Hopp til hovedinnhold
Meny

Fukuoka undergrunnsbane

Undergrunnsbanen i Fukuoka i Japan er et stjerneeksempel på inkluderende design. Over en periode på ti år ble 16 stasjoner med tilhørende fasiliteter, skilting, vognparkering, ventilasjonstårn og togvogner utviklet og bygd. Et variert utvalg av reisende med ulike behov og ønsker ble involvert i utviklingsprosessen.

 • Kognitive utfordringer
 • Redusert mobilitet
 • Interesseorganisasjoner
 • Intervju
 • Spørreskjema
 • Evaluering
 • Kontrollert observasjon
 • Internasjonalt
 • Grafisk design
 • Transport
Kart over stasjoner

Oppdragsgiver: Det kommunale transportselskapet i Fukuoka i Japan

Design og brukerundersøkelser: : Toshimitsu Sadamura, GA-TAP Inc.

Bakgrunn: Den nye undergrunnsbanen i Fukuoka i Japan ble påbegynt i 1995 og åpnet i 2005. Den er et av verdens første transportsystemer der inkluderende design er brukt i stor grad.

Elitebrukere:

Personer med nedsatt bevegelsesevne, personer med dårligere forutsetninger for å skaffe seg informasjon

 

Metoder:

Spørreskjema, kontrollert observasjon, intervjuer, evaluering

 

Priser:

Japan Industrial Design Promotion Association GOOD DESIGN Award, Japan Sign Design Association Minister of Economy, Trade and Industry Award, Barrier-Free Contributor's Award, Prime Minister's Award, Cabinet Office Association of Railway Architects Prize, Machine Design Award, Laurel Award. 

Brukes av over

430,000 

passasjerer daglig

Etter min mening er linjen den mest komfortable undergrunnsbanen i verden for folk med ulike funksjonsnedsettelser.

UTFORDRING

Nanakuma-linjen, som forbinder Fukuoka sentrum med forstedene i sørvest, hadde et begrenset byggebudsjett. Dette gjorde at man måtte bygge smalere tunneler og mindre togvogner. Hvordan klarte man å designe et komplekst undergrunnssystem på begrenset plass, men likevel ende opp med et system som er enklere og bedre å bruke for et mangfold av mennesker?

Plattform

ELITEBRUKERE

For å sikre at det nye transportsystemet skulle være enklere å bruke for alle, ble passasjerer med mange ulike behov involvert gjennom utviklingsprosessen. Passasjerer som syntes det var vanskelig å reise med eksisterende kollektivtransport, ble valgt som elitebrukere. Disse ble delt inn i to hovedgrupper:

 • Personer med nedsatt bevegelsesevne:
  gravide, foreldre med barn, rullestolbrukere, personer med andre fysiske utfordringer og passasjerer med tung bagasje.
 • Personer med dårligere forutsetninger for å skaffe seg informasjon:
  besøkende som ikke snakker japansk, personer med nedsatt syn, hørsel eller nedsatte kognitive evner, eldre og barn.
Gap

METODER

Elitebrukerne ble involvert tidlig i prosjektet og var delaktige gjennom hele designprosessen. Designerne mente at dette var avgjørende for prosessen og de viktigste beslutningene som skulle tas.

Det ble utført detaljert brukerinvolvering av elitebrukerne i hver fase av prosjektet. Følgende designverktøy ble brukt:

 1. Spørreskjema: En stor gruppe brukere ble intervjuet, noe som ga designerne en tidlig forståelse av brukernes behov.
 2. Kontrollert observasjon med intervjuer: Elitebrukerne ble bedt om å reise med undergrunnsbanen. Eventuelle vanskeligheter ble observert og loggført, og brukerne ble intervjuet på stedet. Det ble brukt videokameraer til å dokumentere prosessen.
 3. Evaluering: Elitebrukerne ble bedt om å gi tilbakemeldinger etter hvert som designene ble utformet.

