Inkluderende arkitektur i praksis: Mjøsparken og Ruten bypark

Velkommen til frokostseminar der du blir kjent med en mangfoldig folkepark i Brumunddal og en levende bypark i Sandnes. Begge prosjektene er et resultat av tett samarbeid mellom visjonære kommuner og nyskapende arkitekter,  landskapsarkitekter og samarbeidspartnere.

Dekorativt
Foto: DOGA
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Arrangementet strømmes

Dato
19. juni 2024
Tid
Kl. 9.00 - 11.30
Pris
Gratis

Dette frokostseminaret er en del av en serie hvor vi løfter frem vinnere av Innovasjonsprisen for inkluderende design.

Tekstet opptak av seminaret publiseres her i etterkant av seminaret. 

Arrangementet er i samarbeid med Bufdir/UD2024, Norske arkitekters landsforbund og  Norske landskapsarkitekters forening.

Program

08.30: Servering av kaffe og frokost

09.00: Velkommen
Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA

09.15: Mjøsparken – folkeparken som rommer alle

Ole Roger Strandbakke, samfunnsplanlegger i Ringsaker kommune og Brit Angell Johnson, landskapsarkitekt MNLA og avdelingsleder  i Norconsult

10.00: Ruten bypark – fra parkeringsplasser til aktiv bypark
Leif Aarthun Ims, direktør byutvikling og tekniske tjenester i Sandnes kommune og Gro Bonesmo, arkitekt MNAL, Founding partner i Spacegroup og professor ved AHO

10.45: Betongpark - skate- og aktivitetsparker som inkluderer og begeistrer
Øyvind Hammer, Co-founder, Betongpark

11.00: Kort benstrekk

11.10: Panelsamtale og spørsmål fra salen 
Moderator Jørgen Skalland Hallås, arkitekt og seniorrådgiver i DOGA

11.30: Takk for i dag! 

Mjøsparken – folkeparken som rommer alle 

Ringsaker kommune satte i gang et prosjekt med store visjoner: å gjøre et nedlagt og forurenset industriområdet om til en mangfoldig park som favner alle aldre og interesser.

Resultatet er et fritids- og rekreasjonsområde som overgår alle forventninger for innbyggere og tilreisende. På oppdrag fra Ringsaker kommune har Norconsult, Østengen & Bergo og Betongpark skapt en folkepark med spesiell vekt på ulike aktivitetssoner – på land og langs vannet – for den fulle bredden av befolkningen, og tilreisende.  

Se vinnercase Mjøsparken - folkeparken som rommer alle 

Oversiktsbilde over en park i og ved vannet.

Bedre folkehelse har vært et av målene med Mjøsparken, og det er nå mulig i vakre, trygge og universelt utformede omgivelser. 

Foto: Ringsaker kommune

Ruten – fra parkeringsplasser til aktiv bypark 

Ruten bypark er en  solskinnshistorie fra en regnfull region. På innbyggernes premisser har Sandnes fått en urban bypark for alle – bokstavelig talt et lysende ikon for inkludering.  

Ruten er et viktig byfornyelsesprosjekt og aktivt brukt av befolkningen. Ved å la ungdommen og den øvrige befolkningen medvirke i prosessen, og ved å ta innspillene deres på alvor, har Ruten bypark blitt en trygg og frodig identitetsmarkør for mangfoldet i byen. Byparken skifter mellom eksplosiv aktivitet og rolig pusterom.  

Se vinnercase Ruten – fra parkeringsplasser til aktiv bypark 

Et stort, bølgende, rundt tak, åpent i midten, over en steinlagt plass med bed og beplantning. .

Med Ruten bypark har Sandnes skapt et demokratisk og inkluderende samlingspunkt som på en omtenksom og sømløs måte favner hele spekteret av byens brukere og behov. 

Foto: Floire Daube/Spacegroup

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.