Hopp til hovedinnhold
Meny

The Catalyst innovasjonssenter

Midt i forretningsområdet Helix i Newcastle ble det nylig åpnet et topp moderne bygg til 50 millioner pund. Bygget er utviklet for å være et blikkfang i sentrum av byen og stimulere til vekst og jobbskaping innenfor aldersutfordringer og datarelatert nyskaping.

The Catalyst er en del av 350 millioner pund Newcastle Helix-utviklingen, et nytt innovasjonsfelleskap som samler bedrifter, lokale initiativer og eksperter innenfor innovasjon og translasjonsforskning i verdensklasse.

 

  • Produktdesign
  • Tjenestedesign
  • Interaksjonsdesign
  • Arkitektur
  • Møbel- og interiørdesign
  • Eldre
  • Internasjonalt

Oppdragsgiver: NICA (National Innovation Centre for Ageing)

Elitebrukere:
Eldre innbyggere

 

Metoder:
Observasjon, intervjuer, workshoper

Verdens førsteoffentlige byggning som har oppnådd "outstanding" av  BREEAM

UTFORDRING

Dette iøynefallende bygget er et landemerke som huser en rekke skreddersydde fasiliteter og et stort, fleksibelt kontorareal. Det står på den gamle tomten til bryggeriet Newcastle Brown Ale, og er utviklet med hovedfokus på inkludering, tilgjengelighet og offentlig brukermedvirkning og engasjement.

Sentralt i designprosessen sto disse spørsmålene:

«Hvordan kan vi gjøre bygget mest mulig eldrevennlig? Hvordan kan vi få eldre innbyggere til å engasjere seg i designprosessen, og hvordan kan vi lage et innovasjonssenter som kan stå som et eksempel på hva som er mulig å få til – og som er nyskapende når det gjelder både funksjonalitet og formål?».

The Catalyst

METODER

Helt fra starten av jobbet NICA, det britiske National Innovation Centre for Ageing som var hovedkunden for prosjektet, og VOICE, som er en del av NICA, med å engasjere eldre innbyggere i utformingen av og funksjonen til bygningen. Gjennom kontinuerlig konsultasjon og egne workshoper der viktige stadier i design- og anskaffelsesprosessen ble vurdert, ble både livserfaringen og den faglige ekspertisen til VOICE-medlemmene matet inn i design- og byggeprosessene.

The Catalyst Innovation Centre

ELITEBRUKERE

Elitebrukerne var NICA og medlemmer av VOICE. De bidro med både fagekspertise og egen innsikt i hele prosessen frem til ferdig design. I tillegg til VOICE, samarbeidet NICA med hovedentreprenørene, kolleger fra Newcastle University, arkitektene og et interiørdesignbyrå.

Lyst og inviterende

INNSIKT

Professor Patrick Bonnett, som er utviklingsleder i NICA, sier at «det å jobbe med flere partnere, herunder VOICE, gjorde oss i stand til å skape en løsning som er mest mulig inkluderende og tilgjengelig, og som viser hva man kan få til hvis man setter brukeren i sentrum av designprosessen. Vi vurderte alle deler av bygget, og forbedret alt fra orienteringsmuligheter og skilting til design og bruk av setene i auditoriet. Vi designet også demensvennlige møterom og kafémøbler som er behagelige og enkle å bruke for eldre innbyggere.»

Arbeidsrom

RESULTAT

Resultatet er verdens første eldrevennlige innovasjonssenter. Byggets klimaavtrykk var også et viktig element i designprosessen, og The Catalyst er det første næringsbygget i Nordøst-England som er sertifisert som «utmerket» i miljømerkeordningen BREEAM – en rangering som bare én prosent av Storbritannias næringsbygg har klart å oppnå.

Brukervennlighet sto helt sentralt da bygget skulle designes, og det ferdige resultatet er et fremragende eksempel på hva man kan oppnå når man designer og bygger på en måte som hjelper oss alle til å håndtere alderdommen bedre.

 

Elitebrukere