Hopp til hovedinnhold
Meny

Nordan vinduer

Da et nytt norsk regelverk med krav til universell utforming av vinduer kom på plass, så vindusprodusenten NorDan en mulighet til å satse på nyskaping med fokus på inkluderende design.

  • Produktdesign
  • Nedsatt syn
  • Redusert mobilitet
  • Profesjonelle
  • Intervju
  • Workshop
  • Nasjonalt
Mother and child posting notes on a window

Prosjektpartner: den norske vindusprodusenten NorDan ASA

Prosjektet ble igangsatt og koordinert av Norsk Designråd som et av flere prosjekter i Innovasjon for alle-programmet og gjennomført i samarbeid med Royal College of Art ved Helen Hamlyn designsenter og designbyrået Kadabra (nå Eggs Design).

Elitebrukere:

Rullestolbruker, blinde og svaksynte person, person med leddgikt, studenter

 

Metoder:

Intervju, workshop

.

Det gjør inntrykk å se noen åpne og lukke et vindu med bare albuen. Da innser du at det ikke er like enkelt for alle.

Workshop

UTFORDRING

Hvordan kan et helt vanlig produkt som vinduer bli enda bedre. Det kan være vanskelig å drive nyskaping i et så etablert produktsegment som vinduer, men med en brukerfokusert tilnærming kan man få et nytt syn på utfordringene og utvikle nye ideer.

TILNÆRMING

Designteamet jobbet med flere typer brukere for å få oversikt over utfordringene de hadde.
De ville undersøke hvordan brukerne opplevde at vinduene fungerte i hverdagen for å finne ut hva de trengte og ønsket seg av et vindu. For å få med et bredt spekter av mulige scenarioer, trakk de inn et mangfold av elitebrukere, som en rullestolbruker, en blind, en med leddgikt og en student som bodde i en liten leilighet. Disse brukerne krever mer av vinduene sine enn gjennomsnittsbrukeren, og det gjorde det enklere å se hvordan dagens vindusmodeller kunne forbedres.

Grunnleggende funksjoner som åpning, lukking og tilgang til vinduet ble brukertestet i workshoper i Storbritannia og Norge.I tillegg ble hver enkelt bruker intervjuet hjemme hos seg selv for å se funnene i kontekst.

Fabrikk

RESULTAT

Det dukket opp mange nye og uventede konsepter, blant annet ideer til alt fra produktforbedringer og tjenestelevering til helt nye produktkonsepter. NorDan endte med å kunne velge blant en rekke brukerdrevne nyskapninger, og er nå i gang med å utvikle noen av forslagene.

Takket være en inkluderende tilnærming til design kan NorDan være sikre på at de følger den nye lovgivningen. Fokuset på inkluderende design har dessuten gjort at NorDan har klart å utvikle nye konsepter som gir dem et konkurransefortrinn. Ved å snakke med forbrukerne direkte og prøve å forstå hvordan de opplever produktene i hverdagen, har NorDan greid å gjøre vinduene sine mer brukervennlige og attraktive.