Hopp til hovedinnhold
Meny

Schandorff plass

Schandorffs plass er en liten, moderne park som ligger på en tidligere parkeringsplass i Oslo sentrum. Med omgjøringen til park har plassen fått en inkluderende gjennomgangsrute og et samlingssted som alle som vil, kan bruke. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan en privat eiendomsforvalter kan delta i utviklingen av offentlig infrastruktur.

  • Landskapsarkitektur
  • Nedsatt syn
  • Redusert mobilitet
  • Interesseorganisasjoner
  • Undersøkelsessett
  • Evaluering
  • Inspeksjon på stedet
  • Nasjonalt

Kunde: Høegh Eiendom AS
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS
Bidragsytere: Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune

Bakgrunn: Blindgaten Schandorffs gate i Oslo sentrum ble omgjort fra parkeringsplass til grøntområde som fikk navnet Schandorffs plass. Plassen er finansiert av eiendomsutvikleren Høegh Eiendom AS, og ble donert til kommunen da den sto ferdig. Plassen ble designet for å gjøre det mulig å komme seg mellom Fredensborgveien og Akersgata til fots eller på sykkel. Den største utfordringen var at det er en høydeforskjell på sju meter mellom de to gatene, og før måtte man bruke trapp for å komme seg fra en gate til den andre.

Elitebrukere: 
Ulike brukergrupper, for eksempel personer med nedsatt syn og rullestolbrukere. Også Norges Astma- og Allergiforbund bidro med kunnskap om allergivennlige planter.

 

Metoder:
Forundersøkelser innsikt og testing

 

Priser: Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien Landskapsarkitektur fra Design og arkitektur Norge (DOGA) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011).

7 m

høydeforskjell

Floral

UTFORDRING

Eiendomsselskapet Høegh Eiendom AS eide Akersgata 64–68 på nordsiden av plassen, tidligere Schandorffs gate. Da denne eiendommen skulle fornyes, krevde Oslo kommune at parkeringsplassen skulle gjøres om til et offentlig fellesområde. Høegh Eiendom AS tok kontakt med landskapsarkitektene Østengen & Bergo AS, som fikk oppgaven med å gjøre området til en tiltalende offentlig plass.

Høydeforskjellen fra den ene siden av området til den andre er på sju meter, noe som var en stor utfordring. Stigningen var på 14–15 prosent, og denne måtte nedjusteres til maksimalt fem prosent i den endelige løsningen. Schandorffs gate sluttet ved en relativt høy, men bevaringsverdig mur som bare kunne forseres via trapper.

I tillegg til høydeforskjellen var det også flere andre praktiske utfordringer. Høegh hadde først planer om å bygge en parkeringsplass under plassen, slik at landskapsarkitektene ikke behøvde å ta hensyn til eksisterende drensrør og annen infrastruktur i bakken, siden disse uansett ville bli flyttet. Da detaljplanleggingen tok til ett år senere, hadde denne ideen imidlertid blitt lagt på hylla. Det betød at landskapsarkitektene likevel måtte ta hensyn til det som lå under bakken. For eksempel lå det en høyspentkabel der som man måtte jobbe seg rundt.

Oversikt

METODER

Østengen & Bergo bestemte seg tidlig for at universell utforming skulle stå sentralt i utformingen av parken. Under arbeidet innhentet de tilbakemeldinger fra ulike brukergrupper og fikk utført tester i samarbeid med rullestolbrukere.

Beplantningen er en viktig del av plassen, og prosjektet samarbeidet med Norges Astma- og Allergiforbund for å finne frem til planter som både er uten allergener, passer for alle årstider og trenger lite stell.

Forskjellig bruk av Schandorffs plass
Overblikk over Schandorffs plass

RESULTAT

Schandorffs plass er blitt et tiltalende grøntområde i Oslo sentrum som kan brukes av mange. Designet bidrar til å binde sammen gamle, verneverdige bygg og moderne kontorbygg og har en elegant, karakteristisk gangvei som slynger seg gjennom plassen. Den svingete gangveien er løsningen på utfordringen med høydeforskjellen, som også måtte avhjelpes ved at gangveien går gjennom den gamle muren. Heldigvis ble dette valget godkjent av vernemyndighetene. Sitteplasser i tre skjuler høyspentkablene, og det myke landskapet med de nyplantede kirsebærtrærne har skapt en fredfull oase og et hyggelig treffsted i en ellers hektisk bydel.

Tilgang for alle er sikret med et stort antall hvileplasser for slitne fotgjengere. Det er rekkverk og gelendre både langs gangveien og ved trappene. I trappene er trinnene merket for bedre synlighet, i tillegg til at et avvikende underlag øverst og nederst signaliserer at man står ved en trapp. I utviklingen har man utnyttet naturlige ledelinjer som kanter og fasader. Ved siden av gangveien og de ulike delene av plassen gir beplantningen med omramming i cortenstål en god visuell kontrast mot det lyse underlaget og fungerer som referansepunkter. Det er lagt vekt på å skape nettopp kontraster med farger og overflater. Videre er det brukt materialer som ikke blir glatte. Parken er innredet med frittstående stoler, slik at også rullestoler får plass rundt bordene. Ved enden av parken er det parkeringsplasser forbeholdt handikappede.

Schandorffs plass skiller seg ut ved at den har en litt annen fargepalett enn øvrige plasser i byen. For å få en lun stemning er det brukt cortenstål – for eksempel på veggene – samt råbetong, stein, grønne plener og flerårige planter i forskjellige blåtoner. Østengen & Bergo forsøkte hele veien å holde planene på et edruelig nivå, for selv om oppdraget var relativt komplekst, måtte de likevel tenke på kostnadene. Materialene de brukte er ikke spesielt dyre, men viser likevel at her har man tenkt nøye gjennom hver eneste detalj. Det er rene linjer, overdådige kontraster og god fremkommelighet, og hele området er åpent og tilgjengelig.

Rullestolbruker