Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Levende lokaler

Norske byer og tettsteder er i endring. Detaljhandelen flytter over i kjøpesentre, offentlige virksomheter flytter ut av sentrum og kontorbygg settes opp i klynger. Resultatet er tomme lokaler og sentrumsdød. Hva må til for å skape liv i en gate? Hvordan kan et tomt lokale gjøres om til en attraktiv butikk, en sosial møteplass eller et kontorfellesskap? Hva slags innhold blir viktig i fremtidens sentrumsområder, og hvordan kan vi utforske dette nærmere?

Prosjektets mål: Liv i sentrum

Prosjektets overordnede mål er at sentrumsområder fylles med liv. Mer konkret skal prosjektet resultere i verktøy og metoder for hvordan norske kommuner kan aktivere tomme lokaler som del av en helhetlig sentrumssatsning. Dette skal vi oppnå gjennom:

  • lokale prosjekter i tre pilotkommuner
  • en nasjonal referansegruppe med fagpersoner
  • et nettverk av norske kommuner og aktører
  • kunnskapsinnhenting og følgeforskning
  • formidling og diskusjon underveis.

Tre pilotkommuner

Blant 25 søkere er Arendal, Lærdal og Tromsø valgt som pilotkommuner. Kommunene skal jobbe strategisk med å aktivere tomme lokaler i sentrum fra april 2016 til april 2018. Dette skal de gjøre gjennom

  • Sette temaet på den lokale dagsorden
  • Være en støttespiller og rådgiver for innbyggere og aktører som sitter på, eller har behov for, tomme lokaler
  • Igangsette aktiviteter i tomme lokaler
  • Undersøke hvordan dagens regelverk og byråkratiske prosesser støtter eller hindrer mer aktivitet i tomme lokaler

DOGA vil bistå de tre pilotkommunene med rådgivning og kompetanseheving underveis.

Kunnskapsrapport og forskning

Eriksen Skajaa arkitekter har utarbeidet en kunnskapsrapport med systematisk oversikt over nasjonalt og internasjonalt arbeid med aktivering av tomme lokaler.

Følgeforskere fra NIBR vil følge Levende lokaler gjennom hele prosjektperioden og levere midtveisrapport april 2017 og en mer omfattende sluttrapport våren 2018.

Resultater

De samlede erfaringene og resultatene fra pilotkommunene vil resultere i en veileder og flere nasjonale formidlingstiltak.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: