Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for inkluderende design

Utfordring: Innovative digitale fortellinger som alle kan følge 

NRKs utfordring lå ikke i kildematerialet. De hadde en viktig, engasjerende og svært tidsaktuell historie å fortelle.

«Smellet» forteller historien om Ole Kristian Brastad, en 19-åring  som sprengte en massiv bombe i en moské på Frogner i Oslo på 80-tallet. Historien beskriver i detalj hvordan en radikaliseringsprosess kan skje, men viser også hvordan Brastad har endt opp som SV-velger med direktørstilling.

Rosa kassett på lilla bord. Illustrasjon
«Smellet» fungerer på mange vis som en «vaksine» mot radikalisering.
Foto: Renate Rognan
Skjermbilde av et butikkvindu som man kan knuse med musepekeren. Illustrasjon
Historien gir leseren mulighet til å se hva som faktisk skjer i en radikaliseringsprosess og den gir unge en annerledes inngang til å reflektere rundt noe mange synes er vanskelig.
Foto: Renate Rognan

For at Smellet skulle bli en engasjerende og pedagogisk inngang til et vanskelig tema, måtte NRK jobbe på flere plan.

For det første måtte de tilpasse seg ungdommers lesemønster på nett. Det betydde kortere og luftigere tekster. For det andre måtte de sørge for at ungdommene fikk følelsen av å være i den radikalisertes sko.

Det betydde multimodalitet og interaksjon: lydklipp, bilder og oppgaver underveis som lar leseren drive fortellingen frem selv. 

Til slutt måtte de sørge for at alle spennende og innovative fortellergrep var universelt utformet.

Skulle dette være en drivende historie som kunne bli en ressurs for lærere i klasserommene, måtte alle oppgaver, all informasjon og all spenning være like inkluderende og engasjerende for alle.

Tilnærming: Formidling på ungdommenes premisser 

For å finne den mest engasjerende inngangen til den viktige historien bak «Smellet» gjorde NRK flere intervjuer med elever og lærere på videregående skole.

De ville grave i ungdommenes medievaner. Og de ville få bedre innsikt i hvordan ungdommene konsumerte nyheter, spesielt nyheter som ble formidlet gjennom lyd. 

Innsikten ga dem en tydelig retning: Dette skulle bli en multimodal fortelling og et innovativt og pedagogisk læringsverktøy for skolen.

Mens de designet seg frem til spennende løsninger, returnerte de igjen og igjen til målgruppen. Der gjennomførte de ulike mindre tester for å sjekke at ord, setninger og budskap kom tydelig frem. 

Ungdommene ga tydelige tilbakemeldinger om hva som fungerte, hva som kunne bli bedre, og hva de savnet.  

Skjermbilde av en nattlampe, og markert hvor man skal trykke med musepeker for å slå av lyset. Illustrasjon
NRK samarbeidet med en digital tilgjengelighetsekspert som selv er blind, og som designet løsningen med dem. Slik kunne de justere kurs og finne gode og treffsikre løsninger underveis.
Foto: Renate Rognan

Ungdom er ikke like, og de har ikke like forutsetninger for å ta i bruk de samme tjenestene. Og når NRK lekte seg med så mange ulike uttrykk, var sjansen stor for at syns- og hørselshemmede, i tillegg til personer med andre funksjonsnedsettelser, ikke fikk brukt eller oppleve løsningen optimalt.

NRK samarbeidet internt med en digital tilgjengelighetsekspert som selv er blind og som designet løsningen med dem. Slik kunne de justere kurs og finne gode og treffsikre løsninger underveis.  

Juryen trekker spesielt fram at «Smellet» har jobbet nytenkende med brukervennlighet for personer som bruker skjermleser. De bruker fokuselementer godt slik at også skjermleserbrukere kan samhandle med historien og bli dratt med i alle vendingene. «Smellet» viser tydelig hvordan det å tenke universell utforming løfter prosjekter og gjør dem bedre, uansett skalaen på prosjektet.

Lotte Johansen og Ingeborg Tande Johnsen

Kategorijury, informasjons- og interaksjonsdesign

Resultat: Mangfoldig, multimodalt og inkluderende 

Historien om Brastads radikalisering og ugjerning er en gratis digital historie som plasserer leseren rett i hovedpersonens sko. Fra første øyeblikk i historien blir man bedt om å tenne lunta til bomben med musepekeren eller tastaturet.

Premissene er satt: Dette blir en interaktiv og engasjerende reise inn i en radikaliseringsprosess.  

Virkemidler fra spill, film, podcast og animasjon er brukt for å skape en ny måte å oppleve en nettsak. Med dette engasjeres en yngre og mer rastløs målgruppe, gjennom et format som skiller seg veldig fra tradisjonelle artikler.

Etter hvert som historien utspiller seg, blir leserne møtt av lydklipp, animasjoner, tekstutdrag og små interaktive oppgaver.

