Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Innfallsport til Jotunheimen nasjonalpark

Hvem

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen, Miljødirektoratet, Dronninga landskap AS, DIFK AS, Stryvo AS, Ottadalen Anlegg AS, Nordplan AS avd. Vågå og NGI

Hvor

Ved Sognefjellshytta, 1400 moh (Nord-Europas høyeste fjellovergang)

Fagdisipliner

Landskapsarkitektur
Kultur- og bevaringsutvikling
Industridesign

Dronninga landskap fikk oppdraget med å utforme en universelt tilgjengelig tursløyfe med Sognefjellshytta som utgangspunkt. Ruten skulle også krysse Fantesteinvatnet. 

Dette løste landskapsarkitektene i samarbeid med Dipl.-Ing. Florian Kosche AS. De designet en bro som består av en 52 meter lang og 25 millimeter tykk stålplate. Den er festet direkte i berg, uten behov for søyler i vannet, slik at den oppleves mer som en del av landskapet.  

Fjellfloraen tilbake

Prosjektet hadde et tett samspill mellom praktikere og designere. Sammen lykkes de med å finne både formmessige, tekniske og praktiske løsninger tilpasset stedet. Høyfjellsnaturen og den korte sommeren leverte premissene. Byggeprosessen ble gjennomført med varsomhet for å unngå sår i landskapet. 

Lokal stein og grus ble brukt til gangveien. Det øvre jordlaget ble tatt vare på og lagt tilbake på sidene av turveien. Da kunne fjellfloraen reetablere seg.

En benk foran utsikt til fjellheimen i Jotunheimen.
Foto: R. Mundhjeld

I samspill med naturen 

Anlegget åpner høyfjellsterrenget for veifarende og besøkende på Sognefjellshytta. Samtidig er det gjennomført med et minimalt inngrep. Siden ferdselen nå styres til stien, skjermes den sårbare naturen mot tråkk og slitasje, og tidligere menneskeskapte sår i landskapet kan heles.

Innfallsporten appellerer til alle brukergrupper, fra personer med funksjonsnedsettelse til erfarne fjellvandrere. Alle lar de seg begeistre av den elegante strekkbåndsbroen som får dem tørrskodd gjennom det storslåtte landskapet. 

Også fra rullestol får man opplevelsen av å være midt i høyfjellsnaturen. Og blinde og svaksynte får en sterk følelse av konstruksjonens samspill med naturen når de kjenner broens bevegelser under føttene. 

Foto: L.A. Sulheim

Utplasserte ferdselstellere viser at registrerte passeringer ut fra Sognefjellshytta økte fra 7000 (i 2017, før prosjektet) til hele 27 000 (i 2019) etter at tursløyfen ved innfallsporten til Jotunheimen nasjonalpark ble åpnet.

Juryen uttaler

Ved Sognefjellhytta i Jotunheimen finner du en tursti utenom det vanlige.

Med minimale inngrep i naturen har Dronninga Landskap konstruert et lavterskeltilbud som åpner fjellheimen for alle mennesker, også mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi applauderer landskapsarkitektene for tilbakeholden, nøktern bruk av materialer og et formspråk som spiller på lag med naturen. Anlegget er nedtonet og respektfullt, samtidig som den elegante brua i sin enkelhet fremstår som spektakulær.   

Innfallsport Jotunheimen nasjonalpark tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi anlegget gjør høyfjellsnaturen tilgjengelig på en ydmyk, sympatisk og bærekraftig måte.   

Vi mener turstien har funnet en god balanse mellom å legge til rette for besøk og bevare sårbar natur. Dette er et forbildeprosjekt – i Norge og verden! 

Design og arkitektur gir verdi  

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi. 
 
Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Lik tilgang til gode naturopplevelser

Prosjektet er et lavterskeltilbud for at alle kan oppleve høyfjellsnaturen på nært hold, uavhengig av fysiske ferdigheter og turutstyr. Store deler av stien har universell utforming

Sympatisk byggeprosjekt

Løsningene ble tilpasset stedet, uten byggegroper eller skader på omkringliggende terreng. 

Stedegen materialbruk

Stien er bygd av kortreist grus og stein fra stedet, og er tilpasset terrenget på mest mulig nennsom måte for å hindre sår i landskapet. Humusdekket er tatt vare på og gjenbrukt. Materialet som er brukt, har lang levetid.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.