Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Arkitektur ut i verden

Programmet er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring og et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og DOGA. Målet er å svare på bransjens utfordringer og bidra til økt omsetning og konkurransekraft i utlandet.  

Bakgrunn

Undersøkelser viser at arkitekturbransjen hadde en samlet omsetning på 7 mrd. kroner i 2014, men under 1% av omsetningen var relatert til eksport. Om lag ¾ av arkitektbedriftene hadde en omsetning på under 5 mill. kroner i 2014, og kun fem bedrifter omsatte for mer enn 100 mill. kroner.

Det er en sterk og økende interesse for nordisk og norsk arkitektur. Bransjen har kunnskap og kompetanse som etterspørres internasjonalt. En rekke arkitekter deltar på den internasjonale arenaen gjennom utstillinger, internasjonale utmerkelser og i diskusjon og utvikling av faget.

A-lab, The Carve, Barcode, Oslo. Foto: Ivan Brodey
Installasjon av tre med 5 hvitkledde damer i ulike positurer
Haugen/Zohar arkitekter, installasjon i tre.

Hva er utfordringen?

Internasjonaliseringsfasen er en utfordring for mange sektorer. Selv om globaliseringen og digitaliseringen bidrar til enklere adgang til nye markeder, kunder og leverandører, utgjør eksportandelen en beskjeden andel av den totale omsetningen for de norske kulturelle og kreative bransjene. Potensialet for eksport av norsk arkitektur er mye større enn det som tas ut i dag.

Arkitekturbransjen er i vekst og består av flere solide aktører som er klare til å ta det neste steget ut i det internasjonale markedet.

Satsningen

Som en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring har Innovasjon Norge (IN) fått i oppdrag å gjennomføre et eksportprogram for arkitektur i samarbeid med Design og Arkitektur Norge (DOGA). Programmet er et samarbeid mellom IN, DOGA og Kulturdepartementet. Totalt er oppdraget på 10 mill. kroner.

Arkitektur ut i verden (AUV) skal gi de arkitektbedriftene som kvalifiserer kapital og kompetanse til å gjennomføre oppdrag internasjonalt og på den måten styrke og videreutvikle bedriften. I tillegg tilbyr programmet en arena for kompetanseheving for de deltakende bedriftene samt fellestiltak for bransjen.

Deltakerbedriftene i AUV:

 • … tilbyr arkitekttjenester som har betydelig internasjonalt potensial.
 • …har en strategisk plan for å styrke selskapets kompetanse og inntekter gjennom internasjonalt arbeid.
 • …har et sterkt og gjerne tverrfaglig profesjonelt team.
 • …stiller med minimum 25% egenfinansiering.

AUV skal hjelpe bedrifter som står på kanten av internasjonal suksess. Programmet er tidsbegrenset og man kan kun delta en gang. Programmet skal også gi helt nødvendig innsikt og kunnskap om hvordan arkitektbransjen kan bidra til ytterligere internasjonal vekst og verdiskaping i Norge.

Illustrasjon av et bygg med flere etasjer
Helen & Hard, Aspern i Wien (under produksjon).
Fugleskjul med en fotograf inni som tar bilde av fugler. Tettsted i bakgrunnen. Snø på bakken.
Biotope, fugleskjul.

Programmet ble lansert høsten 2017, og avsluttes ved utgangen av 2018. Alle norske arkitektbedrifter kunne søke om deltakelse. Følgende syv bedrifter ble plukket ut av et internasjonalt ekspertpanel til å delta i Arkitektur ut i verden: 

Disse bedriftene er involvert i prosjekter i følgende land og regioner: 

 • Sverige
 • Danmark
 • Storbritannia
 • Israel
 • Østerrike/Sveits
 • Frankrike
 • Japan
 • Tanzania, Øst-Afrika
 • India
Reiulf Ramstad arkitekter, Norsk tindsenter
Rodeo arkitekter, Havnepromenaden.

Prosjektlederteamet for Arkitektur ut I verden:

Innovasjon Norge

Margit Klingen Daams, Margit.Klingen.Daams@innovasjonnorge.no 

DOGA

Tor Inge Hjemdal tih@doga.no

Ingerid Helsing Almaas iha@doga.no

Mer informasjon om Arkitektur ut i verden finner du her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.