Andreas Moan

Ved hjelp av tjenestedesign ble ventetiden for utredning av brystkreft ved Oslo universitetssykehus redusert med hele 90 prosent. Prosjektdirektør Andreas Moan i Helse Sør-Øst har tre grunner til at tjenestedesign er fremtiden i helsevesenet.

– Tjenestedesign bør brukes mye, mye mer i helsevesenet

Anne Elisabeth Bull, leder for designdrevet næringsutvikling i DOGA.

God design setter brukeren i sentrum og driver frem nye og bedre løsninger på store og små problemer. Her er sju grunner til at god design kan gjøre samfunnet vårt bedre.

– Tjenestene som er mest elsket i Norge, er et resultat av god design

Tre personer på tre sykler.

Norske virksomheter er sultne på å finne nye løsninger og svar på fremtidens utfordringer. DOGA deler nå ut 9 millioner kroner til bedrifter og organisasjoner over hele landet.

21 innovasjonsprosjekter satser på samme suksessoppskrift

DOGA i Hausmannsgate 16 i Oslo om sommeren.

Regjeringen foreslår å bevilge 68,7 millioner kroner til DOGA neste år, en økning på 1,7 millioner. – Vi er glade for den fornyede tilliten fra regjeringen, og for at de anerkjenner hvor viktig design og arkitektur er for å nå bærekraftsmålene, skape attraktive lokalsamfunn og utvikle et innovativt næringsliv, sier administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.

Statsbudsjett 2022: DOGA styrkes med oppdrag fra flere departementer

Arkitektur og folkehelse: Hverdagsreisen

Den reisen vi gjør fra sofaen og ut i nærmiljøet kan kalles en hverdagsreise. Nå skal vi finne ut mer om hvordan folk opplever disse mikro-reisene, særlig i de våte og mørke vintermånedene.

Hvordan opplever du reisen fra sofaen til butikken?

Søk om Stikk-midler!