Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

– Med Medvirkningssirkuset ville vi sette medvirkning på dagsordenen, og starte en prosess med å bygge en bedre medvirkningskultur i utviklingen av byer og lokalsamfunn. Og det ble akkurat så mangfoldig og inspirerende som vi i programkomiteen håpet på, sier Hilde Bøkestad, DOGAs prosjektleder for arrangementet.

Her kan du se mer om programmet for Medvirkningssirkuset og se opptak fra konferansens fellessesjoner som senere også vil bli lagt ut i tekstede versjoner.

Programkomiteen har bestått av representanter fra samarbeidsaktørene SITRAP/NMBU, SMARTBYENE/KS, PLOGEN-nettverk for sosial bærekraft i arkitektur, by- og stedsutvikling og DOGA. Konferansier for dagen var Gunnar Ridderström fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Medvirkning er grunnleggende i et demokrati

Innledningsvis ga statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), som selv har erfaring som ordfører fra en liten kommune i nord, et bakteppe for konferansen ved å vise til medvirkning som noe grunnleggende i et demokrati som skaper tillit og handlekraft. 

Mange mennesker i et rom sitter og ser på en skjerm. En kvinne står med en mikrofon og snakker, mens to andre kvinner står ved siden av henne.
De fire parallellsesjonene hadde innledere med ulike perspektiver på medvirkning. Flere hadde meldt interesse for å bidra på forhånd, noe som gjorde arrangementet til en medvirkningsarena i seg selv.
Foto: Matti Lucie Arentz/DOGA

– Vi må våge å ta i bruk ny teknologi!

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Bernt Hagtvet, var inne på forskjellen mellom medvirkning og sivil ulydighet, og satte dette inn i et metaperspektiv. Teknologiekspert Silvija Seres, var opptatt av at vi må våge å ta i bruk ny teknologi. Og Christer Gulbrandsen, direktør for medborgerskap i Asker kommune, snakket om hvordan systemer iscenesetter maktforhold og gjør samskaping vanskelig.

På scenen stod også Glenn Sæstad, designer fra Lokalt Byrå. Han belyste hvordan systematisk innbyggerinvolvering i designprosesser kan bidra til at vi lykkes bedre med omstilling og innovasjon.

Åtte kvinner sitter utendørs i en pause fra en konferanse. Noen spiser, noen ser på mobilen og noen prater sammen. De er omgitt av grønne trær og busker.
Medvirkning berører mange sider av samfunnsutviklingen, og er forankret i lovverket. Men fordi medvirkning ofte blir gjennomført som avgrensede aktiviteter i enkeltprosjekter, klarer vi ikke å nyttiggjøre oss den innsikten som medvirkningen gir.
Foto: Matti Lucie Arentz

Bygge en bedre medvirkningskultur

Hilde Bøkestad takker alle som var med på å ta medvirkning ett sted videre i riktig retning gjennom å delta og bidra inn i Medvirkningssirkuset.

– For å bygge en bedre medvirkningskultur kreves en bred og samlet innsats. Dette var en bra start på det som i alle fall vi på DOGA ønsker å bygge opp om i et langsiktig arbeid for å styrke sosial bærekraft i prosesser der arkitektur- og designfagene spiller en viktig rolle, sier Hilde Bøkestad.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.