Hopp til hovedinnhold
Meny

Befaring

Befaring

Gjennom prosessen må digitale verktøy brukes som et supplement til befaring. Dette innebærer at teammedlemmer, interessenter og brukere besøker en byggeplass, og kan brukes til flere formål. I starten av et prosjekt kan det gjøre det lettere å forstå stedet, konteksten og nabolaget, i tillegg til at det kan skape samhold i kjerneteamet og fungere som en «kick-off». Det kan også være aktuelt å besøke andre steder/byggeplasser for å få inspirasjon og lære. I de senere stadiene kan denne metoden brukes for å kontrollere fremdriften eller prøve ut ideer etter hvert som de utvikles, i kontekst og i full størrelse. Befaring på stedet eller rundturer kan også brukes til å evaluere ferdige bygninger som er i bruk: Post-Occupancy Evaluation og Resource Building.

STYRKER

 • Et undervurdert verktøy som gir en felles forståelse av ulike problemer og løsninger, som en vurdering av de positive og negative sidene ved en byggeplass.
 • Kan være et solid dialogverktøy der deltakerne
  umiddelbart kan fortelle hva de mener om materialer, farger, belysning og annet.
 • Kan legge til rette for at den opprinnelige visjonen for prosjektet blir realisert helt frem til bygging.
 • Når byggingen tar til, kan man invitere folk med ulikt funksjonsnivå til å vurdere prosjektet ved to anledninger: en der det fokuseres på romfølelse og tilgjengelighet, og en der det fokuseres på hvor installasjoner befinner seg. For eksempel kan underleverandører av belysning bruke denne metoden til å få direkte tilbakemeldinger fra personer med nedsatt syn.
 • Noen selskaper oppfordrer prosjektlederne til å kutte kostnader, og inspeksjoner på stedet kan sikre at kvaliteten opprettholdes

PROBLEMSTILLINGER

 • Slike inspeksjoner kan være utfordrende å arrangere, siden det krever mye koordinering å samle hele prosjektgruppen.
 • Det kan være vanskelig å få tilgang til byggeplassen på grunn av portvakter, motstridende interesser og manglende forståelse fra anleggseier.
 • Selv om ulike perspektiver kan legges frem, krever slike besøk gjerne stram regi for å hindre at de sporer av eller det oppstår diskusjoner.
 • HMS-kravene, som kan være strenge, må oppfylles.
 • Det kan være vanskelig for deltakerne å forestille seg hvordan en uferdig bygning vil se ut når den er ferdigstilt.
 • Hvis arkitektene ikke deltar på inspeksjonene senere i prosjektet, kan kvaliteten bli dårligere og visjonen om inkluderende design bli svekket.