Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for inkluderende design
  • Hovedvinner og kategorivinner Grafisk design 
  • Oppdragsgiver: NRK
  • Design: NRK og ANTI
  • Samarbeidspartnere: Typoteque, Heydays, Zelig Sound, Redbee 

Her kan du lese mer om Innovasjonsprisen for inkluderende design og alle årets vinnere

Bli med på frokostseminaret Inkluderende design i praksis: NRKs nye visuelle profil og Smellet med NRK og ANTI 23. april 2024. 

Utfordring: Hvordan gjøre en ikonisk merkevare tidsriktig? 

NRK har en spesiell stemme i medielandskapet, en tydelig samfunnsrolle. NRK er til for publikum, og publikums bruk av medieinnhold er i kontinuerlig, radikal endring i en global konkurranse.

Tilstedeværelse på sosiale medier, skifte fra lineær publisering til strømming, og målgruppenes endrede vaner og forventninger til hvordan de konsumerer informasjon og innhold på, gjør at NRK må være enda tydeligere som merkevare og fremstå som oppdatert og enhetlig.

Dette gjelder i alle situasjoner og på alle flater de møter publikum, i dag og fremover i tid.  

Med dette som bakteppe satte NRK i gang en viktig og imponerende fornying av profilen sin. Målet var å fremstå som en tydelig og visuelt attraktiv merkevare.

Universell utforming og inkluderende design måtte være grunnstammen for å sikre at alle i samfunnet skal kunne se, høre, finne og bruke NRKs innhold tilpasset sitt bruk og behov.  

NRK trengte en grafisk profil som var både helhetlig nok til å stå seg som en gjenkjennelig identitetsmarkør, og variert nok til å romme alt de skal levere på.

En profil som ville gi de ansatte en bedre verktøykasse og et bedre system for bedre løsninger og ressursforvaltning på tvers av organisasjonen og hos samarbeidspartnere.  

Nærbilde av en dame som holder en NRK-jazz totebag med lilla logo.
NRKs logo er til stede på flere flater, både digitale og analoge. Målet med fornyelsen av profilen var å fremstå som en tydelig og visuelt attraktiv merkevare, uansett hvor man ser den.
Foto: NRK
Appen NRK Radio sin forside som viser bilder av ulike podcaster.
Foto: NRK

NRKs sjel ligger i møtepunktet mellom NRK selv og et publikum som rommer alle. Vi i juryen er svært begeistret over at NRK har laget innovative og spennende verktøy som gjør at de kan tilpasse designprofilen til hver enkelt målgruppe.

Lena Tønseth

Kategorileder Grafisk design

Tilnærming: Spiller på alle strengene i organisasjonen  

Det er viktig for NRK å ha en tydelig og visuell identitet – for demokratiet. Universell utforming er viktig på vegne av alle stemmene i samfunnet og dette setter høye krav til faglig kvalitet på alle virkemidler.

Det setter også krav til en inkluderende designprosess som sikrer at tilhørighet og et mangfold av behov og perspektiver blir ivaretatt.  

Medarbeidere fra et bredt spekter av fag i NRK – design, scenografi, innhold, marked, teknologi, tilgjengelighet og lyd – i tillegg til representanter fra NRKs samarbeidspartnere og designbyråene var involvert i å formulere det som skulle bli NRKs designfilosofi.

Denne brede involveringen i arbeidet med selve grunnlaget for designprosessen er nyskapende for mediebransjen. Designfilosofien er dermed blitt «allemannseie» i organisasjonen. Det var også en viktig suksessfaktor for den endelige løsningen, og for at den nye grafiske verktøykassen skulle bli en ressurs som alle hadde eierskap til og ville ta i bruk.

Det er en kompleks oppgave å komme frem til den optimale merkevarearkitekturen for NRK på tvers av alle kanaler, tjenester, sjangere, undermerker, plattformer og applikasjoner. Hvert område og kategori i NRKs medieunivers har egne brukerbehov.

Felles er å tydeliggjøre NRK som overordnet merkevare og avsender og å gjøre brukeropplevelsen så god og intuitiv som mulig. Brukerinnsikt og involvering er helt nødvendig og NRK gjør dette jevnlig gjennom profil- og merkevareundersøkelser, brukertall og kvantitative brukerundersøkelser.

