Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Mellom 70 000 og 97 000 (8,4 %) unge i aldersgruppen 15–29 år står utenfor arbeid, utdanning og opplæring (2021). Ungt utenforskap er en stor samfunnsutfordring som har store kostnader både for den enkelte og for samfunnet

Vår tids komplekse samfunnsutfordringer som klimakrisen og utenforskap – såkalte «wicked problems» – kan beskrives som problemer som påvirker alle, angår alle og krever kollektiv handling – hvis vi skal opprettholde det høye velferdsnivået i samfunnet vårt.  

Mellom 70 000 og 97 000 (8,4 %) unge i aldersgruppen 15–29 år står utenfor arbeid, utdanning og opplæring.

SSB

Et målrettet samfunnsoppdrag

Regjeringen har nå lansert såkalte «målrettede samfunnsoppdrag». Målrettede samfunnsoppdrag eller «missions» er brede, langsiktige satsinger med dristige, tidsavgrensede mål, rettet mot å løse komplekse samfunnsutfordringer som klimakrisen og utenforskap.

Det som særlig skiller målrettede samfunnsoppdrag fra prosjekt- eller programsatsinger er at de kan

 • oppnå betydelige samfunnsmål 
 • mobilisere ressurser 
 • koble sammen aktiviteter på tvers av ulike sektorer, disipliner, forskningstyper og innovasjon 
 • drive systemendring 
 • gjøre verdien av forskning og innovasjon tydeligere for innbyggerne

Inkludering av barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv er en slik utfordring, og det berører en rekke politikkområder, forvaltningsnivåer og samfunnsaktører. Nå som dette er definert som et målrettet samfunnsoppdrag, innebærer det å tenke nytt om organisering, samarbeid, styring, finansiering, medvirkning, metoder, måling osv.

Designmetodikk vil ha stor verdi

Regjeringen har satt ned en gruppe som skal konkretisere oppdraget og foreslå hvordan det bør gjennomføres. Her er DOGA representert sammen med en rekke andre aktører – se faktaboks under for mer informasjon. 

Vi ønsker å høre fra dere som har tanker, ideer og forslag til hvordan vi sammen kan løse denne store samfunnsutfordringen. DOGA har spesielt stor tro på at designmetodikk kan ha stor verdi inn i dette arbeidet.

Design- og arkitekturfeltet har dessuten praktisk kunnskap og erfaringer som vil være verdifullt i dette arbeidet. Dette dreier seg om tverrfaglighet, kreativitet, risikovilje, psykologisk trygget, tillit og lekenhet og en omfattende verktøykasse med metoder som egner seg for å takle komplekse utfordringer.

Du kan gi innspill som enkeltperson eller på vegne av din bedrift eller organisasjon. Vi ber deg svare på to spørsmål:  

1) Hvis vi ser ti år frem i tid, til 2033, hva er det viktigste vi som samfunn har fått til for å få barn og unge ut av utenforskap?  

2) Hva kan du eller din virksomhet bidra med slik at vi kommer dit

Svarene dine legger du inn her.  

Vi vil gjerne høre fra deg innen 9. oktober. Rekker du ikke det, blir det flere muligheter i løpet av høsten. Det vil bli flere innspillmøter, både i Oslo og i andre deler av landet. Tid og sted for alle møtene er ikke endelig fastsatt ennå, men foreløpig møteplan er slik 

 • 2. november: Startkonferanse for innspill, Groruddalen samfunnshus, Oslo  
 • 27.–28. november: KS barnehage og grunnskolenettverk, tema helhetlig oppvekst og inkludering, Hotell Opera, Oslo.  
 • 29. november kl. 15.30–17.30: Levekårskonferansen, Hotell Caledonien, Kristiansand. Innspillsmøte i forlengelsen av arrangementet  
 • Innlandet (mer informasjon kommer)  
 • Møre og Romsdal (mer informasjon kommer)  
 • Bergen, innspillsmøte i regi av Barne- og familiedepartementet (mer informasjon kommer)  
 • Tromsø eller Bodø (mer informasjon kommer)  
 • Digitalt innspillsmøte (mer informasjon kommer) 

Samfunnsoppdrag ungt utenforskap 

Målrettede samfunnsoppdrag eller «missions» er store, dristige og målbare satsinger rettet mot å løse store og komplekse samfunnsutfordringer. Regjeringen har definert ungt utenforskap som et målrettet samfunnsoppdrag. Før samfunnsoppdraget kan settes i gang, skal det konkretiseres gjennom en innledende fase (designfasen), som strekker seg fram til utgangen av april 2024.

Våren 2023 ble det satt ned en operativ gruppe som skal gi råd til departementene om hvordan samfunnsoppdraget bør utvikles og organiseres (designfasen). Gruppen består av representanter fraDOGA, Utdanningsdirektoratet (Udir), Helsedirektoratet, Arbeids, og velferdsdirektoratet (AVdir), KS, Barne-, ungdoms –og familiedirektoratet (BufDir), Kulturtanken og Forskingsrådet. Forskningsrådet har fått i oppdrag å lede operativ gruppe og sekretariatet. 

Mandat for operativ gruppe i utformingsfasen 

I denne rapporten kan du lese mer om målrettede samfunnsoppdrag 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.