Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Kommuner og organisasjoner fra hele Norden har gått sammen om å lage en felles nordisk smartbymodell basert på nordiske samfunnsverdier og alt det gode arbeidet som allerede har blitt gjort i de ulike landene.

Vi ønsker å gi smartby-aktører fra hele Norden muligheten til å dele erfaringer og komme med innspill, og inviterer derfor til en åpen og virtuell workshop på Nordic Edge Expo den 23. september. 

NÅR: 23. september kl. 14.00–16.00
HVOR: Virtuell workshop på Nordic Edge Expo 2020

Informasjon og påmelding til Nordic Edge Expo >>

Ambisjonen er å styrke Nordens posisjon som en ledende smartbyregion globalt, ved å tilby en alternativ smartbymodell som setter innbyggernes livskvalitet i sentrum.

Malin Kock Hansen

Seniorrådgiver DOGA, Satsingsområde By- og stedsutvikling

Dansk Design Center vil veilede deltakerne gjennom en eksperimentell prosess der målet er å utvikle mulige fremtidsscenarier for hva en nordisk smartby kan og bør være.

– Vi ønsker å utfordre deltakerne til å reflektere over hva vi skal ta med oss inn i fremtiden ​​og hva vi kanskje skal la bli igjen i fortiden, for å kunne skape de smarte, bærekraftige og tilpasningsdyktige byene og stedene som vi ønsker oss, sier Malin Kock Hansen, seniorrådgiver i DOGA.

Vil styrke Norden som smartbyregion

Basert på allerede eksisterende smartby-initiativer og -strategier i alle de nordiske landene, blant annet Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, vil vi utvikle en felles nordisk smartbymodell, som kan fungere som et rammeverk for smartby-arbeid i byer og kommuner både i Norden og internasjonalt. Modellen vil beskrive hvordan nordiske byer og kommuner kan fungere som pådrivere og tilretteleggere for samarbeidsprosesser, og ta i bruk ny teknologi samtidig som de beskytter og fremmer innbyggernes interesser.

I tillegg til å definere og beskrive en felles nordisk smartbymodell, vil vi identifisere prosjekter fra hvert nordisk land som demonstrerer modellen i praksis og synliggjøre disse på utvalgte internasjonale arenaer.

– Ambisjonen er å styrke Nordens posisjon som en ledende smartbyregion globalt, ved å tilby en alternativ smartbymodell som setter innbyggernes livskvalitet i sentrum, sier Hansen.

Følgende aktører står bak initiativet:

Nordic Smart City Network
Nordic Edge
Design og arkitektur Norge (DOGA)
Dansk Design Center
Dansk Arkitektur Center
Bloxhub
Demos Helsinki
Iceland Design and Architecture
Nordic Urban Resilience Institute

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.