I tillegg legges det vekt på kvalitative og fordypende innsiktssamtaler for å avdekke utfordringer og bedre løsninger, uansett alder, språk, digital kompetanse og ulike funksjonsnedsettelser.  

Publikum må oppfatte NRKs visuelle identitet som oppdatert og tilpasset de plattformene NRK er på, både egne og tredjeparts. Publikum må oppleve at det er tydelig hvilket innhold NRK leverer og at de finner lett og sømløst frem.  

En Macbook Pro skjerm som viser fonten NRK Sans Variable uten og med kursiv.
Fontstudioet Typotheque hjalp til med å utvikle NRK Sans. Studioet jobber frem fonter som gir god lesbarhet for alle, basert på forskning og suksesskriterier. Ved å legge ressurser i å skape en helt ny og lettlest font, har NRK gått milevis utover minstekravene for å innfri sitt samfunnsansvar.
Foto: NRK
iPad med forsiden til serien Makta. Øverst på skjermen vises menylinjen med NRK-logo til venstre.
Det er viktig for NRK å ha en tydelig og visuell identitet – for demokratiet.
Foto: NRK

Resultat: Et empatisk design blir førende 

NRK hadde med seg tre sentrale verdier gjennom hele prosessen med utviklingen av en ny grafisk profil: distinkt, levende og empatisk. Dette skulle vise seg å være selve grunnpilaren for designfilosofien og har lagt føringer for universell utforming som dna-et i hele designutviklingen. 

Møtepunktet mellom NRK ogpublikum er sjelen i organisasjonen. Hovedmåleti den nye designstrategien er et NRK som samler og engasjerer alle sombori Norge​, eksemplifisert gjennom blant annetsommerbussenogblime-dansen der NRK er tett folk, NRKsom svarerpublikum nrk.no, nyhets-, sports- og underholdningseventer og gjennom alle NRKs øvrige produkter og tjenester.  

Resultatet er en strategi som er tatt ut i selve designkonseptet. Utgangspunktet er NRK-logoen som er den sterkeste identitetsmarkøren i den nye profilen. 

Nærbilde av brystet til en jente i turkis t-skjorte med hvit NRK Super logo på.
Grensesnittet tilpasser seg alder, gjennom hvor rund eller firkanta formene skal være, tekstmengde og fargekontraster, her vist gjennom logobruk knyttet til NRK Super.
Foto: NRK

Grunnformene i logoen er bærebjelkene i formspråket. De kan skifte farge og overraske og åpner for et fleksibelt og levende uttrykk som er lett å ta ut i animasjon, interaksjon og lyout.

Fra å være en statisk logo, gir konseptet også rom for mye lekenhet. Formene og animasjonene er brukt til å støtte innholdet, historien eller til å sikre god lesbarhet. 

Innholdet fra NRK er selfølgelig viktigst, og designet skal gjøre det tilgjengelig for en stor bredde av mennesker. Det er stor fleksibilitet hvor uttrykket kan tilpasses innhold og kontekst, aldersgruppe og tema.

Grensesnittet tilpasser seg også alder, gjennom hvor rund eller firkanta formene skal være, tekstmengde og fargekonstrater. Dette gir spennende muligheter for individuell tilpasning til ulike brukerbehov på tilgjengelighetssiden i tiden som kommer. 

Her er det mange elementer hvor overordnede verdier for inkludering og empati utfolder seg.

Verdiene blir kanskje uttrykt aller best i den nye fonten: NRK Sans. Målet var å lage en font som kunne brukes uansett kontekst, og som var forenlig med både bedre og universell brukeropplevelse og navigasjon, samtidig som den sto i stil med identiteten deres.  

Fontstudioet Typotheque hjalp til med å utvikle NRK Sans. Studioet jobber frem fonter som gir god lesbarhet for alle, basert på forskning og suksesskriterier.

Ved å legge ressurser i å skape en helt ny og lettlest font, har NRK gått milevis utover minstekravene for å innfri sitt samfunnsansvar. Det sparer de også på i forhold til kostnader ved tidligere lisensavtaler.  

I tillegg til selve fonten er plassering, grid og (validert) farge avgjørende for lesbarhet og enkel navigasjon i informasjon og innhold for brukere.

