Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Grønn, tegnet illustrasjon av bærekraftige aktiviteter som sykling, trilling av barnevogn,
Foto: Viktor Sakshaug

Les mer om Gnist kompetanse

– Vi har fått inn 23 søknader til årets Gnist-program, og gleder oss stort til interessante og tøffe diskusjoner i utvalgsteamet de kommende ukene, sier prosjektleder for Gnist-programmet, Ingeborg Apall-Olsen.

Åpent for alle kommuner

Nytt av året er at alle norske kommuner har kunnet søke. De foregående årene har programmet vært forbeholdt distriktskommuner. I år har det også kommet flere søknader fra små- og mellomstore byer.

Teamet som vurderer de potensielle Gnist-kommunene består av representanter fra DOGA og fylkeskommunene. I alt skal de velge ut ti kommuner som går videre til neste fase av utvelgelsesprosessen. Gnist-prosessen er tilrettelagt slik at kandidatene som til slutt blir Gnist-kommuner, er godt forberedt på hva de skal gjennom.

Sortland kommune
Sortland var en av fjorårets Gnist-kommuner.
Foto: Håvard A. K. Johansen

Kort om Gnist

  • Gnist-programmet er DOGAs satsning for mer bærekraftige lokalsamfunn.
  • Gnist-programmet inviterer kommuner til delta i en innovasjonsprosess. Denne prosessen tar utgangspunkt i lokale utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling.
  • Kommunene kobles sammen med innovasjonsmiljøer som jobber med utgangspunkt i designmetodikk, og som har arkitekturkompetanse og annen relevant kunnskap.
  • Gjennom prosessen får lokalsamfunnene som deltar nye verktøy og metoder for å utvikle bærekraftige løsninger på utfordringene sine.

Alt om Gnist-programmet

Tidsplan

  • 21. april:

Kommuner som har søkt Gnist får beskjed om de har kommet med videre til neste fase av utvelgelsesprosessen.

– Vi ber alle som har sendt inn søknad holde av tid i kalenderen 8.-9. mai, slik at dere kan delta på oppstartsamling i Oslo dersom dere velges ut, sier Ingeborg Apall-Olsen.

  •  8.-9. mai:

Ti utvalgte kommuner deltar på en oppstartsamling på DOGA i Oslo. Der vil de få faglig påfyll og ny innsikt.

På samlingen skal kommunene jobbe med metodikk, bevisstgjøring og bearbeiding av utfordringene sine. Kommunene reviderer søknaden sin, og sender den inn på nytt.

En bredt sammensatt fagjury velger ut de fem kommunene som skal delta i Gnist-programmet i 2023/24.

  • Begynnelsen av juni:

DOGA annonserer de fem offisielle Gnist-kommunene.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.