeid med DOGA laget en inspirerende, lærerik og ikke minst lekker utstilling.

Utstillingen står frem til 16. september. 

Hent også inspirasjon fra konkrete problemstillinger i Levende lokaler-veilederen. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.