Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Gjenåpning av et nedlagt bakeri i handelsgata i Vardø, kunst som katalysator for økt handel i Haugesund, kunst og teknologi i offentlig uterom i Tromsø og en treinstallasjon som skal bidra til nye fremtidsdrømmer om Lærdal sentrum. Dette er noen av prosjektene som har fått støtte fra KOROs KOM-ordning (Kunst i kommunale og fylkeskommunale anlegg).

Ifølge Truls Ramberg, kurator ved KORO og ansvarlig for ordningen, er det ikke lenger nødvendigvis kontroversielt å snakke om kunst som virkemiddel.

– Tradisjonelt har kunst i offentlige rom handlet om utsmykking av store bygg. Mange av dagens kunstnere er opptatt av sted og involvering, samtidig som det offentlige i stor grad fokuserer på inkluderende og gode byer. Tiden er definitivt moden for å tenke kunst og byutvikling i sammenheng, forklarer Ramberg.

 

Kvinne maler bilde på vegg
Lærdal kommune vil samarbeide med kunstnere for å utvikle stedet og gjøre det levende og attraktivt både for beboere og besøkende. Bildet viser kunstneren Ingeborg Andersskog på en tegneperformance i Lærdal sommeren 2016. Foto: Tone Boska
Foto: Tone Boska

Tre og fremtidsdrømmer i Lærdal

Lærdal har valgt å satse på kunst for å skape nytt liv i de gamle, vakre trebygningene som stedet er kjent for.

– Pengene fra KORO skal brukes til å utvikle ideer om hvordan tre som materiale kan brukes på nye måter når vi skal oppgradere og utvikle torg og møteplass i det historiske trehusmiljøet i Gamle Lærdalsøyri. Målet er å øke den lokale kunnskapen om tre som materiale, og samtidig skape nye ideer og fremtidsdrømmer blant innbyggere og lokale aktører, forteller Tone Boska.

Boska er prosjektleder for Lærdal i DOGA-prosjektet Levende lokaler.

Sammen med Lærdal er Tromsø og Arendal pilotkommuner i Levende lokaler-prosjektet, mens Haugesund er med i det utvidede nettverket. KORO er representert i prosjektets referansegruppe, sammen med en rekke andre aktører.

Byutvikling og kunst

DOGAS direktør Trude Gomnæs Uglestad har lang fartstid bak seg i kunstbransjen, og er opptatt av overføringsverdien mellom byutvikling og kunst.

– KOROs satsing på kunst i byutvikling kan gagne innbyggere så vel som næringsliv, kommuner og kunstnerne selv. Jeg synes det er flott at Levende lokaler-kommunene våre benytter seg av kunst som et virkemiddel i sitt arbeid med sentrumsutvikling, slår hun fast.

16. og 17. februar arrangerer KORO konferansen Offentlig kunst og byutvikling i Tromsø. Her skal en lang rekke prosjekter fra inn- og utland vises frem i en byutviklingskontekst. Konferansen fører sammen oppdragsgivere, byutviklere, kulturplanleggere og andre sentrale aktører innen kunst i offentlige rom. Målet er å bidra til økt forståelse og et bedre grunnlag for å benytte kunst som et virkemiddel i byutvikling.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: