Inkluderende design i praksis: Justify og Overgangstjenesten

Den nettbaserte advokathjelpen Justify og Overgangstjenesten i Bydel Grünerløkka i Oslo er gode eksempler på design av nye og banebrytende  tjenester i næringslivet og offentlig sektor. Begge har mottatt Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien tjenestedesign. 

Dekorativt
Foto: DOGA
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Arrangementet strømmes

Dato
8. mai 2024
Tid
Kl. 9.00 - 11.00
Pris
Gratis

Dette frokostseminaret er det tredje i en serie av seks hvor vi løfter frem vinnere av Innovasjonsprisen for inkluderende design.  

8. mai vil Justify, Designit og Bydel Grünerløkka dele hvordan en designfokusert tilnærming har bidratt til innovasjon i et homogent advokatmarked og til en nyskapende tjeneste for å redusere frafall og utenforskap i videregående skole. Felles for begge prosjektene er at de har vunnet tjenestedesignkategorien i Innovasjonsprisen for inkluderende design. Vi avslutter med en spørsmålsrunde fra publikum. 

Tekstet opptak av foredragene publiseres her i etterkant av seminaret. 

Her kan du lese mer om Innovasjonsprisen for inkluderende design og årets vinnere >> 

Arrangementet er i samarbeid med Norske Designere og  IxDA

Justify – juss uten kluss 

Justify er en utfordrer i et homogent advokatmarked som bidrar til å løse et enormt samfunnsproblem. Bærekraften i samfunnet er helt avhengig av at noen våger å tenke nytt og utfordrer det etablerte, ved å utforme tjenester som inkluderer alle. Terskelen for å få god juridisk hjelp har nå blitt lavere, med de ringvirkninger dette gir både personlig og samfunnsmessig.

Justify har som mål å gjøre juridiske tjenester tilgjengelig for alle. De ser på tverrfagligheten mellom design, teknologi og juss som nøkkelen til nyskapende, brukervennlige og inkluderende tjenester. 

Se film og les mer om Justify >>  

En mann med et tenksomt uttrykk, med brillene i hånden. Tekst på bildet: Hva skjer med bildene mine hvis jeg må på sykehjem? Bildene mine skal ikke selges. De vil jeg ha med på sykehjem.
Flere som benytter advokat gjør det kanskje kun for et par utvalgte forhold, men ikke for bredden av juridiske avtaler som trygger når livet skjer og ting endrer seg. Justify gjør det enklere å få juridisk hjelp i alle livets situasjoner.
Foto: Justify

Overgangstjenesten – hindrer frafall og utenforskap i skolen 

Utenforskap som følge av frafall i videregående opplæring er et stort samfunnsproblem og koster samfunnet  milliarder av kroner i året.

Overgangen fra ungdomsskole til videregående er sårbar og uoversiktlig for mange elever. Bydel Grünerløkka i Oslo i samarbeid med Utdanningsetaten, Designit og Menon Economics har opprettet en helt ny rolle som følger opp elevene og hjelper dem å få en god start på sin nye skole. De har tenkt nytt rundt samarbeid for å forebygge frafall, systematisere støtten rundt ungdommen, og stå sammen i å få flere til å fullføre og bestå videregående utdanning.   

Se film og les mer om Overgangstjenesten >> 

Ungdom på Grunerløkka
Overgangen fra ungdomsskole til videregående er sårbar og uoversiktlig for mange elever.
Foto: Willy Nikkers

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.