Hopp til hovedinnhold
Meny

En ny og samlende identitet for Oslo

Designbyrået Creuna (nå Knowit) og Oslo kommune har utviklet en brukervennlig, fleksibel og samlende identitet for Oslo. Identiteten skal gjøre de kommunale tjenestene mer inkluderende og lettere å forstå for innbyggerne, noe som derfor styrker lokaldemokratiet.

  • Industry
  • Nedsatt syn
  • Redusert mobilitet
  • Kulturelt mangfold
  • Eldre
  • Intervju
  • Workshop
  • Nasjonalt
  • Funksjonsfriske

Bestiller: Oslo kommune 
Design: Creuna (nå Knowit) 

Elitebrukere:  
Innbyggere, ansatte, representanter for lokalsamfunnet, Norges Blindeforbund og Dysleksi Norge

 

Metoder:  
Brukerinvolveringprototyping og testing, involvering

 

Priser: 
Vinner av Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien Grafisk design (2020)

100 %

skår på nettilgjengelighet
 

Utfordring

Med rundt 250 forskjellige visuelle identiteter og en gammel designmanual fra 1997 manglet Oslo kommune klare retningslinjer for visuell kommunikasjon i trykte og digitale media. De hadde heller ikke noe regelverk for universell utforming. Det gjorde at kommunen fremsto som fragmentert, og det var vanskelig for innbyggerne å forstå hva slags tjenester og aktiviteter kommunen tilbød.
 
Det bor om lag 700 000 mennesker i Oslo, og kommunen har over 50 000 ansatte. Målet med prosjektet var å gjøre Oslo kommune mer samlet, tilgjengelig og enkel å forstå for innbyggerne, og gjøre det lettere for de ansatte å kommunisere hva som er kommunens rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsorgan og arbeidsgiver.

Metoder

Den nye identiteten måtte være enkel og tilgjengelig for både ansatte og innbyggere med et mangfold av ulike bakgrunner. Derfor var inkluderende design et krav helt fra starten av, og prosessen hadde høy grad av medvirkning. Over 1500 innbyggere, representanter for lokale virksomheter og kommunalt ansatte deltok i prosjektet.

En lang rekke konsepter og hundrevis av skisser og prototyper ble testet, og det gjorde det mulig å finne inkluderende løsninger i hele den komplekse organisasjonen som er Oslo kommune. Creuna og kommunen hadde fokus på brukerinvolvering gjennom hele prosessen, noe som skapte engasjement og entusiasme blant både politikere og ansatte i kommunen.

En ny og samlende identitet for Oslo

Elitebrukere

Norges Blindeforbund var med på å teste kommunens logo og skrifttype. Tilbakemeldingene fra blinde og svaksynte var spesielt viktige da den nye logoen skulle testes. Den nye logoen, som er lettere å se og forstå enn den gamle, er en forenklet versjon av det gamle byvåpenet, som før hadde så mange farger og detaljer at den ble uklar.

Dysleksi Norge bidro også med verdifulle innspill. Det var avgjørende å utvikle et tydelig språk som skulle brukes i hele kommunen og gjøre kommunikasjonen lettere å forstå for alle.

Oslo kommunes nye identitet og logo er lett gjenkjennelig og er basert på inkluderende design. Oslo har nå en brukervennlig, fleksibel og samlende grafisk profil som gjør kommunen tydeligere for innbyggerne og styrker lokaldemokratiet

Innsikt

Da identiteten skulle utvikles, ble det også viktig å utforme et designverktøy som alle kommunalt ansatte kan bruke til å designe egne produkter uten designprogrammer eller ekspertise på design. Et slikt verktøy skulle gjøre identiteten tilgjengelig for flere, gi de ansatte mestringsfølelse og garantere at resultatet var i tråd med rammeverket for identiteten.
 
Designverktøyet kan bygge designprodukter med høy grad av fleksibilitet, slik som legoklosser, noe som gir både stort mangfold og høy gjenkjennelighet. Den omfattende og brukervennlige verktøykassen har gjort det enklere for alle avdelinger i kommunen å ta i bruk den nye identiteten.

En ny og samlende identitet for Oslo

Resultat

I samsvar med sin nylig vedtatte kommunikasjonsstrategi fremstår Oslo kommune nå som mer samlet. Den nye visuelle identiteten bidrar til dette og skal brukes av alle kommunens avdelinger og tjenester.

Identiteten har mange kommunikasjonsformer, og det gjør det mulig å nå ut til et bredt publikum og kommunisere Oslos kjernekvaliteter: nærhet og mangfold. Symboler og andre elementer er karakteristiske og lette å forstå. Farger, skrifttyper, ikoner og illustrasjoner av bygninger gjenspeiler på en nyskapende måte Oslos urbane landskap og gir et omfattende visuelt bibliotek. Ved bruk av 3D-løsninger og lyder fra Oslo som tilleggsdimensjoner har man klart å formidle byens puls. Denne bruken av lyd, bilder, enkel grafikk og gjenkjennelige ikoner skaper en rikholdig og spennende identitet. Det gjør det også mulig å kommunisere med personer med nedsatt syn eller hørsel eller kognitive utfordringer.

I tillegg til at den er enkel å forstå, tilfredsstiller den nye identiteten kravene til universell utforming. Nettilgjengeligheten via kommunens nettsider er hundre prosent. Det nyskapende designverktøyet som ble utviklet for kommunens ansatte etterlever WCAG 2.0 og gjør det mulig for ansatte fra mange ulike avdelinger å kommunisere effektivt med målgruppene.