Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Gamle trehus har fått nytt liv som moderne kontorlokaler for Byantikvaren i Bergen

Hvem

Pallas, Byantikvaren i Bergen og Arkitektstudio Elfrida Bull Bene v/ arkitekt Mette Torslett

Hvor

Skostredet, Bergen

Fagdisipliner

Arkitektur

Interiørarkitektur

Kultur- og bevaringsutvikling

I Skostredet 35, midt i Bergens eldste bebyggelse i Vågsbunnen, lå det inntil nylig tre forfalne hus med ulik opprinnelig bruk, tilstand og utstrekning. I dag huser de Byantikvarens kontor – eller laboratorium som de har døpt det – og er omskapt til velfungerende, særpregede og vakre lokaler som tilfredsstiller alle moderne krav til sikkerhet, tilgjengelighet og inneklima.

Lot funksjon følge form

Da Byantikvaren i Bergen skulle ha nye kontorlokaler, ønsket etaten å skape et forbildeprosjekt som skulle vise hvordan gamle bygninger kan utvikles og få nytt liv etter antikvariske prinsipper. De hadde sett seg ut tre gamle hus i den historiske bygaten Skostredet: to av dem fra siste halvdel av 1800-tallet som tidligere huset blant annet bokbinderi og blondefabrikk, og ett som ble oppført tidlig på 1700-tallet. Byantikvaren tok kontakt med eieren av bygningene, Pallas, og det ble starten på et tett og langsiktig samarbeid.

Byantikvarens laboratorium
Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren
Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren
Byantikvarens laboratorium
Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren
Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren

Et viktig mål med prosjektet var å gjenbruke og gjenskape så mye som mulig av den opprinnelige materialbruken og arkitekturen. Samtidig var det viktig å integrere moderne infrastruktur i den opprinnelige bygningsmassen, for å vise at også gamle bygg kan være fleksible når man lar funksjon følge form. På den måten skapte Byantikvaren i Bergen sitt laboratorium, som formidler løsninger og metoder innenfor praktisk bygningsvern til glede for både arkitekter, antikvarer, historieinteresserte og byens befolkning generelt.

Juryens uttalelse

Byantikvarens laboratorium er et prosjekt som begeistrer. Det viser på en konkret måte hvordan eldre bygninger kan få nytt liv ved at arkitekten lar den nye funksjonen følge formen. Byantikvarens laboratorium er ikke først og fremst et gammelt bygg som er restaurert, men et moderne bygg som på glimrende vis trekker tråder tilbake til fortiden. Det er komplekst, nyskapende og respektfullt, og formidler arkitekturfaget på en subtil og inviterende måte.

Byantikvarens laboratorium tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et helstøpt og nytenkende prosjekt, der mye av innovasjonskraften ligger i respekten for det opprinnelige.

Byantikvarens laboratorium
Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren
Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren
Byantikvarens laboratorium
Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren
Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre gode grunner til at dette er et godt eksempel:

Bidragsytere

 • Johanne Gillow, byantikvar, initiativtaker
 • Mette B. Torslett, tidl. Arkitektstudio Elfrida Bull Bene, arkitekt (PRO)
 • Jan Erik Hæve, Pallas as, prosjektleder byggherre 
 • Mario Kuusk, Pallas AS, tømrer, finsnekker. UTF 
 • Eskil Tin, Tin Tin Motors, produksjon nye trapper, rekkverk og glassdører 
 • Lee Davies, byggteknikk, Pallas as, RIB 
 • Jens Jensen, Bergen installasjon as, elektro, brannvarsling og nødlys (UTF) RIE 
 • A-STAB, brann- og rømningskonsept (PRO), RIBr 
 • Cowi AS, byggteknikk og peling i middelalderbygrunn (PRO) RIB 
 • Vestnorsk brunnboring AS, grunnarbeid, peling i middelalderbygrunn (UTF) 
 • Bergen Sprinkler AS, sprinkleranlegg (PRO/UTF) 
 • Ing. Stein Knutsen AS, heis- og løfteinnretning (PRO/UTF) 
 • HUNT AS, sanitæranlegg og rørsystem, (PRO/UTF) 
 • Autronica fire and sec. AS, brannvarsling og nødlys (PRO) 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.