Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for inkluderende design

Utfordring: Uklar juss gir stor risiko 

Justify er en nettbasert tjeneste som hjelper privatpersoner å få plass viktige juridiske avtaler – som alle egentlig bør ha.  

Terskelen for å kontakte en advokat for private avtaler kan være stor, både av økonomiske og andre årsaker. Og flere som benytter advokat gjør det kanskje kun for et par utvalgte forhold, men ikke for bredden av juridiske avtaler som trygger når livet skjer og ting endrer seg.  

Folk flest forstår heller ikke alltid juridisk sjargong, de vet ikke alltid når de bør opprette, oppdatere eller hvordan ta i bruk viktige juridiske avtaler og dokumenter.

Alle disse barrierene fører til at flere tar en stor risiko i hverdagen, uten at man er helt klar over det selv. Manglende juridiske avtaler knyttet til viktige private forhold som blant annet samboerskap, ekteskap, testamenter og fullmakter kan føre til unødvendige feider og gi uønskede økonomiske konsekvenser.  

Det er i dag stor avstand mellom hvordan advokattjenester leveres og hvilke krav og forventninger samfunnet vanligvis har til tjenesteleveranser.

En britisk undersøkelse viser at kun 1 av 10 som har er rettslig behov, får sine behov dekket gjennom å bruke advokat. Dette kan skyldes geografiske, økonomiske og kulturelle barrierer mellom brukeren og advokaten.

Det at mennesker med et juridisk behov ikke får sine behov dekket, er et samfunnsproblem som er verdt å løse. Da er det godt vi har Justify. 

En hånd som holder en mobiltelefon.
Justify har som mål å gjøre juridiske tjenester tilgjengelig for alle.
Foto: Justify
En mann med et tenksomt uttrykk, med brillene i hånden. Tekst på bildet: Hva skjer med bildene mine hvis jeg må på sykehjem? Bildene mine skal ikke selges. De vil jeg ha med på sykehjem.
Flere som benytter advokat gjør det kanskje kun for et par utvalgte forhold, men ikke for bredden av juridiske avtaler som trygger når livet skjer og ting endrer seg.
Foto: Justify

Tilnærming: Bekymringsløs juss for hvermannsen 

Justify har som mål å gjøre juridiske tjenester tilgjengelig for alle. De ser på tverrfaglighet som nøkkelen til nyskapende, brukervennlige og inkluderende tjenester.

Advokater sitter ofte i sin egen silo med lite samhandling på tvers. Hos Justify angriper de problematikken fra ulike faglige perspektiver, med både advokater, designere, marked og forretningsutvikling rundt bordet. De kombinerer designmetodikk, informasjons- og interaksjonsdesign og juridisk fagkompetanse i utvikling og leveranse av sine juridiske tjenester som fjerner barrierer og inkluderer hele befolkningen.  

Justify har en helhetlig tilnærming til juridisk rådgivning. Gjennom sin nettbaserte løsning varsler de brukerne når de har dokumenter som trenger oppmerksomhet.

Hvis du står fast og er usikker på hva du skal gjøre videre, gir juristene i Justify deg råd – med et klart språk uten juridisk sjargong. Tjenesten er tett integrert med offentlige registre som Folkeregisteret og Kartverket.

Dette er av stor verdi for kundene som får oppdatert informasjon om egne eller nære familiemedlemmers avtaler som også angår de selv. Justify reduserer bekymringene.  

Justify øker muligheten for at folk kan ta juridisk styring i eget liv. Du slipper å bekymre deg for juridisk utrygghet, og blir varlset når du trenger det.  

Gjennom tydelige veiledninger og et klart språk er Justify med oss der livet skjer, enten vi trenger et testament eller en samboerkontrakt. Tjenesten er koblet opp mot offentlige registre og varsler brukeren når de må gjøre endringer i avtaler eller oppdatere dokumenter. Justify har forstått at jussen berører oss alle, spesielt ved store livshendelser.

Marie Hartmann og Miriam E. Nes Begnum

Kategorijury tjenestedesign, Innovasjonsprisen for inkluderende design

Tenker nytt for å fjerne barrierer 

Når språket er tungt og rådgivningen dyr, er det store sjanser for at det skjer feil som går utover både eieren av juridiske dokumenter og deres pårørende.

For å løse problemene som sto i kø, bygget Justify tjenesten fra start gjennom en rekke intervjuer, dybdesamtaler og brukerundersøkelser med brukerne som hadde ulike funksjonsvariasjoner. Der fikk de bekreftet mange av tankene de hadde: Advokatene jobber ofte i siloer; her trengtes helhetlige løsninger. 

Nå som tjenesten er oppe og går, sitter fulltidsdesignerne i Justify i kundechattene. Slik, ved å være lyttende og på lag med brukerne, får Justify direkte innsikt i deres konkrete problemer – hver dag. Og slik videreutvikler de tjenesten med det samme målet de hadde fra start: å gjøre jussen til allemannseie.  

Illustrasjon av et par som står og vasker opp sammen.

Ved å være lyttende og på lag med brukerne, får Justify direkte innsikt i deres konkrete problemer – hver dag. Og slik videreutvikler de tjenesten med det samme målet de hadde fra start: å gjøre jussen til allemannseie.  

Foto: Justify/Good Morning Naug

Resultat: Juss til alles beste

Justify har kartlagt hvilke dokumenter som skaper hodebry hos folk flest og har lansert selvbetjente og innovative løsninger for fremtidsfullmakt, testament, samboerkontrakt, gaver og forskudd på arv samt ønsker for egen begravelse. Alle tjenestene blir gjennomgått av advokat uten at brukeren trenger å forholde seg til vanskelige ord og juridisk sjargong. Klarspråk innen juss er et stort pluss.  

 Prisen er også fast for hver tjeneste, så kundene vet nøyaktig hva kostnaden blir før de starter. Til nå har over 40.000 registrerte brukere tatt i bruk Justify sin plattform for bedre juridisk orden i privatlivet og brukerveksten øker fra måned til måned.  Sparebank1, Eika og Storebrand med flere har også integrert dette som en del av sitt faste tjenestetilbud til sine kunder landet over. De som bruker Justiy representerer en stor bredde i befolkningen med et aldersspenn fra 18 til 96 år, spredt over hele landet.  

 Fremtidsfullmakt er et eksempel på noe som ofte skaper usikkerhet for mange. Fullmakten, er et viktig verktøy for å ivareta interesser om noe skulle skje. Det finnes ikke offentlige lagringsmuligheter i dag så har Justify tettet et hull og laget en sikker løsning som både lagrer fullmakten, deler den digitalt med de fremtidige fullmektigene og veileder dem hvis fullmakten en gang må tas i bruk 

 I løsningen for digitalt testament har de utviklet en nyskapende arvesimulator. Ved å la kunden legge inn sine nære relasjoner får de på en enkel og forståelig måte presentert  hvordan arvefordelingen vil bli etter arveloven. Den viser også hvilket handlingsrom den enkelte vil ha til å kunne fordele arv etter egne ønsker. Arvesimulatoren tar høyde for alle familiesammensetninger og inkluderer alle, fra enslige uten barn til store familier med eller uten særkullsbarn. 

 For samboerkontrakten har Justify laget et brukervennlig verktøy som enkelt beregner korrekte eierandelene i boligen med utgangspunkt i låneansvar, egenkapital og tidligere, pågående og fremtidige utgifter i boligen som for eksempel til oppussing. Justify har mange nyskapende løsninger inkludert i sin tjenesteportefølje og jobber også fokusert med videreutvikling. 

En digital tjeneste på lag med alle kundene 

Justify er en digital tjenesteplattform som på en nyskapende måte løser juridiske problemstillinger som de fleste vil møte i løpet av et liv.

De har dermed et bredt spekter av målgrupper. Fra ungdommen som nettopp har flyttet inn i sin første leilighet med kjæresten, til de godt voksne som har begynt å planlegge fremtiden, til de eldste i samfunnet som ønsker å få orden på sine ønsker i et testament før det er for sent. 

Ved bruk av designmetodikk involverer de målgruppene gjennom hele prosessen, fra konsept til lansert tjeneste. De har flyttet det tradisjonelle perspektivet fra enkeltoppdrag til å være en løpende tjeneste hvor de er tilgjengelige og relevante for kunden gjennom et helt livsløp. Integrert mot offentlige datakilder som Folkeregisteret og Kartverket fanger de opp relevante endringer og hendelser og varsler kunder ved behov for oppdatering i dokumentene. 

