Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram

Silvija Seres holdt et foredrag spekket med kunnskap, anekdoter, oppsiktsvekkende sannheter og humor. Fredrik Matheson så på digitaliseringen i et historisk lys og Snorre Hjelseth viste et konkret eksempel fra et av årets DIP-prosjekter. Seminaret ble ledet av konferansier Eirik Norman Hansen. 

Foredragene viste hvordan digitalisering, «den fjerde industrielle revolusjonen», ikke bare endrer forretningsmodeller og markeder, men også hvordan vi jobber, hvordan vi leder, og hvordan vi er. 

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Arrangementet var en del av DOGAs Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), hvor virksomheter kan søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt. DIP oppfordrer til å ivareta brukerne i alle prosjektene, og søkermassen fungerer som en indikator på innovasjonstakten i norsk næringsliv. En av de sterkeste trendene blant prosjektene i år var teknologi og digitalisering.

DOGA ønsker å videreføre Stay Human-konseptet i årene fremover, men frem til det kan du se redigerte filmer fra seminaret nedenfor. 

Se bilder fra arrangementet her

Silvija Seres

Silvija Seres er akademisk «techie», forsker og matematiker. I foredraget tok hun for seg den eksponentielle digitaliseringen vi står ovenfor. 

Fredrik Matheson

Fredrik Matheson er Design Lead i BEKK og leder av IxDA Oslo. På seminaret snakket han om mennesket, den lærende maskinen og om hvem som blir vinnerne i den digitale verden.

Snorre Hjelseth

Snorre Hjelseth er service designer i oljeserviceselskapet TechnipFMC, en av bedriftene som mottar støtte fra Designdrevet innovasjonprogram i år. 

Samtale

Etter foredragene deltok Silvija Seres, Fredrik Matheson og Snorre Hjelseth i en samtale ledet av konferansier Eirik Norman Hansen. 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: