Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer
Heart to Heart

Heart to Heart tildeles DOGA-merket nykommer for å bidra med verdifull innsikt som kan komme helsesektoren, frivilligheten og enkeltmennesker til gode.

Foto: Heart to Heart

Hva

En tjeneste som senker terskelen for å gi blod

Hvem

Adelin Gashi og Kevin Ehrenberg

Utdanning

Master i design, Design- og arkitekturhøgskolen i Oslo

Fagdisipliner

Tjenestedesign
Interaksjonsdesign

Terskelen for å bli blodgiver er høy, og mange synes det er vanskelig å være blodgiver i en travel hverdag.

For studentene var dette en god problemstilling for et prosjekt innen tjeneste- og interaksjonsdesign. De startet med å kartlegge hvordan blodgivertjenesten fungerer, hva som motiverer blodgivere, og hva som holder mulige blodgivere borte.

Sømløst og meningsfullt

Intervjuene viste hvilke funksjoner og elementer som bør inngå i en blodgiver-app. Verdiene «sømløs» og «meningsfull» ble rettesnoren.

Det ble for omfattende å utarbeide løsninger for alle deler av blodgiverprosessen, og studentene valgte å designe en serie konsepter for noen av kjernebehovene.

Prototyper ble testet ut på brukere og bundet sammen i en løsning som la vekt på enkelhet, intuisjon og gode illustrasjoner. Tjenesten skulle bygge opp under blodgiverens opplevelse av å gjøre noe meningsfullt for seg selv og samfunnet.

Ser mulighetene i digitalisering

Studentene bak Heart to Heart peker på at konseptene baserer seg på godt utprøvde, eksisterende tekniske løsninger, og at det derfor er fullt mulig å ta dem i bruk.

– Vi tror prosjektet vårt kan bidra til å fremme diskusjonen om digitalisering av blodgivertjenesten i Norge i en brukersentrert retning. Håpet vårt er å bidra til å skifte fokuset bort fra dagens begrensninger og mot mulighetene og potensialet, sier en av studentene.

Design og arkitektur gir verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket nykommer, er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi. 

Her er en god grunn til at dette er et godt eksempel:

Juryens uttalelse

Mange pasienter er helt avhengige av blodoverføringer, og blod kan ikke fremstilles kunstig. Samtidig sliter blodbankene med frafall. Studentgruppen bak Heart to Heart fortjener honnør for å kombinere ulike sider av designfaget for å løse disse utfordringene. 

Juryen berømmer studentene for grundig og systematisk kartlegging av blodbankenes og blodgivernes behov. De har brukt ny kunnskap til å utvikle nettsider og apper som kan ta blodgivertjenesten i en ny retning. 

Prosjektet er profesjonelt gjennomført. Selv om det består av en rekke elementer, har studentene lykkes med sitt overordnede mål – nemlig å forbedre brukeropplevelsen for blodgivere. De viser på eksemplarisk måte hvordan tjeneste- og interaksjonsdesign kan brukes til å utforske, utfordre og forbedre eksisterende tjenester.  

Heart to Heart tildeles DOGA-merket nykommer for å bidra med verdifull innsikt som kan komme helsesektoren, frivilligheten og enkeltmennesker til gode. Juryen tror løsningen kan senke terskelen for å bli blodgiver og ser frem til at den blir satt ut i livet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.