Justify representerer rimeligere juridisk bistand som betyr mye for manges lommebok. Rett skal være lett, også for de med mindre digital kompetanse. Den nettbaserte plattformen er universelt utformet, er språklig inkluderende og de ulike tjenestene er designet for enkelhet i bruk. Kundegruppen har et aldersspenn fra 18 til 96 år. For de eldste som ikke er digitale overhodet har de lansert en ny funksjon som gjør at nærstående kan få tilgang til tjenesten. Det samme gjelder de som ikke har BankID.   

Ved å kombinere design, juss og teknologi, har de utformet verktøy som tar juridiske tjenester ut til folket, med et mål om å styrke alles muligheter til å ta tjenestene i bruk. 

De selvbetjente løsningene for digitalt testament og samboerkontrakt er laget for at man enkelt skal kunne justere størrelse på tekst, få innholdet lest høyt og benyttes kun ved bruk av tastatur for å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Et viktig suksesskriterie for enkelhet i bruk er at det er  designerne selv som sitter på kundechat’en. De sitter derfor tett på hvilke utfordringer kundene har og kan løse disse på en effektiv måte.  Justify lytter også til hva kundene etterspør av nye funksjoner og lager stadig nye løsninger som ivaretar den juridiske sikkerheten for alle. 

Hender på tastaturet på en mac.

Ved å kombinere design, juss og teknologi, har de utformet verktøy som tar juridiske tjenester ut til folket, med et mål om å styrke alles muligheter til å ta tjenestene i bruk.

Foto: Justify

Gevinst: Trygger folk juridisk gjennom livet 

Justify er en utfordrer i et homogent advokatmarked som bidrar til å løse et enormt samfunnsproblem. Bærekraften i samfunnet er helt avhengig av at noen våger å tenke nytt og utfordrer det etablerte, ved å utforme tjenester som inkluderer alle.

Terskelen for å få god juridisk hjelp har nå blitt lavere, med de ringvirkninger dette gir både personlig og samfunnsmessig.  

Justify er et forbilde for alle som ønsker å gjøre noe som er teknisk vanskelig, forståelig, og som vil sørge for at flere kan ta gode avgjørelser for egne liv. Tjenesten er designet fra bunnen med et tydelig mål om at de skal kunne benyttes av alle, uavhengig av alder, kjønn, bosted, funksjonsevne, økonomiske, kulturelle eller tekniske forutsetninger.  

Justify er relevant for absolutt alle.

De er unike i verdenssammenheng med juridisk trygghet som følger kunden livet ut. 90 % av norske banker er allerede partnere og viser med tydelighet at dette er et ettertraktet og viktig supplement til tradisjonelle advokattjenester.  

Personer som har vært involvert i prosjektet

Justify:  
Dag Josef Foss, advokat og daglig leder 

Designere:  
Ole Fredrik Lie  
Solveig Waage  
 
Tverrfaglig team på juridisk, teknoligutvikling, marked og forretningsutvikling:  
Dag Josef Foss   
Sindre Mariero 
Maren Aadnøy Goa  
Glenn Henriksen  
Trude Sem Langfeldt  
Sigbjørn Sakkestad  
Jørn André Myrland 
Kjell Arne Hellum 
Tommy Andersen 
Tormod Fjeldskår 
Andreas Nesheim 
Arne Kaasinen Andersen 
 
Andre som har deltatt i prosjektet: 
Good Morning Naug ved Anniken Halland – merkevare og kommunikasjon  
Stian Snoen 

Juryens begrunnelse

Nå kan du få juridisk hjelp hvor og når som helst, uten tung juridisk sjargong.

Vi i juryen gleder oss over Justify – en rådgivningstjeneste som tilgjengeliggjør jussen for alle – uansett livsfase og problem.

Gjennom tydelige veiledninger og et klart språk er Justify med oss der livet skjer, enten vi trenger et testament eller en samboerkontrakt. Tjenesten er koblet opp mot offentlige registre og varsler brukeren når de må gjøre endringer i avtaler eller oppdatere dokumenter. Justify har forstått at jussen berører oss alle, spesielt ved store livshendelser.

Dette er derfor et skinnende eksempel på inkludering for alle som blir forvirret av juridisk sjargong, og som ønsker å fikse opp i sine egne private dokumenter, i ro og mak i egen stue. 

Juryen berømmer Justify for å gjøre jussen til allemannseie.

Justify vinner Innovasjonsprisen for inkluderende design 2023 i kategorien Tjenestedesign for å ha laget en medhjelper som møter oss der vi er, og som loser oss trygt i mål – uten svimlende advokatutgifter. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.