Inkluderende arkitektur i praksis: Carpe Diem demenslandsby

Carpe Diem har overgått alle forventninger til hva et helsebygg kan være. Det har de gjort ved å rette seg etter helt grunnleggende menneskelige verdier. Både inne- og utearealene er som beboerne: mangfoldige og individuelle.

Dekorativt
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Arrangementet strømmes

Dato
10. april 2024
Tid
Kl. 9.00 - 11.00
Pris
Gratis

Dette frokostseminaret er den første i en serie av seks hvor vi løfter frem vinnere av Innovasjonsprisen for inkluderende design.

Hør Bærum kommune, Nordic Office of Architecture og Bjørbekk & Lindheim presentere Carpe Diem demenslandsby – hovedvinner av Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien arkitektur og landskapsarkitektur. Seminaret har som formål å spre inspirasjon og læring til andre fagutøvere, virksomheter og sektorer.

Foredrag blir ved Johannes Eggen, arkitekt MNAL og senior partner i Nordic Office of Architecture og Line Løvstad Nordby, landskapsarkitekt MNLA og daglig leder i Bjørbekk & Lindheim. Vi avslutter med spørsmål fra publikum og panelsamtale. Tekstet opptak av foredragene publiseres her i etterkant av seminaret.

Arrangementet er i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund, Norske landskapsarkitekters forening

Her kan du lese mer om Innovasjonsprisen for inkluderende design og alle årets vinnere >>

 

Carpe Diem demenslandsby sett ovenfra.
Carpe Diem har overgått alle forventninger til hva et helsehus kan være. Det har de gjort ved å rette seg etter grunnleggende menneskelige verdier. Både inne- og utearealene er som beboerne: mangfoldige og individuelle.
Foto: Knut Ramstad

Carpe Diem demenslandsby – fra institusjon til hjemlig hageby

Ved å tenke nytt og alltid med de menneskelige verdiene i bunn, har Carpe Diem blitt en nyskapende demenslandsby, sosial arena og et samspill mellom bygg og landskap. 

Det prisverdige og uovertrufne ved Carpe Diem handler om empati og verdighet for alle gjennom omgivelser som møter folk på individnivå, og som ivaretar grunnleggende menneskelige behov. Det er et flott prosjekt om universell utforming for hele mennesket.  

Arkitektur og landskapsarkitektur spiller på lag og universell utforming har vært et verdisett i bunn helt fra starten av. Resultatet er en helhetlig arkitektur både ute og inne med et mangfold av opplevelseskvalitet, helt uten spesialløsninger. 

Bærum kommune berømmes av arkitektene for tett samarbeid på tvers, sin sterke fagkompetanse på demens og en eksperimentende tilnærming til nye løsninger for denne målgruppen. Her har tradisjonelle normer for løsninger for mennesker med demens blitt utfordret på flere områder, med stor suksess.  

Se film og les mer om Carpe Diem demenslandsby >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.