Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Kornets hus – opplevelsessenter for korn og matkultur

Hvem

Ejendomsfonden Kornets Hus og Reiulf Ramstad Arkitekter

Hvor

Hjørring
Danmark

Fagdisipliner

Arkitektur
Kultur- og bevaringsutvikling

Det danske ekteparet ønsket å sette søkelyset på kornets historiske betydning for samfunnet og menneskene. De ville også ha et opplysnings- og formidlingssenter viet til dagens globale utfordringer med matforsyning. 

Reiulf Ramstad Arkitekter ble invitert til å delta i en begrenset, internasjonal arkitektkonkurranse om å tegne Kornets Hus. De vant oppdraget med «et norsk blikk på danske landskap og byggetradisjoner».

Nabo med mølle, bakeri og korn

Arkitektene satte seg ned med lokale ildsjeler, bønder, bakere og historikere for å bli kjent med regionens landskap, lynne, mennesker og tradisjoner. Under hele prosjektperioden la arkitektene vekt på å være til stede lokalt og ha tett dialog med oppdragsgiverne og viktige interessegrupper. 

Kornets Hus ble bygd i en kornåker, nært knyttet til et anlegg som består av mølle, gårdsbruk og bakeri. Det er et prosjekt i grenseland mellom landskapsarkitektur, byplanlegging, industriell design og arkitektur.  

Foto: Boris Brorman

Besøkssenteret forener norsk formspråk og dansk landsbygd. Kulturlandskapet danner både forutsetningen for og forlengelsen av Kornets Hus. 

Siden åpningen i desember 2020, har senteret vært fylt med utstillinger, kurs, undervisningsopplegg og andre aktiviteter.  

Bønder og arkitekter elsker stedet 

Kornets Hus er blitt et samlingspunkt for lokalbefolkningen og skolene, og en attraksjon for besøkende. Arkitekter har valfartet hit, og det samme har bønder og andre med interesse for økologisk og biodynamisk dyrking. Dette har gitt både kulturelle og økonomiske ringvirkninger for lokalbefolkningen, og Kornets Hus blir omtalt som et forbildeprosjekt i danske medier.

Foto: Boris Brorman
Foto: Boris Brorman

Prosjektet ble nominert til den prestisjetunge arkitekturprisen, Mies van der Rohe i 2022, og trukket frem som et forbilde for bærekraftig arkitektur i den tredje utgaven av «An Architecture Guide to the UN17 Sustainable Development Goals» utgitt av den danske arkitektforeningen. 

Som resultat av de høye besøkstallene har arkitektene allerede blitt forespurt om å bidra til å utvikle et utendørsanlegg, Kornets Hage, spesielt rettet mot barnefamilier og skoleelever. 
 

Juryen uttaler

Dansk arkitektur har lenge gjort seg gjeldende i verden. Og nå har norsk arkitektur gitt danskene et nytt blikk på egne byggetradisjoner.   

Vi er begeistret over den lette, lyse kvaliteten på Kornets Hus på Nordjylland. Reiulf Ramstad Arkitekter har gitt opplevelsessenteret et preg av bakerovner, vindmøller og dansk kulturhistorie. Hva kan vel passe bedre?  

Kornets Hus tildeles DOGA-merket for design og arkitektur for et flott prosjekt som kommuniserer godt med omgivelsene. Både estetikken og det håndverksmessige er fremragende utført. Arkitekturen spiller på lag med verdiene og budskapene senteret formidler.  

I dagens verdensbilde gleder vi oss ekstra over at norske arkitekter bidrar til økt bevissthet om lokal matforsyning.

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.   

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Formidler kornets betydning

Gjennom prosjektet rettes søkelyset på matproduksjon og et bærekraftig landbruk, og kornets betydning både for Jylland og for den menneskelige sivilisasjonen. Arkitekturen spiller på lag med verdiene og forsterker dette budskapet. 

Et samlingspunkt på landsbygda

Bygningen har blitt et nytt samlingspunkt som gir de besøkende, lokalbefolkningen og de ansatte et mangfoldig tilbud med bakekunst og dansk natur i sentrum. Dette har gitt både kulturelle og økonomiske ringvirkninger for lokalbefolkningen. 

Fremragende arkitektur

Arkitekturen henter inspirasjon fra regionens rike landskap, folkekultur og jordbruksarv. Interiøret leder blikket ut mot de omkringliggende kornåkrene, og gjør senteret til et godt sted å være for både besøkende og ansatte. 

Foto: Boris Brorman
Foto: Boris Brorman

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.