Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Metoder

Målgruppe

Alle

 • egner seg best for ungdom eller voksne

Tidsbruk

2-3 timer

(12-15 minutter med ideer per oppgave og 2 minutter til skifte av bord) 

Antall deltakere

Fra 15 til 50-60

Medvirkningsnivå

Nivå 3: Dialog

Nivå 4: Samarbeid

Et bord med post it-lapper i forskjellige farger, penner og kaffekopper.
Kafédialog er en nyttig metode for å generere ideer, ved at små grupper samtaler omkring ulike temaer.
Foto: Matti Lucie Arentz/DOGA

Mål med metoden

Innhente og sortere innspill fra store og små grupper på relativt kort tid, på en lite høytidelig måte. Denne metoden egner seg godt for deltakere som ikke liker å snakke i store forsamlinger. I mindre grupper er det lettere for alle å slippe til, og kaféverten sørger for at alles meninger, forslag og innspill blir presentert. 

Gjennomføring

 1. Prosessleder ønsker velkommen og gjør rede for valg av temaer. Det er viktig å informere om at det ikke er tillatt å komme med kritikk av andres ideer og innspill – alle ideer er velkomne. 
 2. Deltakerne fordeler seg på bordene. Gruppene kan med fordel være fordelt på forhånd dersom deltakerne er kjente for arrangøren.
 3. Kaféverten ved hvert bord ønsker velkommen og oppfordrer deltakerne til å komme med ideer og innspill til de valgte temaene. 
 4. Kaféverten noterer innspillene og ideene som kommer frem, og/eller deltakerne skriver selv ned på post-it-lapper som samles inn eller plasseres på det store arket. 
 5. På signal fra prosessleder, bytter deltakerne bord og samme prosess gjentas. Avtal gjerne antall bytter på forhånd.
 6. Kafévertene oppsummerer i plenum. Er det flere bord med samme tema, kan vertene samsnakkes og prioritere. Det kan lages et referat fra hvert bord, der alle innspill kommer med. 

Som en videreføring kan dere prioritere ideene, ved at dere for eksempel blir enige om hva som er viktigst å gå i gang med. 

Tips og triks

Sett sammen gruppene på forhånd. Hvis du ønsker åpne innspill i tidlig fase, kan det være nyttig med sammensatte grupper. Hvis du ønsker dybde-innsikt innenfor ulike områder, temaer, aldersgrupper osv., kan det være lurt å sette sammen homogene grupper. 

Last ned utskriftsvennlig PDF >>

Forberedelser

 • Lag en tidsplan. 
 • Sett sammen grupper på forhånd, hvis det er ønskelig.
 • Velg en prosessleder til å lede møtet og en kafévert til hvert bord.
 • Sett opp bord med plass til 6 til 8 deltakere per bord
 • Skriv temaene som skal diskuteres på ark som legges ut på hvert bord.

Utstyr

 • Post-it-lapper
 • Papir
 • Tusjer 
 • Store ark til temaene

Dokumentasjon

Innspill og kommentarer på post it-lapper eller skrevet rett på store ark, som samles inn og sorteres. 

Eksempler