Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

To verneverdige bygårder er transformert til moderne kontorlokaler

Hvem

Atelier Oslo, KIMA arkitektur, IARK og Aspelin Ramm

Hvor

Skippergata
Oslo

Fagdisipliner

Arkitektur
Kultur- og bevaringsutvikling
Interiørarkitektur

Da utbyggeren Aspelin Ramm først engasjerte KIMA arkitektur og Atelier Oslo i 2014, var tanken å gjøre de to gamle bygårdene om til boliger. Men de antikvariske myndighetene satte foten ned på grunn av bygningenes tidstypiske særpreg.  

Da Pressens Hus viste interesse for byggene, åpnet muligheten seg for å utvikle et prosjekt som koblet de to verneverdige bygårdene sammen til ett kontorbygg. Både Aspelin Ramm, Atelier Oslo og KIMA arkitektur hadde da opparbeidet god kjennskap til byggene, og de tilhørende utfordringene knyttet til vern. 

Gode arbeidsplasser i gammelt bygg 

Den største utfordringen i prosjektet var å koble de to byggene sammen på en god måte. De utvendige fasadene ble beholdt, mens det innvendig har skjedd en total forvandling. Bygget som i utgangspunktet var labyrintisk og vanskelig å navigere i, er nå oversiktlig og universelt utformet. Byggene er nå organisert rundt to nye atrier som man både kan sirkulere rundt, og som slipper dagslys inn i de dype bygningsvolumene. Slik har man kunnet legge til rette for gode møterom og arbeidsplasser. 

Det ene atriet åpner seg over det nye inngangspartiet. Det andre er sentrum for den delen som rommer kantine og arrangementer, der en opprinnelig verneverdig stålkonstruksjon er bevart. 

Nye glasstak med trekonstruksjoner slipper lyset ned i de to atriene og rommene rundt. Kontorer og kontorlandskap, sosiale soner og møterom omgir atriene. Mens det ene atriet utvider seg oppover i etasjene, smalner det andre opp mot det naturlige overlyset.  

Interiør i Pressens Hus i Oslo.
Foto: Einar Aslaksen
Interiør i Pressens Hus i Oslo.
Foto: Einar Aslaksen

I tillegg er det jobbet mye med materialvalg og farger. De originale teglkonstruksjonene er eksponert med et tynt lag med kalkpuss, og lyst treverk i ask er gjennomgående brukt. Både nye og gamle stålkonstruksjoner er malt i ulike rødtoner.  

Skreddersydd med særpreg

Etter åpningen i 2021 har det vært høy aktivitet på Pressens hus. Stedet har rukket å etablere seg som en viktig arena for offentlig diskusjon i spørsmål om journalistikk, mediepolitikk og ytringsfrihet.   

De som har arbeidsplassen sin i Pressens hus, trives i et bygg med særpreg og som er skreddersydd for deres behov. Det samme gjelder de mange som møtes her for foredrag og debatter.   

En viktig tilleggsdimensjon er at adressen Skippergata 22–26 har tilført et mangfold av positive aktiviteter til en belastet del av Oslo sentrum. Og det skapte mye stolthet da Riksantikvaren trakk frem Pressens hus som foregangsprosjekt for ombruk av bygninger.   

Pressens Hus har mottatt flere priser, deriblant Oslo Bys Arkitekturpris og Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2022.   

Juryen uttaler

I Skippergata i Oslo er to bygårder fra 1800-tallet forvandlet til et toppmoderne kontorbygg. 

Vi jubler for dette forbildeprosjektet, skapt av utbyggeren Aspelin Ramm og arkitektene i Atelier Oslo og KIMA. Med gjennomført estetikk og materialer av høy kvalitet har de formet atrier og rom som er tilpasset den opprinnelige bygningsmassen på en vakker og funksjonell måte. Vi synes det er ekstra fint at de ærlig viser hva som er originalt og hva som er nytt. 

Pressens hus tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det på eksemplarisk vis løfter fram bevaringsverdige bygg til ny prakt. At sentrale medieaktører har dette som hovedkvarter, gir positive ringvirkninger og sender sterke signaler om verdien av å gjenbruke gamle bygninger. 

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er to grunner til at dette prosjektet er et forbilde:

Nytt liv i en belastet bydel

Pressens Hus har blitt en møteplass i en til dels belastet del av Oslo. Byggets brukere gleder seg over å være samlet i ett bygg med særpreg, og skreddersydd deres behov.

Ombruk senker klimagassutslipp

Pressens hus er et foregangsprosjekt for ombruk av bygninger, et viktig grep for å senke klimautslippene fra byggebransjen. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.