Hopp til hovedinnhold
Meny

Modeller

Arkitekturmodeller

I arkitekturprosessen har det vært vanlig å bygge fysiske modeller. Dette kan være mindre modeller av hele bygningsmassen, utstillingsrom eller utvalgte omgivelser, eller

modeller som viser enkeltelementer som materialer, belysning, overflater eller interiører. Modeller kan være et godt underlag for dialog hvis de brukes sammen med andre metoder. Modeller gir en helt annen fysisk fremstilling enn VR kan gjøre. Dermed gir de mulighet til å prøve ut løsninger direkte på folk gjennom hele byggeprosessen. Modeller kan være enkle og lagd av papp, papir eller modelleire, i naturlig størrelse eller nedskalerte. De kan brukes i tester og diskusjoner, og for å se hvordan det foreslåtte designet fungerer for personer med ulik funksjonsevne.

STYRKER

 • Modeller eller prototyper der man kan oppleve materialer, farger og lys på en mer fysisk måte, gir et bedre inntrykk av hvordan den endelige løsningen vil oppleves.
 • Overflater, belysning, kontraster og akustikk kan kontrolleres og testes.
 • Plassering av trapper, vinduer, toaletter og annet kan vurderes ut fra funksjon og man kan oppdage ting som ikke ville kommet frem i digitale modeller.
 • Man får en tydeligere følelse av dimensjonene og kan undersøke glatte flater, fundamenter og installasjoner [VH1] i rommet.
 • Det er lettere å prøve ut løsninger for orientering og fremkommelighet.
 • Mindre modeller kan være rimeligere og enklere enn andre løsninger.

PROBLEMSTILLINGER

 • Det kan bli nødvendig å bruke større modeller, som kan være tidkrevende og dyre å lage.
 • Det kan være ressurskrevende å prøve ut løsninger og loggføre tilbakemeldinger og funn.
 • Du får bare prøvd ut elementer av bygningen, ikke hele.
 • Modeller er normalt ikke identiske med det faktiske designet, så deltakerne må forestille seg hvordan det ferdige resultatet kan bli, for eksempel ved å tenke på papirvegger som vegger av tre eller betong. Dette kan gjøre dem forvirret.
 • De som er invitert til å vurdere modellen, vet kanskje ikke hvordan de skal tolke en nedskalert modell, særlig hvis de ikke er profesjonelle designere eller arkitekter.
 • Tilbakemeldingene vil ofte kunne tolkes på flere måter, så de må samles inn og loggføres på en gjennomtenkt måte.