Inkluderende design i praksis: Student-prosjekter som viser vei

Velkommen til frokostseminar hvor du blir kjent med fire studentprosjekter som handler om mangfold, likestilling og inkludering. Ved hjelp av design viser de verdifull innsikt og retning for nye måter å jobbe på som kan skape positive ringvirkninger for næringslivet og samfunnet. Prosjektene representerer både masteroppgaver fra AHO og bacheloroppgaver fra OsloMet og Høyskolen Kristiania.

Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Arrangementet strømmes

Dato
6. juni 2024
Tid
Kl. 9.00 - 11.00
Pris
Gratis

Dette frokostseminaret er det femte i en serie av seks hvor vi løfter frem vinnere av Innovasjonsprisen for inkluderende design.  

6. juni hører vi Eila Rishovd og Elizabeth Bjelke Stein presentere «Kysten er klar», en masteroppgave i design fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) med fokus på mangfold og likestilling kystfisket. Prosjektet vant kategorien unge talenter side om side med startups og etablerte virksomheter og kommuner.

Du vil bli kjent med ytterligere tre spesielle studentprosjekter som viser hvordan design kan bidra til en bedre skolehverdag for elever med nedsatt hørsel, skape forståelse for hvordan det er å leve med ADHD og klær som fremmer både personlighet og pleie.  

Vi avslutter med en spørsmålsrunde blant publikum. 

Tekstet opptak av foredragene publiseres her i etterkant av seminaret. 

Her kan du lese mer om Innovasjonsprisen for inkluderende design og årets vinnere >> 

Arrangementet er i samarbeid med IxDA
 

Kysten er klar – mangfold og likestilling i kystfisket 

«Kysten er klar» er et masterprosjekt i tjenestedesign med en strategisk og feministisk tilnærming. Prosjektet har som mål å vise hvordan designmetodikk kan bidra til å tilrettelegge for en mer likestilt og mangfoldig kultur blant kystfiskere. Med oppgaven ønsket studentene Eila Regine Evensen Rishovd og Elizabeth Bjelke Stein ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo å besvare to spørsmål: hvordan øke mangfoldet på tvers av kjønn, alder og erfaring i fiskerinæringen og hvordan endre negative holdninger, og dermed kultur, som fører til at underrepresenterte grupper slutter.  

Løsningen som Rishovd og Stein presenterer, har blitt veldig godt mottatt, blant annet av Norges fiskarlag. Masterstudentenes valg om å angripe problemene ved bruk av tjenestedesign, har åpnet mange øyne i næringen for denne metoden. Studentene har også gjort mange aktører i fiskerinæringen bevisste på hvilke underliggende problemer som finnes i bransjen. Og ved å design tjenester for de underrepresenterte, har de skissert opp løsninger som gavner alle fiskere.  

De har lykkes med konseptet ved å spille på tjenester som allerede finnes, for så å ramme tjenestene inn i et helhetlig og universelt utformet design som er kjent og tilgjengelig for de aller fleste. Slik løfter de dermed fram flere grupper.  

Foredrag ved Eila Regine Evensen Rishovd,  designer i Halogen og Elizabeth Bjelke Stein, student ved Luftkrigsskolen. Kysten er klar er deres masteroppgave i design fra AHO.  
 
Se film og les mer om Kysten er klar – mangfold og likestilling i kystfisket >> 

Lydstyrke – lar barna bli hørt 

Elever med nedsatt hørsel, men som ikke er tegnspråkbrukere, faller i dag mellom to stoler i skolen. Skolene har tekniske hjelpemidler, men mangler ofte kunnskap om hvordan hverdagen for hørselshemmede faktisk er.  

Med Lydstyrke setter masteroppgaven fokus på å ivareta og styrke barns og funksjonshemmedes rettigheter i både skolen og samfunnet. Oppgaven løfter frem verdien ved å både designe for og med de som skal bruke nye tjenester og produkter. Slik blir både prosessen og resultatet mer inkluderende, respektfullt og hensiktsfull. 

Foredrag ved Tina Mee Johnsen, tjenestedesigner i Telenor og Kristin Marie Brudeseth, UX-designer i Kantega. Lydstyrke er deres masteroppgave i design ved AHO.   

Se hederlig omtale Lydstyrke – lar barna bli hørt >> 

ADADHD skaper forståelse for et liv med ADHD 

Er det mulig å forklare hvordan det er å leve med ADHD? Bacheloroppgaven ADADHD er en ny inngang for oss som vil forstå mer: en visuell guide som skildrer en hverdag med ADHD. 

 Det kan være vanskelig å snakke om egen eller andres psykiske helse. Det kan oppleves personlig, komplisert og uhåndterlig, og det er ikke alltid lett å finne de riktige ordene. Det enkleste er ofte å la være å si noe. Derfor er det nok mange som sitter inne med mye de ikke får delt. Dette ville Cassandra Taraldset gjøre noe med. I sin bacheloroppgave i grafisk design ved Westerdals så hun nærmere på hvordan typografiske og visuelle virkemidler kunne fremme diskusjoner om ADHD. 

Inngangen ble ADADHD – A designer's attention deficit hyperactivity disorder: en visuell guide som beskriver hverdagen med ADHD.   

Foredrag ved Cassandra Taraldseth, UX designer i Sparebank1 Utvikling. ADADHD - A designer's attention deficit hyperactivity disorder er hennes bacheloroppgave fra Westerdahls ved Høyskolen Kristiania.  

Se hederlig omtale ADADHD – skaper forståelse for et liv med ADHD >>

EVA – plagg som fremmer personlighet og pleie 

Praktiske hensyn kommer gjerne før de estetiske for klesplaggene til beboere i helseinstitusjoner. Klærne skal først og fremst gjøre det enkelt å gi og motta pleie. Men joggebuksa og jersey-genseren er ikke det eneste alternativet. EVA er kleskolleksjonen som forener effektiv pleie, personlighet og stil. 
 
Foredrag ved Ingri Anne Juli Brinch, masterstudent i mote og samfunn ved Oslo Met

EVA er hennes bacheloroppgave i mote og produksjon fra OsloMet. 

Se hederlig omtale EVA – plagg som fremmer personlighet og pleie >> 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.