Historien byr på hele bredden av sanseinntrykk og kan oppleves på mange ulike måter. 

Lyd, bilde og tekst forteller den samme historien godt, både sammen og hver for seg. Derfor fungerer saken like godt uansett hvor og hvordan den blir opplevd.

Det gjør det enkelt å velge bort en funksjon uten å miste noe. I de interaktive scenene kan leseren samhandle med historien gjennom tastatur, mus og berøringsskjerm.

6 skjermdump fra NRK Skole om undervisningsopplegget Smellet.
«Smellet» har laget nye og gode løsninger som gjør at skjermlesere automatisk hopper til og fokuserer på det som til enhver tid er det sentrale innholdet.
Foto: Renate Rognan

Brukeren kan bestemme tempo selv, og hoppe frem og tilbake. Saken kan og leses i flere porsjoner når det passer, med en «fortsett der du slapp»-funksjon.

Det er mulig å skru av animasjon i saken ved å aktivere «redusert bevegelse». Da blir hver scene presentert med et stillbilde. Interaktive scener er mulig å bruke både med tastatur, mus og berøringsskjerm og alle bilder og animasjoner har gode og forklarende beskrivelser (alt-tekster).

På den måten kan alt visuelt innhold bli lest opp av en skjermleser.   

«Smellet» har laget nye og gode løsninger som gjør at skjermlesere automatisk hopper til og fokuserer på det som til enhver tid er det sentrale innholdet.

Slik slipper skjermleserbrukere å navigere unødig mye i løsningen – de blir ført direkte til det viktige innholdet. Saken er også synstolket og dyslelksivennlig og skal kunne brukes i klasserom på både mobil og desktop.  

NRK har gjennom «Smellet» ikke satt noen begrensninger for seg selv: De har laget en innovativ, spennende og viktig historie på ungdommenes premisser.

Og i stedet for å velge bort engasjerende formidlingsmåter fordi det kan være vanskelig å gjøre dem universelt utformet, har de jobbet med å finne gode og inkluderende løsninger.  

Gevinst: Nyskapende og engasjerende historiefortelling 

NRK har lært mye av samtaler med elever og lærere i videregående skole, og de har skapt et engasjerende verktøy for å formidle en svært viktig tematikk.  

«Smellet» fungerer på mange vis som en “vaksine” mot radikalisering. Historien gir leseren mulighet til å se hva som faktisk skjer i en radikaliseringsprosess og den gir unge en annerledes inngang til å reflektere rundt noe mange synes er vanskelig.

Publisert på nrk.no – gratis for alle – ligger et pedagogisk undervisningsopplegg for skolen, men også en inspirasjonskilde for alle som vil fortelle drivende gode historier på nett, på lesernes premisser.

For alle som ønsker å lage spennende og universelt utformet digitalt innhold, har NRK her laget et prakteksempel som viser at det ikke bare er mulig å engasjere bredt, men at det også styrker helhetsopplevelsen for alle.  

 

Andre som har bidratt til prosjektet

Hovedeier for prosjektet:  NRK 

Designere:  
Art direction og illustrasjon: Renate Rognan
Konseptutvikling og tekst: Helene Storsveen
Frontendutvikling: Sjur Seibt og Vidar Kvien
Design: Vidar Kvien, Kari Anne Gisetstad Andersen, Christoffer Holm
Interaksjonsdesign: Kari Anne Gisetstad Andersen
Lyddesign: Merete Antonsen og Hilde Rolfsnes
Digital tilgjengelighetsekspert: Kristoffer Lium  

Andre: 
Tekst: Vicky Schaubert og Even Kjølleberg 
Foto: Patrick Da Silva Sæther og Amir Ali Zare
Redaktør: Ståle Hansen
Prosjektledelse: Kristin Tryti og Pål Solum
Konsulent: Hanne Cotton Breivik

Juryens begrunnelse

En innovativ måte å fortelle viktige historier på. 

NRK har lykkes i å skape en interaktiv historie om radikalisering i skolen, kalt «Smellet». De klarer på eksemplarisk vis å trekke leseren direkte inn i historien ved at hen kan oppleve og interagere med den gjennom bilder, videoer, lyd og animasjoner.

Juryen trekker spesielt fram at «Smellet» har jobbet nytenkende med brukervennlighet for personer som bruker skjermleser. De bruker fokuselementer godt slik at også skjermleserbrukere kan samhandle med historien og bli dratt med i alle vendingene.

«Smellet» viser tydelig hvordan det å tenke universell utforming løfter prosjekter og gjør dem bedre, uansett skalaen på prosjektet. 

Juryen for Innovasjonsprisen for inkluderende design 2023 gir hederlig omtale til «Smellet» i kategorien Informasjons- og interaksjonsdesign. NRK viser at man kan lage gode og inkluderende fortellinger på nye måter. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.