INNSIKT

Undersøkelsene ga verdifull innsikt og avdekket hva som kunne gjøres bedre. Nedenfor kan du se noen eksempler:

Rullestolbrukere: greide ikke å ta seg frem der det var nivåforskjeller. De trengte mer plass til å bevege seg og skifte retning. De nådde ikke frem til heisknapper eller taster på billettmaskiner.

«Informasjonen står for høyt oppe til at jeg kan lese den.»

Eldre: klarte ikke å gå raskt eller langt. Trengte hvilesteder. Kunne ikke lese liten skrift og likte ikke forvirrende informasjon. Trengte mer tid på å orientere seg.

«Jeg må ha mer tid på meg når jeg går.»

Gravide: hadde vanskelig for å bevege seg og oppfatte nivåforskjeller eller uregelmessigheter.

Utenlandske besøkende: forsto ikke japanernes væremåte eller bevegelsesmønstre på offentlige steder. Denne gruppen forsto stort sett ikke informasjon på japansk.

Taktil

DESIGNPROSESSEN

Designmålene var å skape et miljø med gode bevegelsesmuligheter og færre barrierer, samt gi informasjon som alle kan forstå. Mange av prosjektmedarbeiderne jobbet med å løse problemer med stasjoner, vogner og informasjonssystemer. Det ble utarbeidet retningslinjer for å få teamet til å bruke inkluderende design i alle stadier.

Sentralt i designprosessen var:

 • Design policy
 • Konseptformulering
 • Arkitektur
 • Skiltdesign
 • Grunnleggende design av en standardstasjon og vognparkering
 • Vogndesign og utstyr til drift av stasjonene
 • Reklame og PR
 • Iverksetting og byggeledelse

RESULTAT

Designløsningene ble fokusert til seks hovedområder. Under hver av dem står enkelte av forbedringene nevnt:

 1. Universelle bevegelseslinjer
  Stasjonene ble utformet slik at passasjerene kan bevege seg fritt gjennom dem via den korteste ruten. Alle inn- og utganger har en heis eller rulletrapp, og vognene er utformet slik at rullestolbrukere kan stoppe ved heisen. Det er minimal nivåforskjell og bare en liten åpning mellom plattformen og vognen. Vognene er tryggere å komme seg inn og ut av enn andre transportmidler.
 2. Allmenne fasiliteter
  Billettmaskinene er montert lavere enn vanlig slik at både rullestolbrukere og stående kan bruke dem. I tillegg er de vinklet oppover for lettere tilgang. Blinde og svaksynte kan bruke den magnetiske tuppen på mobilitetsstokken til å tilkalle heisen og åpne heisdørene automatisk. Trappetrinnene har sterke farger ytterst slik at de blir lettere å se.
 3. Allmenne gangveier
  En rekke designelementer sørger for at man ikke legger like godt merke til at det er trangt på undergrunnen og gjør stasjonene lysere og hyggeligere. Det er brukt store atrier og gjennomsiktige materialer for å slippe inn mest mulig dagslys og skape en illusjon av større plass.
 4. Visuell informasjon
  For at passasjerene skal kunne skille Nanakuma-linjen fra andre linjer, er det brukt grønn farge på alt fra inngangspartier til billettmaskiner og toalettvegger.
 5. Stasjonsunik informasjon
  Hver stasjon har sin egen farge og sine egne veggmaterialer og symboler, slik at det skal være lettere for barn og passasjerer som ikke snakker japansk å skille mellom stasjonene. Symbolene er gjerne dyr, planter eller hverdagsgjenstander som alle kjenner igjen.
 6. Allmenn skilting
  Barn og rullestolbrukere har en lavere siktlinje enn stående og voksne, og derfor er skiltene plassert i mellomhøyde mellom de to. Personer med nedsatt syn får informasjon fra lydskilt i stedet for fra blindeskrift, som kan være vanskelig å gjenkjenne.

Denne svært brukerfokuserte tilnærmingen gjorde at designerne kunne jobbe med innovasjon på en svært kostnadseffektiv og kreativ måte. Nanakuma-linjen har vakt oppmerksomhet over hele verden og vunnet flere priser for inkluderende design. Den er nå i daglig bruk i Fukuoka.

Informasjon