Hopp til hovedinnhold
Meny

Hamaren Aktivitetspark

Hamaren Aktivitetspark ligger sentralt til i Fyresdal sentrum i Telemark, like ved Fyresvatn og i umiddelbar nærhet til barnehage, skole og pleie- og omsorgssenter. Fysisk aktivitet i naturen er viktig for folkehelsen, og parken skal legge til rette for dette. I tillegg har den blitt et samlingssted for alle i bygda.

 • Landskapsarkitektur
 • Barn
 • Profesjonelle
 • Eldre
 • Interesseorganisasjoner
 • Intervju
 • Spørreskjema
 • Workshop
 • Naturlig observasjon
 • Kontrollert observasjon
 • Nasjonalt

Prosjektledelse: Faun Naturforvaltning AS

Oppdragsgiver: Fyresdal kommune

Bakgrunn: Hamaran Aktivitetspark er resultatet av en felles innsats fra offentlige og private aktører og vanlige folk.

Elitebrukere:

Idrettslag, pensjonistforeninger, lokale skoler, barnehager og sykehjem, kriminalomsorgen og lokale gründere og håndverkere.

 

Methods:
Intervju, workshops, observasjon, spørreundersøkelse

 

Priser:

Kategorivinner for landskapsarkitektur, Innovasjonsprisen for universell design 2017 i regi av DOGA
Grand Award Winner, IAUD International Design Award 2021

Ca.

10,000

besøkende årlig

 

I kontrast til Fyresdal kommune som har 

1287

innbyggere

Søndags utflukt

En gruppe fra tilgjengelighetsutvalget fra Oslofjord Vest var på en spesiell naturferd i oktober som var en opplevelse av de sjeldne. Naturperlen Hamaren i Fyresdal var stedet, og nærmere naturen på hjul kommer du knapt. Dette er for oss ALLE, enten du ser dårlig, triller på hjul, er glemsk eller av andre grunner er dårlig til beins.

UTFORDRING

Fyresdal kommune har mye natur å ta av, og spurte seg derfor hvordan de kunne skape en aktivitetspark som kan brukes av alle og passer for både innbyggere og besøkende i alle aldre.

Velkommen

METODER

Parken er finansiert av både offentlige og private midler, blant annet fra Norsk Tipping. Prosjektet ble forankret i fylkeskommunen, noe som var viktig for gjennomføringen. I startfasen av prosjektet inviterte kommunen alle i Hamaren til et møte der de kunne komme med behov, innspill og ideer til parken.

Dette skapte mye engasjement og ga brukerne en følelse av eierskap helt fra begynnelsen av. Prosjektledelsen satte seg som mål å oppfylle de aller fleste av ønskene fra innbyggerne, og ga også brukerne ansvaret for å designe noen av elementene i parken, som informasjonsskilt, gapahuker og sykkelpark.

ELITEBRUKERE

Prosjektet er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder brukerinvolvering. Kontrakten var for eksempel åpen for lokale håndverkere og bedrifter med base i næringsparken, som gav både god kvalitet og stolthet over å ha vært med på å skape noe som var viktig for lokalsamfunnet. Barnehagen sto for informasjonsskiltene, mens de unge i bygda ble tatt med på råd gjennom opplegg som Ungt Entreprenørskap.

INNSIKT

Landskapet rundt Fyresdal er fantastisk vakkert, men utilgjengelig for alle dem som ikke greier å ta seg opp bratte åser og fjell eller komme seg ut på de dype fjordene, noe som gjelder for mange av innbyggerne i små kommuner. For eldre, familier med små barn, personer med funksjonsnedsettelser og besøkende som ikke er lokalkjent kan det være vanskelig å nyte friluftslivet og alle de helsebringende effektene og sanselige opplevelsene det kan gi.

RESULTAT

I begynnelsen møtte prosjektet mye motstand. Blant annet var det mange som mente at nytteverdien ikke kunne rettferdiggjøre kostnaden. Protestene stilnet imidlertid etter hvert som parken ble en viktig turistattraksjon.

Gangveien og broen gjør det mulig å oppleve deler av det flotte landskapet som før var utilgjengelig, og ved stoppestedene kan man både nyte utsikten og lære mer om det man ser. Gangveien kan også benyttes av rullestolbrukere. Parken har ikke bare vært et positivt tilskudd til området i et folkehelseperspektiv, men også bidratt til å øke samhørigheten blant
innbyggerne.

Den høye graden av brukerinvolvering har gitt en følelse av eierskap som gjør at de fleste gjør sitt for å holde parken ryddig og rolig, og det er mindre festbråk og forsøpling enn før.

Parken har også hatt positive ringvirkninger, for eksempel for de små spesialbutikkene i området, og ettersom inngangen ligger like ved pleie- og omsorgssenteret og barnehagen, kan eldre og barn bruke parken uten tilsyn. Kafeen har blitt et populært samlingssted i helgene, og tiltrekker seg også folk langveisfra.

Inkluderende design sikrer at alle, gamle som unge, kan bruke parken. Dette prosjektet viser at inkluderende design ikke bare er et byfenomen, men også kan være til nytte i naturområdene våre.