Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Nytt kvartal i sentrum av Asker

Hvem

Wesselkvartalet AS
Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter AS
Gullik Gulliksen AS

Hvor

Asker, Akershus

Fagdisipliner

Arkitektur
By- og stedsutvikling
Byromsutvikling

I Asker er det et sterkt ønske om å bygge ut sentrum med attraktive boliger, butikker og spisesteder uten at det går på bekostning av den eksisterende trehusbebyggelsen.  

Da planleggingen av Wesselkvartalet startet i 2015, lagde arkitektfirmaet Vigsnæs+Kosberg++ et skisseprosjekt. Det tok blant annet utgangspunkt i bevaring av eksisterende gangakser, og at det skulle åpnes for gangtrafikk til togstasjonen gjennom kvartalet. Hovedmålet var å kombinere ønsket om fortetting med høy kvalitet i materialer og gjennomføring. 

Hvor høyt skulle det bygges?

For å gi tilstrekkelig med lys og luft ønsket utbyggerne å lage en liten park og dele opp bygningsmassen i ulike høyder. Siden reguleringsplanen la opp til mer kompakt bebyggelse, ble det en diskusjon med kommunen om høyder, volum og plassutnyttelse.  

Etter en lengre, konstruktiv prosess kunne byggingen starte i 2018. Fire år senere har Asker fått et kvartal som er godt tilpasset solforholdene og i høyder som er trappet ned mot den lavere trehusbebyggelsen i nabolaget.  

Wesselkvartalet i Asker.
Foto: nispe@mac.com
Balkong i Wesselkvartalet i Asker.
Foto: nispe@mac.com

Inspirert av gamle teglfasader 

Arkitektene lot seg inspirere av eldre teglfasader i Asker og valgte utvendige vegger av tegl med relieff. Dette gir struktur og et ledig inntrykk, og følelsen av noe stabilt og varig.  
 
Inndelingen av bygningsmassen, nivåforskjellene og de buede formene har gitt leiligheter med varierende planløsning og attraktive forretningslokaler på gateplan.  

Forbilde for fortetting 

Arkitekturen og den høye kvaliteten på materialene har bidratt til at Wesselkvartalet er blitt et forbildeprosjekt for byutvikling og knutepunktforetetting. Prosjektet har blitt godt mottatt, både i fagkretser og befolkningen i Asker. Også økonomisk har det vært en suksess: Da leilighetene ble lagt ut for salg, var interessen stor og kvadratmeterprisen høy. 

Prosjektet viser at hensyn til gode uterom og ganglinjer på bakkeplan lar seg kombinere med ønsket om fortetting – og at resultatet kan bli et attraktivt urbant miljø. 
 

Dronebilde av Wesselkvartalet i Asker.

Foto: nispe@mac.com

Juryen uttaler

Et fortettingsprosjekt med buede, middelhavsinspirerte former har gitt et løft til Asker sentrum.   

Vi er fascinert av hvordan teglfasadene i Wesselkvartalet er tilpasset trehusbebyggelsen og de omkringliggende bygårdene nær jernbanestasjonen. Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter fortjener også honnør fordi de har åpnet opp kvartalet for besøkende og reisende på en sympatisk måte.  

Wesselkvartalet består av boliger og næringslokaler som oser av kvalitet og er tilpasset stedet på forbilledlig vis. Prosjektet tildeles derfor DOGA-merket for design og arkitektur.  

Vi ønsker å fremheve det intelligente samspillet med nabobygningene og valg av materialer med lang levetid. Det vitner om god bærekraftstenkning! 

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Attraktiv stedsutvikling

For å dempe presset på Oslos boligmarked er det essensielt at det dannes attraktive steder å bo også utenfor Oslos grenser. Wesselkvartalet bidrar til dette i Asker. Asker sentrum er blitt beriket med flere boliger, butikker, restauranter og arbeidsplasser, så vel som en frodig park og gode byrom

Tilrettelagt for bilfri tilværelse

Wesselkvartalet har gitt en høy tetthet av boliger i umiddelbar nærhet til godt kollektivtilbud. Dette, kombinert med god tilrettelegging for fotgjengere, bidrar til å få ned bilbruken. 

Innovativ energiløsning

Prosjektet består av en innovativ energisentral som i tillegg til å forsyne Wesselkvartalet med energi, er koblet til flere nabobygg så vel som gatevarmenettet i Asker sentrum. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.