Hopp til hovedinnhold
Meny

Bygginformasjonsmodellering (BIM)

BYGGINFORMASJONSMODELLERING (BIM)

HVA

Bygginformasjonsmodellering (BIM) er en digital modell av en bygning. Forskjellige programmer kan brukes til å skape modeller i 3D. Arkitektene kan dele modellene med utviklere, byggherrer og andre i kjerneteamet som beskrevet i aktivitet 2 brukerinvolvering.

BIM brukes generelt i tegne- og byggeprosessen, men kan være nyttig gjennom hele prosjektet. BIM kan brukes på forskjellige plattformer, som mobiltelefon, nettbrett eller laptop. De fleste avanserte programmer for 3D-tegning som arkitekter bruker i modellering, kan eksportere BIM-filer. BIM gjør det lettere for teamet å snakke sammen, for eksempel ved at arkitekten tar med nettbrettet til byggeplassen og viser byggeteamet mulige løsninger i 3D.

STYRKER

 • BIM kan samordne innspill fra eksperter på forskjellige områder. Dette kan gi en felles forståelse av ideer og visjoner for prosjektet.
 • Når man åpner en modell i BIM og aktiverer VR-modus, kan det bidra til å avdekke behov, hindringer og utfordringer.
 • Med en BIM-fil på en smarttelefon kan man få VR-opplevelsen også med hodetelefoner i papp – enkelt, rimelig og informativt.
 • BIM er svært fleksibelt og dermed til stor nytte i studioet, i brukerfora og på byggeplassen, der det kan stimulere de kreative prosessene.
 • BIM kan brukes av fagfolkene i prosjektet som underlag for diskusjoner og beslutninger, slik at de forstår eventuelle problemer bedre og kan finne mer innovative løsninger.
 • Underleverandører kan kombinere ulike BIM-modeller for å avdekke mulige konflikter og overlapp.

PROBLEMSTILLINGER

 • BIM gir ikke samme opplevelse som en inspeksjon på stedet, og noe informasjon kan mangle.
 • BIM gir ikke en fullstendig opplevelse av et sted eller omgivelse, og det kan være vanskelig å få oversikt.
 • Det kan være vanskelig å få en fullstendig opplevelse av orientering og fremkommelighet, så dette må testes fysisk.
 • BIM er nedskalert, så fullskalaopplevelser må skapes for å kunne prøves ut fullstendig.
 • BIM gir ingen fysisk opplevelse, noe det må tas hensyn til.