NRK har utviklet et grid-system, et fargeprogram og et merkesystem for programmer, kanaler, plattformer, tjenester som virker sammen og skaper en ryddig helhet der det er enkelt for bruker å orientere seg og velge. Global standardisering av designelementer gir enklere kvalitetskontroll og dermed bedre opplevelse for brukerne. 

Hender som holder en iPad med hvit, strukket NRK-logo på mellomblå bakgrunn.
– Konseptet gir oss et unikt særpreg som dyrker særpreget i NRK-formene, forteller NRK.
Foto: NRK
Fargekart over NRKs grafiske profil. Tre blånyanser øverst og en større variasjon under fra grønt og gult til rødt og lilla.
Fargeprofilen gir mange muligheter og fanger bredden av NRKs kanaler og målgrupper.
Foto: NRK

En helhetlig verktøykasse 

Et enormt medvirknings- og designarbeid siden 2017 har gitt gevinst. En gevinst som kommer i form av en proppfull verktøykasse med grafiske elementer  – tilpasningsdyktige og varierte for ethvert behov.   

NRK-logoen, selve moderskipet, har beholdt sin ikoniske form. Men den har fått  nytt liv gjennom animasjonsserier som har gitt den et lekent bevegelsesspråk. Logoen har blitt levende. Lyden av NRK har også kommet til. Den består av tre gjenkjennbare toner, som de tre bokstavene: N-R-K. Lyden de har skapt, fungerer på tvers av medier og tjenester og er med på å styrke merkevaren.  

NRK har også gjort en solid jobb med å sikre at alle verktøyene skal fungere like godt på tvers av alt de lager. Den grafiske profilen er empatisk utformet for å tilfredsstille behovene og den autentiske stilen til alt fra NRK Super til NRK Radio, podcaster og nyhetstjenestene.  NRKs brukere, hele Norges innbyggere, er ivaretatt og inkludert i det grafiske uttrykket. 

Levedyktig og fremtidssikker 

De ansatte i NRK har fått et helhetlig designsystem og en felles verktøykasse som øker produktiviteten og kreativiteten på tvers. Verktøykassa har gjort det lett for designerne å vedlikeholde, videreutvikle og tilpasse det grafiske uttrykket til hver situasjon og produksjon. Det fører til slutt til at brukerne, NRKs lyttere og seere, får et tilpasset uttrykk tilpasset hver målgruppe. Det grafiske designet følger deg livet gjennom, med egne tilpasninger for barn, ungdom, voksne og eldre.  

Og at den grafiske profilen er lett å videreutvikle, gir NRK en langsiktighet som gjør at det nye, tidsaktuelle uttrykket også er fremtidssikkert. 

NRK brevpapir, konvolutt, penn og visittkort mot lys blå bakgrunn. Logo på papiret er i mellomblå.
NRK har også gjort en solid jobb med å sikre at alle verktøyene skal fungere like godt på tvers av alt de lager – digitalt og analogt.
Foto: NRK

Gevinst: Involverte organisasjonen og lot ideer modnes 

Implementeringen av NRKs nye grafiske profil og verktøykasse hadde ikke gått like sømløst om NRK ikke hadde inkludert interne og eksterne brukere fra start. Gjennom det inkluderende samarbeidet har både interne og eksterne brukere fått et eierskap til den nye profilen – fordi de selv har vært med på å utvikle den. 

Og ved å involvere reelle brukere med ulike funksjonsvariasjoner fra start har NRK fått viktig empirisk bevis og retning for prosjektet som gjør det levedyktig i lang tid fremover. 

De involverte toppledelsen i hele reisen – fra behov og idé til prosess og endelig resultat – slik at prosjektet fikk modne over tid og fikk nødvendige forankring. Det må til for å kunne gjøre så drastiske endringer i noe så folkekjært og historisk urokkelig som NRK.  

Raskere onboarding og samarbeid på tvers av disipliner i organisasjonen er også en viktig gevinst. Felles kilde og verktøykasse sikrer effektivitet og raskere interaksjoner i bruk. 

Den nye grafiske profilen bidrar også til bedre skalérbarhet i visuelle virkemidler på tvers av innholdsnivåer og også reduserte kostnader over tid.  

Slike store prosjekter krever tålmodighet og stamina. Å få kontinuerlige tilbakemeldinger fra interesseorganisasjoner, samarbeidspartnere og interne og eksterne brukere har derfor vært helt essensielt for å komme i mål. 

