Digitalt frokostmøte: Verktøy for bedre folkehelse i kommunen

På dette frokostmøtet får du vite mer om hvordan innsikt i folks hverdagsvalg kan bidra til mer fysisk aktivitet og sosiale møter i nærmiljøet. Du vil også bli introdusert til prosjektet «Hverdagsreisen», der DOGA og Sunne kommuner samarbeider for å øke folkehelseeffekten av det som bygges.

Arkitektur og folkehelse: Hverdagsreisen
Foto: Viktor Sakshaug
Hvor

Arrangementet strømmes.

Dato
14. februar 2024
Tid
Kl. 9.00 - 10.30

De aller fleste av oss beveger oss for lite, og mange sliter med ensomhet og de helseproblemene som følger av det. Både bevegelse og møteplasser henger tett sammen med de bygde omgivelsene våre. Men hvordan bygger vi for bedre folkehelse? Det får du høre mer om på dette frokostmøtet. 

Program

Kl. 09.00: Velkommen v/DOGA og Sunne kommuner

Folkehelse og bygde omgivelser – en introduksjon

Designdrevne innovasjonsprosesser – hva er det?

Kl. 09.20: Hverdagsreisen DIY – presentasjon av verktøyet

Kl. 09.40: Et eksempel – Hverdagsreisen i Lillestrøm kommune

Kl. 10.00: Presentasjon av Hverdagsreisen-tilbudet v/DOGA

Spørsmål og svar

Se opptak av frokostmøtet her (Youtube) >>

Om Hverdagsreisen

Etter arrangementet åpnes søknaden for å delta på Hverdagsreisen-prosjektet 2024. 

  • Interesserte kommuner må søke om deltakelse innen 15. april.
  • Søknaden skal inneholde et konkret område/en utfordring/en befolkningsgruppe kommunen trenger å vite mer om.
  • DOGA og Sunne kommuner velger ut maks 10 deltakerkommuner, basert på søknad og konkrete utfordringer, og arrangerer samlinger for kommunene underveis.
  • DOGA vil hjelpe deltakerkommunene å finne riktig designteam og bistå i den faglige gjennomføringen, men kommunen må selv dekke kostnadene ved prosessen.
  • Innsiktsprosessen tar ca. 3 måneder. Målet er å komme fram til fysiske tiltak som kan testes på stedet, for å påvirke hva folk faktisk gjør.

Les mer om Hverdagsreisen og søk her >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.