Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Tre distriktsbutikker er plukket ut til å delta i pilotprosjektet: Nordmela landhandleri og kafé, Gamvik Handel og Joker Grue Finnskog.

For hver av disse er det nå valgt et design- og arkitekturteam som skal bistå med å utvikle nærbutikkene som et bærekraftig tjenestetilbud tilpasset lokalsamfunnets behov og muligheter. 

– Vi har brukt metoden innovative anskaffelser for å velge ut de beste teamene til å bistå de tre butikkene og stedene, og er kjempefornøyd med å ha fått med så gode leverandører på design og arkitektur, sier Hilde Bøkestad, fagansvarlig for innovative byer og lokalsamfunn i DOGA.

Design- og arkitektteamene skal involvere innbyggerne, undersøke stedet, få oversikt over pågående prosesser og andre forhold av betydning for å avdekke behovene og tydeliggjøre problemstillingen. Mot dette bakteppet vil design- og arkitekturkompetansen brukes til å belyse et bredt spekter av ideer før den beste løsningen velges i samarbeid med den lokale arbeidsgruppen. Underveis er det samlinger der man deler erfaringer og kunnskap som kan bidra til løsninger som kanskje er annerledes og bedre enn det man hadde tenkt innledningsvis.

– Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er at design- og arkitekturkompetanse brukes i de tidlige fasene der mulighetene for nyskaping er størst. Det er det vi gjør i dette pilotprosjektet, forklarer Bøkestad. 

Landhandel og romfart

Nordmela landhandleri og kafé ligger på Andøya i Nordland. Området er i omstilling, med mulighet for nye næringer og arbeidsplasser. Blant annet er det planer om å etablere en romhavn (sted for oppskyting og mottak av romfartøy) like i nærheten av butikken.

AT arkitektur i Tromsø har fått oppdraget med å bistå i utviklingen av Nordmela landhandleri. Prosjektet skal utforske hvordan man kan koble på ulike næringsaktører rundt nærbutikken og tilrettelegge for et internasjonalt arbeidsliv i et lite lokalsamfunn.

Butikk for flerkulturelt fellesskap

Etter at et islandsk selskap fikk i gang igjen det lokale fiskeforedlingsanlegget, har optimismen kommet tilbake til Gamvik kommune i Finnmark. Nå ønsker kommunen en bedre integrering av de mange arbeidsinnvandrerne

Nærbutikken Gamvik Handel spiller en viktig rolle som servicebedrift og møteplass. Nå ønsker butikken å utvikle et «lokalsamfunnsverksted» i samarbeid med andre lokale aktører. Målet er å bidra til et sterkere fellesskap og et mer stabilt lokalsamfunn.

Oppdraget med å bistå Gamvik Handel gikk til Lokalt Byrå i samarbeid med Verte landskap-arkitektur og Æra Strategic Innovation.

Tradisjonsrik nærbutikk i skogsmystikk

Joker Grue Finnskog på Svullrya i Innlandet inngår i en 150 års ubrutt drift av kolonialbutikk. Den store, gamle butikkbygningen ligger nær svenskegrensen, der skogfinnene slo seg ned sist på 1500-tallet med sin unike kultur.

Butikken trenger å tilpasse varesortiment og servicetjenester til dagens kundebehov og handlemønster, samtidig som de vil ta vare på sin identitet og historie og posisjonere seg inn mot flere besøkende når Skogfinsk museum bygges.

Butikken har lagt opp til et tett samarbeid med kommunen, og butikkens utviklingsprosjekt er også en del av kommunens arbeid med stedsutvikling. Pir 2 i Trondheim har i samarbeid med Bygda 2.0 fått oppdraget med å bistå i prosessen med å utvikle Joker Grue Finnskog.

Løsninger for hele landet

Et viktig målsetting er at ideer som blir utviklet i prosjektet og forslag til løsninger skal formidles, deles og kunne brukes i utviklingen av andre nærbutikker og lokalsamfunn med tilsvarende utfordringer andre steder i landet.

Om Framtidas nærbutikk

Pilotprosjektet «Framtidas nærbutikk» ledes av Distriktssenteret i samarbeid med DOGA. Gjennom metoden innovative anskaffelser ble det høsten 2022 gjennomført dialogmøter med ulike design- og arkitekturmiljøer. Det kom inn til sammen inn 18 tilbud om å bidra i utviklingen av de tre utvalgte nærbutikkene. Av disse ble tre miljøer valgt som ønsket å bidra inn i prosjektet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.