NRK kom i mål og vel så det: De har brutt barrierer og står som en inspirasjon for alle som jobber med å utvikle grafisk design og visuelle virkemidler som både inkluderer og begeistrer. NRK leder an og inspirerer mange gjennom en helhetlig og universell opplevelse, overalt.

Med empati skrevet inn i designfilosofien og dermed en del av dna’et for all designutvikling, viser NRK at de tar sitt samfunnsansvar på alvor i praksis.  

Personer involvert i prosjektet

Hovedoppdragsgiver:
NRK Cecilie Lyng, profilsjef

NRKs team
Hilde Jørgenvåg, strategisk rådgiver
Åsmund Matzow, strategisk rådgiver
Marianne Aas Engebakken, senior designer
Marve Svenningsen, digitaldesigner
Håvard Gjelseth, design lead
NRK TV Jørn Veberg, motion designer
Marius Lübbe, motiondesigner
Dag Stian Mykjåland, motiondesigner
Andreas Sørby, lyddesigner
Vidar Brennodden, profilsjef lyd
Stefan Ogden, digitaldesigner
Skjalg Schrødter Teig, utvikler
Ole Christer Asakainen Selvig, utvikler
Melinda Furulund, konseptutvikler
Øyvind Pettersen, seniordesigner
Ellen Baumann, seniordesigner
Johan Sæther, seniordesigner
Andreas Quenild, konseptutvikler
Guro Lindahl Flåten, digitaldesigner
Liselotte Heuer Kind, digitaldesigner
Martin Berglund, utvikler
Ida Håkonsson, digitaldesigner
Susanne Flender, senior designer
Ingrid Reime, digital designer
Stian Veum Møllersen, utvikler
Vidar Kvien, utvikler
Renate Rognan, illustratør
Veronica Falsen Hiis, senior designer
Trond Olav Erga, scenograf
Kirsten Weltzin, scenograf
Ingeborg Jensen, konseptutvikler
Ole-Birger Neergård, konseptutvikler
Sara Svennevig, konseptutvikler
Anja Oppen, konseptutvikler
Henrik Mattson, digitaldesigner
Ole Marius Rygh, digitaldesigner
Charlotte Amdahl Midthun, digitaldesigner
Simen Myklebust, digitaldesigner
Tony Jøsendal, tidligere design lead NRK TV
Kristoffer Lium, digital tilgjengelighetsekspert 

ANTI:
Kristin Grimstad, rådgiver
Erik Johan Worsøe Eriksen, designer og strategisk rådgiver
Behnam Farazollahi, strategisk rådgiver
Jennie Andersson Klemetsdal, prosjektleder
Janicke Sæther, prosjektleder
Benedicte Bølling, prosjektleder
Mats Ottdal, kreativ leder
Kristoffer Eidsnes, grafisk design
Simen Røyseland, grafisk design
Aleksander Rønning, motion design

Andre samarbeidspartnere
Typotheque:
Peter Bilak Nikola Djurek

Heydays:

Felix Skaara, designer
Simon Gustavson, designer
Henrik Fjeldberg, design lead

Zelig Sound

Red Bee

Juryens begrunnelse

Kan man modernisere noe så folkekjært som NRK?

Absolutt! NRK har fornyet profilen sin uten å miste det ikoniske uttrykket vi forbinder med dem.

NRKs sjel ligger i møtepunktet mellom NRK selv og et publikum som rommer alle. Vi i juryen er svært begeistret over at NRK har laget innovative og spennende verktøy som gjør at de kan tilpasse designprofilen til hver enkelt målgruppe. 

Verktøykassen er fylt til randen av lekne og fleksible uttrykk i form, farger, animasjoner og lyd. Og den grafiske profilen har vært gjennom en sterk, levende og dypt empatisk designprosess.

Juryen er spesielt opprømt over at NRK har lagt mye tid og ressurser i å forske frem nye lettleste fonter. De har hatt universell utforming i ryggmargen gjennom hele designprosessen. 

Ny visuell idenitet for NRK vinner Innovasjonsprisen for inkluderende design 2023 i kategorien Grafisk design for å ha skyhøye ambisjoner – og for å ha innfridd dem på mesterlig og innovativt vis. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.