Hopp til hovedinnhold
Meny

Virtuell virkelighet

Virtuell virkelighet

HVA

Verktøy som bruker virtuell virkelighet (VR) kan benyttes på et tidlig stadium i prosjektet for å gi en digital opplevelse av sted og omgivelser. De kan også være nyttige senere, når designet skal videreutvikles og testes. VR er hovedsakelig et kommunikasjons- og dialogverktøy som brukes til å samhandle med sluttbrukere og oppdragsgivere. Hvis folk kan prøve ut bygninger før de bygges, kan det legge til rette for samskaping, tidlig tilbakemelding og føre til nyskaping. De aller fleste tekniske tegneprogrammer er kompatible med VR-teknologi, noe som gir et større brukspotensial.

STYRKER

 • Ideer kan presenteres i 3D slik at du får et realistisk underlag for beslutningsprosessen.
 • Du får muligheten til å prøve ut ulike løsninger på en engasjerende måte.
 • Du får mer realistiske presentasjoner av rom, lys, farger og kontraster, noe som gjør tegninger lettere å forstå.
 • Du avdekker behov, problemer og mulige flaskehalser, slik at du kan redusere usikkerheten.
 • Det blir lettere å få med leverandører og andre interessenter.
 • Siden bygningen eller miljøet kan prøves ut virtuelt, reduseres risikoen for feil.
 • Du får prøve ut tilgjengelighet og brukervennlighet.

PROBLEMSTILLINGER

 • VR-opplevelser som er «for realistiske» kan skape forventninger som kanskje ikke kan innfris fordi avviket blir stort mellom forelagt og faktisk løsning.
 • VR gir mange muligheter, og det kan skape forvirring rundt alternativer slik at prosjektet stadig endres og dermed blir forsinket.
 • Du kan ikke teste overflater, materialer, teksturer, berøringsvennlighet eller akustikk med VR.
 • VR mangler mange av dimensjonene som forteller noe om hvordan rommet oppleves.
 • Det kan være tidkrevende å skape en god VR-opplevelse, og noen kan bli svimle
  og kvalme når de bruker utstyret.