Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

– Vi må lage et bilde av en fremtid som vi har lyst på. Vi snakker så utrolig mye om hvilken fremtid vi ikke har lyst på, og den er vi på vei mot med sjumilssteg. Samtidig er det utrolig lett å begeistre folk. Krefter i mennesker som nysgjerrighet, attraksjon, endringsvilje har vi overhodet ikke gjort nok bruk av, sier Ingerid Helsing Almaas blant annet i podkasten Slik inspirerer Darwin en ny generasjon arkitekter, fra LØRN Academy.

Slik inspirerer Darwin en ny generasjon arkitekter

Arkitekter og andre konsulenter i byggenæringen er en del av det grønne skiftet, og denne kompetansen må brukes mer aktivt i planlegging og gjennomføring av bygg. Det er viktig at sirkularitet ikke blir enda et buzzord i et hav av buzzord, mener gjestene i denne episoden. Påstanden? Det finnes bedre tilnærminger til hvordan vi bygger, som kan gi bedre resultater både for næringen og folk flest – med sirkularitet og sosial bærekraft som rettesnor. Stikkordet er «regenerative bygg», og forklaringen er ikke så komplisert som du kanskje tror. Lytt til Jan Erik Rossow, daglig leder i arkitektfirmaet Vill Mer, i samtale med Ingerid Helsing Almaas og Silvija Seres.

Lytt til podkasten her (41 minutter) >>

Sirkulær arkitekturpraksis

Dagens tekniske standarder for det vi bygger ligger fortsatt langt bak der de skal være i forhold til nye bærekraftsmål. I denne episoden samtaler Silvija og medvert Ingerid Helsing Almaas med Tine Hegli, som er professor i bærekraft ved AHO. De tar blant annet for seg hva det faktisk krever å bygge bærekraftig, hva det betyr å «bruke hele dyret» for å oppnå bærekraft i arkitekturen, både i nybygg og i transformasjonsprosjekter.

Lytt til podkasten her (45 minutter) >>

Innovasjonsmuligheter i norsk trebyggeri

Hva er det virkelige potensialet i norsk trenæring? Pasi Aalto, som er senterleder for NTNU Wood, snakker i denne episoden med Ingerid Helsing Almaas og Silvija Seres om blant annet bærekraftige løsninger i trenæringen, om fremtidens og fortidens bygg, og effektene av potensielle fremtidsløsninger.

Lytt til podkasten her (49 minutter) >>

Kulturutvikling i boligbygging

Hvilken effekt har dagens boligprosjekter på de som bor i dem, og på samfunnet? Hva legger vi egentlig i begrepes sosial bærekraft? Siv Helene Stangeland, partner i Helen & Hard arkitekter, snakker i denne episoden med Ingerid Helsing Almaas og Silvija Seres om de prosessene som skal til for å skape gode boligområder, og nabolag som gir rom for at det kan bli god kultur blant beboerne.

Lytt til podkasten her (50 minutter) >>

Tidlig- og førfase, roller og ny praksis

Det kan være fort gjort å glemme at et byggeprosjekt ikke starter med den første spikeren, men lenge før det. Gerd Beate Vik fra Rambøll snakker i denne episoden med Ingerid Helsing Almaas og Silvija Seres om hvordan man med fokus på tidlig- og førfase kan planlegge og gjennomføre prosjekter på en bedre måte, og med bedre resultat. Du vil blant annet også lære om moderne prosjektledelse, hvordan dagens komplekse prosjekter kan håndteres og hvordan man løser de samarbeidsutfordringene som kan oppstå når man skal bygge.

Lytt til podkasten her (46 minutter) >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.