Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer

Hva

Diplomoppgaven utfordrer det rådende paradigmet om «den blandede byen», og argumenterer for at industri har en plass i byen.

Hvem

Etyde arkitekter
v/ Aksel Borgen og Gustav Bjørngaard Rødde

Utdanning

Master i arkitektur, NTNU

Fagdisipliner

Byutvikling
Arkitektur
Systemisk design

Industri forbindes gjerne med støy og sot, noe som har gjort at fabrikker har blitt lagt til egne områder utenfor bykjernen. Men i dag er mye industri både stillegående og utslippsfri. Da melder spørsmålet seg: Kan industri være et positivt tilskudd til den moderne byen?

Vil ha debatt om hva som hører hjemme i byen

Diplomoppgaven Sammensveiset tar utgangspunkt i industriområdet Sluppen i Trondheim – en grå, bilbasert bydel, lik mange andre rundt om i verden. Mange ønsker nå å transformere området til boliger og næring, og at industrien flyttes til områder utenfor byen.

Oppgaven tar for seg det rådende idealet blant arkitekter og planleggere, «den blandede byen»: En miks av funksjoner skal gjøre det attraktivt å bo, jobbe, handle og leve i samme nabolag. Her er det én del av byen som sjelden får plass, nemlig industri og produksjon.

De tidligere NTNU-studentene Aksel Borgen og Gustav Bjørngaard Rødde utfordrer denne tankegangen. Ved å inkludere industrien vil de skape en ny, utvidet debatt rundt hva som hører hjemme i den blandede byen.

Sammensveiset tildeles DOGA-merket nykommer 2020
Foto: Etyde arkitekter
Sammensveiset tildeles DOGA-merket nykommer 2020
Foto: Etyde arkitekter

Industri gir mangfold

Sammensveiset er også et helt konkret løsningsforslag til hvordan Sluppen og lignende områder bør utformes, fra masterplan ned til detalj. Arkitektene argumenterer for at «harde» industrielle funksjoner også er verdifulle i byen, dersom de blir gitt estetiske og bymessige kvaliteter.

Gjennom å tenke nytt om hvordan man kan organisere industribygninger og rommet mellom dem, gir studentenes løsning plass til dobbelt så mye produksjonsareal sammenlignet med det som er på stedet i dag – samtidig som den gir plass til nye boliger og annen næring.

Sammensveiset peker på en rekke fordeler med å integrere industri i byen: kortere avstand og dermed mindre transport mellom produksjon, forbruk og gjenvinning, samt mellom bolig og jobb, en større miks av arbeidsplasser i byen, og dermed en mindre homogen bykjerne.

Juryens uttalelse

Sammensveiset er et kjempespennende prosjekt som utfordrer hva vi vanligvis tenker på som god byutvikling. Og å utfordre er jo nettopp det studentoppgaver skal gjøre!

Oppgaven viser hvordan industri kan inkluderes i en urban setting og faktisk være med på å skape nytt liv og bidra til bærekraftige byområder. Juryen lar seg begeistre av potensialet for ny verdiskaping i byene, og trekker frem hvilken betydning industri kan få for fremtidens byutvikling.

Sammensveiset tildeles DOGA-merket nykommer fordi oppgaven utfordrer det etablerte og inspirerer til nytenkning. Den løfter spennende tanker om bærekraft i byutvikling og hvordan industri kan være mer integrert i fremtidens byer.

Flyfoto av Sluppen sett fra sør
Flyfoto av Sluppen sett fra sør
Foto: R. Kjeldsberg AS

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket nykommer er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre gode grunner til at dette er et godt eksempel:

Veileder

Geir Brendeland, professor ved Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

Vil du vite mer om Sammensveiset? 

Aksel Borgen og Gustav Bjørngaard Røddes diplomoppgave «Sammensveiset. Industri som del av den blandede byen», finner du her >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.