Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Levende lokaler

– Mange kommuner og organisasjoner der ute er allerede i gang med spennende og nytenkende planer. Målet med DOGA-prosjektet Levende lokaler er å samle kunnskap fra allerede eksisterende prosjekter, samtidig som tre pilotkommuner eksperimenterer med forskjellige tiltak for å vitalisere sentrum, forteller DOGAs direktør for arkitektur, Tor Inge Hjemdal.

Sentrumsutviklingsprosjektet Levende lokaler startet 20. april 2016. Målet er å utvikle verktøy og metoder for aktivering av tomme lokaler i sentrumsområder. I tillegg til de tre pilotkommunene Tromsø, Arendal og Lærdal, følgeforskere fra NIBR og en faglig tung referansegruppe, er Levende lokaler-nettverket nå klart.

Mange kreative og ambisiøse kommuner og organisasjoner søkte om å bli en del av nettverket. Her er de som kom med:

 • Moss kommune
 • Harstad kommune
 • Hamar kommune
 • Skien kommune og Skien By
 • Oslo kommune v/ Områdeløft Tøyen og Kulturetaten
 • Ålesund kommune
 • Kristiansund kommune og Nordmøre Næringsforum
 • Gjøvik kommune
 • Vefsn kommune og Mosjøen og omegn næringsselskap
 • Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening
 • Ås kommune
 • Kristiansand kommune
 • Grimstad kommune
 • Bergen kommune
 • Haugesund kommune
 • Elverum kommune og ElverumRegionen Næringsutvikling
 • Kulturteknikk AS og TIND
 • Risør kommune og Risør By AS
 • Sosiologisk poliklinikk, Trondheim
 • Maverick, Oslo
 • Cubus arkitekter, Bergen
 • Levende Levanger
 • Rjukan Næringsutvikling AS
 • Farsund365

Fra taxibu til sykkelverksted i Hamar

Hamar kommune er blant kommunene som er med i nettverket. Næringssjef i Hamar kommune, Svein Frydenlund, sier han ønsker seg mer kunnskap om metoder og konsepter for aktivering av tomme lokaler.

– Hamar en by med god vekst og det totale handelstilbudet i regionen har økt betraktelig. Samtidig sliter vi med å fylle lokalene i sentrum med aktivitet, sier han.

Hamar har allerede opparbeidet seg verdifull erfaring med aktiviteter i flere tomme, sentrumsnære lokaler. Han trekker fram den vesle taxibua på stasjonsområdet som eksempel:

– Her har leietakeren åpnet et sykkelverksted. Verkstedet ligger vegg i vegg med sykkelparkeringen, og fungerer derfor som en god serviceenhet for togpassasjerene, sier han.

Stedskvalitet avgjørende i Kristiansund

I Kristiansund er det Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) som har søkt om deltakelse i nettverket. Iren Hope Rønhovde fra KNN forteller at byen er i inne i en spennende periode. Et langvarig arbeid med rullering av kommuneplanen for sentrum har avdekket behov for konkrete endringer.

– Handels- og opplevelsesbransjene ivrer etter å få gjøre mer i sentrum. Butikkene våre trenger gode naboer og gårdeierne trenger gode leietagere. Felles for oss alle er at vi trenger kunnskap og tiltak vi kan prøve ut lokalt, forklarer hun.

I Kristiansund er KNN i startfasen av et prosjekt som skal samkjøre gårdeiere i en del av sentrum.

– Vi ønsker å øke kompetansen på byutvikling og forsøke å se gårdeiers rolle i helheten. Dette gjør vi på oppdrag fra Kristiansund kommune som et delprosjekt i en større satsning på sentrum. Prosjektet vårt passer godt inn i Levende lokaler-nettverket, sier Hope Rønhovde til DOGA.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: