Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Meld deg på

Om programmet

Nordic Edge Expo er en av Europas viktigste smartby-konferanser og arrangeres i år for femte gang. Årets konferanse gjennomføres digitalt, og DOGA huser en av sju scener.

I den delen av programmet som sendes fra DOGA vil det gjennomgående temaet være kommunenes og fylkeskommunenes rolle i å fremme samarbeid og innovasjon for å skape smartere og mer bærekraftige lokalsamfunn – med innbyggernes livskvalitet i fokus. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med KS og Forskningsrådet, og du kan selv velge hvilke deler av programmet du ønsker å følge med på fra der hvor du befinner deg.

Når: 23. september 2020
Hovedprogram kl.10.00-12.00
Parallelle temasesjoner kl.13.00-16.00
Billetten koster 290 kr og kjøpes på nordicedge.no.

Hvordan utnytter vi potensialet i smarte, bærekraftige og levedyktige lokalsamfunn?

Hva gjør et lokalsamfunn attraktivt, og hvordan sikrer vi at befolkningsvekst og økt sysselsetting går hånd i hånd med en bærekraftig utvikling? I denne sesjonen har vi invitert morgendagens innbyggere og representanter fra forskjellige sektorer til en inspirerende diskusjon om hva som virkelig er nøkkelen til levedyktige og bærekraftige lokalsamfunn over hele landet.

 • 10.45-10.50 Velkomst og introduksjon: Malin Kock Hansen, DOGA og Bjarne Uldal, Nordic Edge
 • 10.50-11.05 Hva er nøkkelen til attraktive og bærekraftige lokalsamfunn? Knut Vareide, Telemarksforskning
 • 11.05-11.15 Refleksjoner fra morgendagens innbyggere: Trym Talgø Olsen og Siri Heimdal Knudsen, Ungdommens distriktspanel
 • 11.15-11.35 Paneldiskusjon: Bærekraftig utvikling og attraktive lokalsamfunn – motsetninger eller mulighet? I panelet: Ida Amble Ruge, Skåppå, Knut Vareide, Telemarksforskning, Trym Talgø Olsen, Ungdommens distriktspanel, Kristin Karlbom Dahle, Midt-Telemark kommune, Trude Risnes, Distriktssenteret og Siri Holmboe Høibo, DOGA

Sesjonen er på engelsk.

Vinnerne av innovasjonskonkurransen

Statsråd Nikolai Astrup vil offentligjøre vinnerne av årets innovasjonskonkurranse under Nordic Edge Expo 2020. Vi markerer også startskuddet for en ny runde av konkurransen.

 • 11.35-11.45 Lokale myndigheter som drivere for innovasjons- og samskapingsprosesser: Intervju med Knut Martin Glesne, ordfører Krødsherad kommune og Marte Eide Klovning, ordfører Utsira kommune
 • 11.45-11.50 Tale: Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister
 • 11.50-12.00 Kunngjøring av vinnerne i innovasjonskonkurransen og lansering av neste runde

Sesjonen er på engelsk.

Breakout session: Smarte og bærekraftige lokalsamfunn i praksis – fire distriktskommuner deler sine erfaringer

DOGA har gitt Norconsult i oppgave å kartlegge beste praksis-prosjekter knyttet til smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling for å bidra til kunnskaps- og erfaringsutvikling blant norske kommuner og fylkeskommuner. 16 prosjekter ble valgt ut blant 70 forslag, og i denne sesjonen blir 2 av disse presentert. Vi forteller også om de muligheter som ligger i innovasjonskonkurransen, og hvorfor særlig distriktskommuner bør melde seg på. I tillegg deler årets deltakere med seg av sine resultater og lærdommer.

 • 13.00-13.05 Velkommen
 • 13.05-13.20 Innovativ steds- og næringsutvikling i distriktskommuner – beste praksis-eksempler fra Nord-Gudbrandsdalen v. Ida Amble Ruge og Midt-Telemark kommune v. Kristin Karlbom Dahle
 • 13.20-13.30 Presentasjon av innovasjonskonkurransen Smarte og bærekraftige lokalsamfunn, Malin Kock Hansen DOGA og Bjarne Uldal, Nordic Edge
 • 13.30-13.50 Innovativ steds- og næringsutvikling i distriktskommuner – beste praksis-eksempler fra Utsira kommune v. Rune Solevåg og Krødsherad kommune v. Ellen Anne Bye
 • 13.50-13.55 Spørsmål og avslutning

Sesjonen er på norsk.

 

Breakout session: Bli med å lage en felles nordisk smartby-modell

Kan vi utvikle en nordisk smartby-modell som et menneskesentrert alternativ til de amerikanske og kinesiske modellene? Svaret er ja! Kommuner og organisasjoner fra hele Norden går sammen om å definere en felles smartby-modell basert på nordiske samfunnsverdier og alt det gode arbeid som allerede er gjort i de ulike landene – og du kan bidra til resultatet. I denne sesjonen tar Dansk Design Center deltakerne gjennom en fremtidsrettet workshop, hvor formålet er å sette rammene for hva en nordisk smartby-modell er og skal være.

 • 14.00-16.00 Felles nordisk workshop

Sesjonen er på engelsk, og arrangeres i samarbeid med:

Nordic Smart City Network
Nordic Edge
Design og arkitektur Norge (DOGA)
Dansk Design Center
Dansk Arkitektur Center
Bloxhub
Demos Helsinki
Iceland Design and Architecture
Nordic Urban Resilience Institute

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.