Søknadsfristen er 25.05.2023 23.59

Hva er Designdrevet innovasjonsprogram?

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) finansierer og igangsetter innovasjonsprosjekter i norsk næringsliv. Gjennom DIP kan etablerte bedrifter søke om midler til idefasen i innovasjonsprosjekter. Prosjektet må følge en designdrevet innovasjonsprosess og anvende designkompetanse for å løse et definert problem.

Les mer om Designdrevet innovasjonsprogram og metoden for designdrevet innovasjonsprosess. Vi har samlet alt du trenger å vite om DIP her.

Hvem kan søke?

Alle typer private vare- og tjenesteytende momsregistrerte foretak kan søke om midler. Enkeltpersonforetak kan ikke søke.

DIP-prosjektet skal ikke være igangsatt, men kan startes opp så snart eventuell støtte er innvilget - etter september 2023. Prosjektet må være avsluttet innen utgangen av 2024.

Les mer om hvilke kriterier søknaden må oppfylle >>

Om Søknaden

Fyll ut søknaden så grundig og nøyaktig som mulig. Bruk svarfeltene aktivt, slik at vi får et godt helhetsbilde ut over det tall og fakta alene kan gi. Skjemaet kan fylles ut i vilkårlig rekkefølge og søknaden kan lagres underveis.

Her finner du veiledning for hvordan fylle ut søknadsskjemaet og hvilke informasjon om hva skal fylles ut.

Søknaden vurderes i sin helhet, med spesiell vekt på bestemte kriterier. Vi anbefaler at du leser mer om finansierings- og kostnadsbudsjett for DIP søknader før du starter

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 25. mai 2023 klokken 23.59. Vi anbefaler søkere om å søke i god tid før dette. Søknadsskjemaet åpner 1. mars. Veiledning til hvordan du søker og hva som må besvares i søknaden, finner du her.

Spørsmål?

Har du spørsmål om søknaden, ta kontakt med:

Eva Cecilie Finstad
ef@doga.no
(+47) 416 51 974

Marianne Lind
marianne@doga.no
(+47) 930 05 187

Har du allerede begynt på en søknad finner du den på Min side